trainingen
 

nieuws

jeugdnieuws: Inschrijven crosscompetitie pupillen
   (20-10-2016)

door Margaux Jonkers
De eerste crosswedstrijd is 19 november 2016 bij AKU in Uithoorn. Daarna volgen zaterdag 14 januari 2017 bij AV Tempo Bussum en zaterdag 4 februari 2017 bij Suomi Santpoort. De finale wedstrijd - alleen als je daarvoor in aanmerking komt - is op 11 maart 2017 bij AAC Amsterdam.
Je kunt je hier inschrijven.
Let op! Je kan je inschrijven tot medio november.

(Terug naar boven)


jeugdnieuws: Amsterdam Marathon Kidsrun
   (18-10-2016)

door Monique Admiraal
Je zou er bijna een collage van kunnen maken. Maud de Jong en Joris Mantel, beiden pupillen B, samen op de foto met hun prijs. Dit keer wonnen ze een bos bloemen en een paar oranje sloffen, nadat ze eerste werden op de 700 meter van de achtjarigen bij de Amsterdam Marathon Kidsrun. Maud eerste bij de meisjes, Joris eerste bij de jongens. Ze hebben hierbij keurig hun titel verdedigd van vorig jaar.
Natuurlijk vergeten wij niet Nehissa Hendriks (pupillen A1), ook altijd van de partij bij verschillende Kidsruns. Zij werd knap tweede van de meisjes van negen jaar.
Door de hele stad werden in het kader van de Amsterdam Marathon verschillende Kidsruns georganiseerd. Joris en Maud deden mee in het Olympisch Stadion, maar vlakbij AV23 bij het Gallileïplantsoen was er ook een Kidsrun waar ongetwijfeld een aantal AV23 pupillen aan heeft deelgenomen.

» Reageer (Reacties: 0)

(Terug naar boven)


bestuursberichten: Algemene Ledenvergadering 31 oktober
   (18-10-2016)

door Andrea Aquina, voorzitter AV'23

Locatie: kantine AV'23
Datum: maandag 31 oktober 2016
Aanvang: 19.30 uur

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de najaars-ALV waarin onder meer de begroting voor 2017 wordt gepresenteerd en ter vaststelling voorgelegd. De begroting is opgesteld door het bestuur, met medewerking van de diverse commissies binnen de vereniging en onder de bezielende leiding van onze nog niet formeel benoemde penningmeester Erik Baijards. Op de agenda dan ook het verzoek aan u om de nieuwe penningmeester te benoemen, evenals de kascommissie die de boeken over 2016 zal gaan controleren.

Hoewel wij zeer verheugd zijn met de snelle vervanging van de penningmeester missen wij helaas nog een lid dat zich met name met de personele aangelegenheden wil bezighouden. De vorige ledenvergadering heeft Joanne van den Eijnden hiervoor benoemd. Zij heeft echter vanwege drukke werkzaamheden elders al weer snel weer afscheid moeten nemen. Tevens heeft secretaris Michiel Hatenboer aangekondigd bij de voorjaars-ALV van 2017 over te stappen naar de Technische Commissie. We zoeken dus ook een nieuw bestuurslid dat volgend jaar de taken van Michiel op zich wil gaan nemen. Indien u geïnteresseerd bent in het verrichten van bestuurswerkzaamheden verzoeken wij u, bij voorkeur nog voor de ALV, contact met ons op te nemen.

Bijgaand treft u de voorgestelde agenda aan. De overige stukken vindt u met ingang van heden online: u vindt de links onderaan dit artikel. Om ze in te zien dient u ingelogd te zijn. Tevens zijn de stukken in beperkte oplage op papier in de kantine en bij de verenigingsmanager te verkrijgen.

Tot slot: een beperkte opkomst kan natuurlijk worden uitgelegd als een blijk van zeer veel vertrouwen in het bestuur. Het bestuur zou het echter nog liever zien dat u niet alleen uw vertrouwen toont, maar ook uw betrokkenheid, en dat u meedenkt en meepraat over de zaken die de vereniging aangaan. Wij zorgen bovendien ook nog voor lekkere hapjes!

Agenda
 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 17 maart 2016
 5. Benoeming nieuw bestuurslid/leden
 6. Financiële tussenrapportage 2016 (mondelinge toelichting door de penningmeester)
 7. Vaststellen begroting 2017
 8. Vaststellen contributieverhoging 2017
 9. Evaluatie verenigingsmanager
 10. Benoeming kascommissie
 11. Rondvraag en sluiting

Bijlagen
Begroting 2017, Realisatie t/m okt.2016

Het Bestuur,
Kirstin Vendrig, voorzitter
Andrea Aquina, voorzitter
Michiel Hatenboer, secretaris
Hans Hofstede, lid/huisvestingscommissie
Erik Baijards, kandidaat-penningmeester

(Terug naar boven)


bestuursberichten: Uit het rommelhok, 14 oktober 2016
   (14-10-2016)

door Hans Hofstede, lid bestuur AV23

Topberaad
Meestal ga ik voordat ik dit stukje schrijf met mijn fototoestel naar de baan om daar wat plaatjes te maken. Daar maak ik dan een keuze uit om boven mijn stukje te zetten. Afgelopen maandag liep ik daar rond en zag niet zoveel nieuws. Een pak stoepkrijt dat was achtergelaten door één van onze jeugdtrainers, wat oude fietsbanden en de resten van een feestje met wiet, bier en cola bij de bankjes. Ik wou al weer naar huis gaan, toen ik ontdekte dat de kantine open was. Daar zaten Mathilde Bakker en Robin Willems van het jeugdbestuur in gesprek met Andrea Aquina en Erik Baljards, de voorzitter en penningmeester van ons bestuur. Ik heb snel een foto gemaakt en ben meteen weer vertrokken. Pas de volgende dag hoorde ik waar ze het over hadden. Het gesprek ging over de verenigingsbegroting voor 2017. Het Jeugdbestuur had hoog ingezet om meer jeugdtrainers te kunnen betalen, extra scholing-activiteiten te kunnen aanbieden, een trainersweekend te houden en gezellige dingetjes voor de trainingsgroepen te kunnen organiseren. Maar ja, zolang het ledenaantal en daarmee het inkomen van de vereniging niet flink stijgt, kunnen we ons dat allemaal niet echt veroorloven. Er moest dus overlegd worden met het jeugdbestuur. De uitkomst is om de meeste uitgaven van het jeugdbestuur op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Wel is nadrukkelijk afgesproken om een groot deel van de inkomsten van de Grote Club Actie te gebruiken voor gezellige activiteiten voor en van de jeugd. Hierbij moet je denken aan feestelijke etentjes van de trainingsgroepen in onze kantine, het jaarlijks sinterklaasfeest en gratis fruit na afloop van de training. Een extra stimulans voor de pupillen om zoveel mogelijk loten van de Grote Club Actie te verkopen. Ook is afgesproken om alles op alles te zetten de gigantische wachtlijst bij de pupillen-instroom weg te werken door meer jeugdtrainers in te zetten voor nieuwe pupillengroepen en ook de zondagochtend te gebruiken voor jeugdtrainingen. Als dit leidt tot forse ledengroei is er ook weer meer financiële ruimte voor het jeugdbestuur.

Sensoren
Geen paniek! Er is niets kapot. Wel is het even wennen aan het automatisch aan- en uitgaan van de verlichting in de (kleine) materiaalruimte. Het is het project van René Nolen (de vader van onze a-pupil Gijs Nolen) die als vrijwilliger van “Onderhoud en Beheer” bezig is om in alle drie de materiaal- en fitnessruimten bewegingssensoren te plaatsen. De gewone schakelaars worden afgekoppeld en de sensor ziet wanneer iemand binnenkomt. Dan gaat het licht aan. Zolang er nog wat beweegt blijft het licht aan en als er niemand meer is gaat na vijf minuten het licht uit. Achterliggend idee is dat we hiermee het stroomverbruik in deze ruimten aanzienlijk kunnen beperken.
Ik heb het nu bijna een jaar bijgehouden, maar mij viel op dat bijna elke dag de TL-bakken in alle drie de ruimten overdag twee uur en vanaf halfvijf nog vaak vijf uur continu branden. Dat is zonde van het geld en slecht voor het milieu.
Ons streven was en is om het energiegebruik te halveren. We zijn vorig jaar in oktober begonnen en het ziet er naar uit dat we het met deze laatste actie gaan halen. Alles bij elkaar levert dat de vereniging een jaarlijkse besparing op van 3500 euro (ten opzichte van de situatie medio 2015). Pas als alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput, kunnen we gaan nadenken over het plaatsen van zonnepanelen.

Binnenkort eindelijk lekkere koffie en wat erbij
Dinsdag hebben Bart Boevink (de verenigingsmanager) en ik weer twee koffiebranders ontvangen. Vorige week ook twee. We willen binnen een paar weken een beslissing nemen over de keuze van een koffieleverancier en de aanschaf van een espressomachine. Misschien vraag je je af waar dit voor nodig is? We hebben toch al een koffiemachine. Dat is waar, we hebben ook diverse waterkokers, theezakjes en wel twee tosti-ijzers. Maar toch lukt het ons niet om wat geld te verdienen aan de exploitatie van de kantine. Het bestuur heeft besloten daar verandering in te brengen. Horeca-deskundigen hebben ons verteld dat dit alleen mogelijk is als je de koffie en thee op orde hebt. Die moeten van uitstekende kwaliteit zijn, op een prettige manier geserveerd worden en eventueel aangekleed kunnen worden met wat lekkers. Dat is nu beslist niet het geval. De kwaliteit van de koffie is ver onder de maat, de thee smaakt soms naar koffie of naar niets en er is geen bananencake, appeltaart of brownie voor bij de koffie. Daar willen we verandering in brengen, te beginnen bij de koffie. Zo gauw de kwaliteit verbeterd is, kunnen we ook de prijzen licht verhogen en daarmee het resultaat van de kantine verbeteren. Naast het verbeteren van de koffie, overwegen we ook een vaste leverancier te vragen om onze kantine op zaterdag te voorzien van lekkere cakes en taarten. Tijdens de komende ALV zal hij alvast wat proefcakes en taarten klaar zetten.
Bart Boevink is ook druk bezig de kantinecommissie weer op poten te zetten. Hij heeft een aantal leden gevonden, die daar wel aan willen werken. Catarina Callou en Timo Koren hebben zich gemeld als nieuw lid van de kantinecommissie. Binnenkort komen de oude en nieuwe leden bij elkaar om de taken te verdelen en na te denken over nieuwe impulsen voor een gezonder beheer van de kantine.

Dit jaar nog gratis een papieren factuur
Binnenkort krijgt ieder lid weer de jaarlijkse contributiebrief thuis getuurd. Dat is eigenlijk best een kostbaar grapje, zeker nu de portokosten weer verder omhoog gaan. Het is ook elk jaar een hele klus voor onze penningmeester om meer dan zeshonderd facturen te versturen. En het is niet nodig. Ieder lid heeft de mogelijkheid om toestemming te geven tot automatisch betalen van de contributie door dit aan te vinken bij “wijzig lidgegevens” onder “mijn AV23” op onze website. Bij veel sportverenigingen (zoals Phanos) zijn ze allang overgestapt op automatische incasso. Volgend jaar gaan wij dat ook doen. Als je dan nog een factuur wilt ontvangen, brengen we daar tien euro administratiekosten voor in rekening. Dit jaar hadden we te weinig tijd om dit goed met al onze leden te communiceren. Iedereen moet echt de gelegenheid hebben om hierover na te denken en eventueel met de penningmeester afspraken te maken over gespreide betaling.

De begroting 2017 is rond
Zet het in je agenda! Maandag 31 oktober Algemene Ledenvergadering van AV’23, vanaf 19.30 uur in onze kantine.
Naast de tussentijdse financiële verantwoording over het boekjaar 2016 en de begroting voor 2017, staan ook voorstellen voor contributieverhoging op de agenda. Dit jaar blijven de senioren en masters buiten schot. Zij betalen al genoeg. De contributieverhogingen beperken zich tot de pupillen, junioren en studenten. De contributie voor de pupillen gaat met een tientje omhoog, de contributie voor de junioren en studenten met twee tientjes per jaar. Dit valt dan reuze mee. Tijdens de najaars-ALV van vorig jaar was aangekondigd dat we bij het in dienst houden van de verenigingsmanager de contributie voor iedereen met dertig euro zouden moeten verhogen. Dat het ons nu lukt om met deze relatief bescheiden verhoging te volstaan, komt door besparingen op de energiekosten, de coördinator jeugd en hopelijk de schoonmaakkosten. Verder zijn in overleg met de Technische Commissie en het Jeugdbestuur de kosten van deze twee commissies bevroren op het niveau van 2016. Ook helpt natuurlijk dat we meer inkomsten verwachten uit het organiseren van hardloopclinics, een beter beheer van de kantine en meer mensen die hun verenigingswerk afkopen. Al met al een ambitieuze begroting, die nogal wat inspanningen van alle betrokkenen zal vragen om de verwachtingen waar te maken.

» Reageer (Reacties: 1)

(Terug naar boven)


nieuws algemeen: SPAR en Bikkelhart kopen de 1e Superloten Grote Clubactie
   (10-10-2016)

door Sandra Verkruisen
De samenwerking met de SPAR City Science Park op de Carolina MacGillavrylaan begint met de Grote Clubactie. Zij schaffen met de koop van een Superlot gelijk 50 loten aan en hiermee maakt AV'23 kans op een clubfeest georganiseerd door de GCA. De SPAR heeft ook 50 bidons beschikbaar gesteld voor de lotenverkopers.

Maar daar blijft het niet bij. Ook Bikkelhart (www.bikkelhart.com) heeft een Superlot gekocht. Hiermee heeft minipupil Luke van Diemen direct 50 verkochte loten gescoord! Bikkelhart helpt met z'n webdesign bij online verkoopstrategieën.

