onze sponsors

AV’23 is door de jaren heen gesponsord door verschillende bedrijven en instanties. Wij als club zijn daar heel dankbaar voor. Sponsors helpen ons het budget voor de verenigingsactiviteiten rond te krijgen.

Onze huidige sponsors zijn:

Middenmeerloop:

Nescioloop:

Jubileumdag 95-jarig lustrum 2018:

Grote Club Actie superloten 2018: