baanregels

Veiligheid trainingen

De regels rond veiligheid hebben tot doel dat atleten zich tijdens hun trainingen zo min mogelijk hoeven te bekommeren om hun eigen veiligheid en die van anderen, maar zich kunnen concentreren op hun oefeningen.
Atleten bevinden zich in beginsel alleen op die plaatsen van baan of veld waar zij hun oefeningen uitvoeren.

Binnenveld
 • Lange werponderdelen (speer, slingerkogel, discus) niet tijdens pupillentraining ( ± kwartier).
 • Als tijdens de training van een lang werpnummer op verantwoorde wijze op een ander deel van het veld een andere training kan worden afgewerkt, dan dient de trainingsruimte voor dat andere onderdeel te worden afgezet met een rood-witte ketting. De deelnemers aan die andere training mogen onder geen beding de rood-witte ketting passeren.
 • Na het werpen moeten alle gaten in het veld gedicht worden met een schep of riek. De gaten dienen zo te worden gedicht dat er geen gat achterblijft maar dat de aarde weer omhoog is geduwd.

 

Rondbaan

De 400m-ronde verdelen we in banen en sectoren:

Sectoren
De volgende sectoren worden onderscheiden:

 • 8-baans deel – A
 • bocht in; start/finish tot start 300 meter – B
 • rechte eind overzijde – C
 • bocht uit; 200 meter start tot 100 meter start – D

8-baans deel – A
Dit is de drukst gebruikte sector, het baan gebruik is als volgt:

 • banen 1 – 2 voor MiLa-groepen
 • banen 3 – 4 voor “lang” kort werk oefeningen
 • banen 5 – 8 sprint oefeningen

Primair wordt deze sector gebruikt door de technische groepen; daarnaast gebruiken de Bramsterdammers op donderdagavond de banen 3 – 8 in tegengestelde richting van start/finish tot 40 meter start tijdens hun voorprogramma.
De MiLa-groepen hebben zo min mogelijk dribbel activiteiten in deze zone.

 

Rechte eind overzijde – C

 • MiLa wedstrijdgroep voorprogramma in tegengestelde richting van 200 meter start tot 260 / 280 meter start.
 • MiLa prestatiegroepen voorprogramma zandbak – 260 meter / middelste lichtmast of 350 meter start tot 260 meter start.
 • MiLa wedstrijdgroep hoofdprogramma verzamelpunt 200 meter start.

“Bocht in” en “bocht uit” – B en D

 • banen 1 – 2 hoofdprogramma MiLa groepen
 • banen 3 – 4 trainen wissels, horden en bocht training
 • banen 5 – 6 MiLa groepen dribbelpauzes

Algemeen

 • Niet dubbel (naast elkaar) blijven lopen in baan 1.
 • Mila groepen bij groepsgewijs ronden inlopen op de baan in tegengestelde richting lopen in de banen 3 – 6 (baan 2 in 8-baans sector smal lint). Deze regel heeft als voordeel dat je het gevaar tegemoet loopt en niet wordt verrast en dat je anderen korter tot last bent.

 

Vragen en meer info: technische commissie.