We willen natuurlijk nog meer Superloten verkopen. Neem contact op via clubactieAV23@gmail.com indien je een potentiële koper weet.

» Reageer (Reacties: 0)

(Terug naar boven)


jeugdnieuws: Clubkampioenschappen - 600 meter mini's
   (02-10-2016)

door Tobias van der Knaap / foto's: Boy Hazes
Beste ouders en atleten,

Bij de clubkampioenschappen was er helaas een tijdelijke storing van de elektronische tijdwaarneming, waardoor er geen tijden zijn gemeten bij de 600 meter van de Minipupillen. Normaal gesproken hebben we dan handtijden als backup, maar ook dit systeem liet ons helaas in de steek. Door het slechte weer vonden we het geen goed idee om de atleten de serie over te laten lopen, maar hierdoor was er dus helaas geen uitslag.
Om de atleten die zo dapper in het slechte weer hun 600 meter hebben gelopen, toch een deel te geven van de eer die ze verdienen, heeft de wedstrijdorganisatie besloten om hier op de website de volgorde van aankomst te zetten. Daarnaast bieden we alle atleten die hierdoor hun tijd niet te weten zijn gekomen en punten in het felbegeerde clubkampioenschap zijn misgelopen, onze excuses aan.
Tot slot: Lucy, Lilian en Chava, van harte gefeliciteerd met jullie podiumfinish!

De uitslag:
 1. Lucy Estella de Kruif
 2. Lilian Groot
 3. Chava Burleson
 4. Izabel Arends
 5. Luke van Diemen
 6. Nurah Zastrow
 7. Viggo van Saaze
 8. Izzie Verdegaal
 9. Mika van Wel
 10. Miska van den Toorn
 11. Steven Maddox
 12. Lenthe van Ewijk
 13. Tobias Piet

» Reageer (Reacties: 1)

(Terug naar boven)

Toon Pagina: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - [Volgende >>]

 

→ lid worden / opzeggen

AV 1923

Iets kwijt? Gevonden voorwerpen →  Vind.
AV 1923

de agenda:

agenda algemeen: 30 oktober: Middenmeerloop
   (14-10-2016)

Alweer de 57e Middenmeerloop! Wedstrijdloop 10 km, trimlopen 5 en 10 km. Start en finish op de baan van AV ’23.
Verdere info op middenmeerloop.nl.

(Terug naar boven)


agenda algemeen: 31 oktober: Algemene Ledenvergadering
   (13-10-2016)

Agenda:
 1. Opening, vaststellen agenda
 2. Mededelingen, afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen ALV 17-3-2016
 5. Benoeming nieuw bestuurslid/leden
 6. Financiële tussenrapportage 2016 (mondelinge toelichting door de penningmeester)
 7. Vaststellen begroting 2017
 8. Vaststellen contributieverhoging 2017
 9. Evaluatie verenigingsmanager
 10. Benoeming kascommissie
 11. Rondvraag en sluiting

(Terug naar boven)


agenda algemeen: 26 februari: Diemercross
   (12-10-2016)

Zondag 26/2/2017 organiseert AV'23 weer samen met Staatsbosbeheer en Gemeente Diemen de DiemerCross: misschien wel de zwaarste cross van Nederland - over de onverharde paden en door de blubber van het Diemerbos.
Het programma: 11:30 uur Jeugdloop; 12:00 uur Gaaspcross (4,5 km) en Veeneikcross (9 km).
Alle info hier.

(Terug naar boven)

AV 1923

andere berichten:

20-10-2016

Inschrijven crosscompetitie pupillen

Lees meer...

18-10-2016

Amsterdam Marathon Kidsrun

Lees meer...

18-10-2016

Algemene Ledenvergadering 31 oktober

Lees meer...

14-10-2016

Uit het rommelhok, 14 oktober 2016

Lees meer...

10-10-2016

SPAR en Bikkelhart kopen de 1e Superloten Grote Clubactie

Lees meer...

02-10-2016

Clubkampioenschappen - 600 meter mini's

Lees meer...

26-09-2016

Vacaturemuur

Lees meer...

23-09-2016

Grote Clubactie 2016

Lees meer...

18-09-2016

Bijna Superzondag

Lees meer...

16-09-2016

NJK Teams 2016

Lees meer...

14-09-2016

Uit het rommelhok, 14 september 2016

Lees meer...

08-09-2016

Inschrijven voor de clubkampioenschappen 2016

Lees meer...

AV 1923
Heeft u een artikel voor de website? Stuur het per email naar de webadmin: - bij voorkeur met foto!

Ogenblik a.u.b. ...