bescherming persoonsgegevens leden

Persoonsgegevens die wij verwerken

De atletiekvereniging beheert uw persoonlijke gegevens omdat u deze gegevens aan ons verstrekt heeft vanwege uw lidmaatschap of dat van uw kind. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • voor- en achternaam
 • geslacht
 • geboortedatum
 • adresgegevens
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • bankrekeningnummer

De vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Op basis van welke grondslag en met welk doel wij persoonsgegevens verwerken

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende grondslagen:

 • we voeren een overeenkomst met u uit, namelijk uw lidmaatschap van de vereniging of dat van uw kind.
 • we hebben daarvoor uw toestemming.
 • we hebben een gerechtvaardigd belang.

De vereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • zodat we de administratie van uw lidmaatschap kunnen doen.
 • zodat we betalingen kunnen verwerken in onze administratie.
 • zodat we nieuwsbrieven, magazines, mailings of folders kunnen versturen.
 • zodat we u kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

De vereniging neemt geen geautomatiseerde besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Bedoeld zijn hier besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

De vereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om de doelen te bereiken waarvoor wij uw gegevens hadden verzameld. Zolang bewaren wij de volgende persoonsgegevens:

 • in deze privacyverklaring genoemde persoonsgegevens van leden: 2 jaar nadat het lidmaatschap is beëindigd.
 • klachten: 2 jaar na afhandeling van de klacht.

Delen van persoonsgegevens met andere partijen

De vereniging deelt uw persoonsgegevens met verschillende andere partijen als dit noodzakelijk is om de overeenkomst uit te voeren en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens in opdracht van ons verwerken, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen dat uw gegevens even goed beveiligd zijn als bij ons. De vereniging blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast verstrekt de vereniging uw persoonsgegevens alleen aan andere partijen met uw nadrukkelijke en schriftelijke toestemming of wanneer dit onderdeel is van de overeenkomst.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De vereniging gebruikt cookies op de website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Hiervoor heeft de ledenvereniging een aparte cookieverklaring, deze kunt u vinden op onze website.

 

Recht op inzien, aanvulling, verbetering, verwijdering of vernietiging van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, aan te vullen, te verbeteren, te verwijderen en te vernietigen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door de vereniging. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid: u kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij van u in een computerbestand hebben, naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt uw gegevens zelf inzien en bijwerken via inloggen voor leden en dan te kiezen voor Gegevens bijwerken. Hier kunt u uw gewenste privacy-niveau aangeven en welke gegevens u daarvan eventueel niet getoond wilt hebben.

U kunt ook een klacht indienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens 

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

De vereniging vindt de bescherming van uw online privacy belangrijk en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen. We nemen alle redelijke en wettelijk verplichte voorzorgsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Alleen medewerkers van de vereniging en organisaties die wij hebben ingeschakeld en gecontracteerd, kunnen bij uw persoonlijke gegevens, en dan alleen bij de gegevens die zij nodig hebben.

Als u denkt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat zij worden misbruikt, stuur dan een e-mail naar info@av23.nl.

Op de website van de vereniging kunnen hyperlinks naar andere websites staan. Hoewel wij deze websites met zorg kiezen, zijn wij er niet verantwoordelijk voor hoe die websites met uw gegevens omgaan.

 

Aanpassen privacyverklaring

Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen. De meest recente versie staat op onze website.

versie: 12-7-2018