Lidmaatschap


Direkt naar:


 

Heb je interesse om te komen sporten bij AV ’23 (voor jezelf of een kind)? Kom dan eerst eens kijken op onze baan. Op de pagina over jeugdtrainingen en onze loopgroepen kun je vinden waar en wanneer er geschikte trainingen zijn. Overleg even met de trainer of het niveau van de groep bij jou past. Voor de loopgroepen kun je dit rechtstreeks met de trainer doen; voor de andere groepen stuur je hiervoor een email naar aanmelden@av23.nl. Als het je iets lijkt kun je gerust een paar keer meedoen om te zien of het je bevalt. Voor sommige groepen is er een wachtlijst. Als je lid bent kun je in principe met elke trainingsgroep die bij je past meedoen – ook meerdere naast elkaar.

 

Aanmelden pupillen en junioren

Starten met atletiek kan vanaf het kalenderjaar waarin je 6 wordt – aanmelden kan al eerder, zie de informatie hieronder. Jeugdleden worden ingedeeld in groepen op basis van hun geboortejaar. Proeftrainingen bieden wij aan op het moment dat er een plek is om te starten; alvast eerder een keer meetrainen kan dus helaas niet.

Op dit moment hebben we groepen tot en met geboortejaar 2017. Kinderen die in de loop van 2024 zes jaar worden (dus geboren in 2018), kunnen op zijn vroegst in het voorjaar van 2024 beginnen met atletiek, ook als ze dan nog geen 6 zijn. Zij trainen dan één keer per week en worden ini-minipupillen genoemd. Vanaf oktober 2024 worden zij mini-pupillen en kunnen ze twee keer per week trainen. De groep voor kinderen uit 2019 start in het voorjaar van 2025.

Er is op dit moment een wachtlijst voor alle groepen tot en met geboortejaar 2010 waarvoor u uw kind kunt aanmelden. Dit betekent het volgende voor het aanmelden voor de wachtlijst: kinderen geboren in 2010 tot en met 2019 kunnen op dit moment worden aangemeld voor de wachtlijst. Kinderen uit 2020 kunnen op dit moment nog niet worden aangemeld. Die wachtlijst opent vanaf 1 januari 2025 en deze groep start in het voorjaar van 2026.

U ontvangt een uitnodiging op het moment dat uw kind kan starten met proeftrainingen. Hierin is een reactietermijn opgenomen zodat we op alle open plaatsen ook daadwerkelijk iemand kunnen laten starten. De volgende instroomrondes zijn maart en oktober 2024.

NB: kinderen tot en met 2018 kunnen op dit moment worden aangemeld voor de wachtlijst. Kinderen uit 2019 kunnen worden aangemeld vanaf 1 januari 2024, etc.

Atleten tot en met 13 jaar: u kunt uw kind aanmelden door een bericht te sturen naar Philomeen Ackermans en Floortje Kroeze via aanmelden@av23.nl met daarin de volgende gegevens: naam kind, geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres. Zij stuurt u vervolgens meer informatie over de instroommogelijkheden en proeftrainingen. Als uw kind na de proeftrainingen besluit lid te willen worden, kunt u daarna het online-inschrijfformulier invullen. Daarin moeten de naam van de trainer opgegeven worden. Aanmelden voor de jeugdnieuwsbrief kan via dit formulier.

Junioren vanaf 14 jaar kunnen desgewenst ook zichzelf aanmelden door een mail te sturen naar Philomeen Ackermans en Floortje Kroeze via aanmelden@av23.nl met daarin dezelfde gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mailadres. Dan stuurt zij zodra zij kunnen meetrainen meer informatie over de trainingen. Vervolgens kunnen zij lid worden door het online-inschrijfformulier in te vullen en in te zenden.

Hou er rekening mee dat er door de vele aanmeldingen voor een aantal categorieën een wachtlijst bestaat met mogelijk een lange wachttijd. De club doet er alles aan doet om deze zo kort mogelijk te houden. Desondanks kan de wachttijd voor een aantal groepen lang zijn; we nodigen jullie van harte uit om intussen bij een van de andere atletiekverenigingen kennis te maken met de sport. Dan kun je zodra er plek is bij AV’23 besluiten of je wil doorstromen of dat je een andere keuze maakt.  

NB: Als een kind lid wordt van AV’23 wordt er van de ouders verwacht dat een van hen ook enkele verenigingstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op zich neemt. Bij het eerst volledige verenigingsjaar is dat verplicht, maar eerder beginnen mag natuurlijk altijd. Je ontvangt hierover t.z.t. vanzelf meer informatie.

NB: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

Aanmelden volwassenen (senioren en masters)

AV’23 kent verschillende vormen van lidmaatschap. De meest gebruikelijke is het gewone lidmaatschap. Gewone leden kunnen aan alle trainingen deelnemen, uiteraard voor zover deze aansluiten bij hun capaciteiten. AV’23 is aangesloten bij de Atletiekunie (AU) waardoor gewone leden automatisch AU-lid worden met een wedstrijd-licentie. Zij kunnen dus deelnemen aan alle officiële wedstrijden als AV’23-er. Dat geldt zowel voor loopevenementen als baanwedstrijden.

Daarnaast kent AV’23 het recreanten-lidmaatschap. Dit is bedoeld voor leden die aan trainingen willen deelnemen, maar geen belangstelling hebben om op wedstrijden uit te komen. Zij kunnen natuurlijk wel aan loopevenementen deelnemen, maar dan als recreant.

Wil je deelnemen aan een van de loopgroepen, dan kun je je na het volgen van een proeftraining online inschrijven als lid van AV’23. Je krijgt dan z.s.m. bericht van de ledenadministratie en de penningmeester.

Wil je deelnemen een van de atletiektrainingen (dus geen loopgroep) dan kun je een email sturen naar aanmelden@av23.nl. Onze Technisch Directeur Sander Stok neemt dan contact met je op om te kijken bij welke trainingsgroep je kunt meetrainen. Als je daarna lid wil worden, kun je je online inschrijven. Je krijgt dan z.s.m. bericht van de ledenadministratie en de penningmeester.

N.B.1: Als je lid wordt van AV’23 wordt er van je verwacht dat je ook enkele verenigingstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op je neemt. Bij het eerst volledige verenigingsjaar is dat verplicht, maar eerder beginnen mag natuurlijk altijd. Je ontvangt hierover t.z.t. vanzelf meer informatie.

N.B.2: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

 

De contributies en kosten (per jaar) voor de Atletiekunie (of NL Triathlon Bond):

 

Categorie  2024
contrib.AU deelname wedstrijden contrib.NTB 2024 totaal
inschrijfgeld € 27,50       €  27,50
(ini)minipupillen €219,00 € 17,50     € 236,50
pupillen 1 €219,00 € 27,00 € 30,00   € 276,00
junioren C-D 1 €235,50 € 36,90 € 30,00   € 302,40
junioren A-B €246,50 € 36,90 € 30,00   € 313,40
senioren (18 t/m 34 jaar) 2 €263,00 € 47,00     € 310,00
masters (35 jaar en ouder) €263,00 € 47,00     € 310,00
recreanten (geen wedstrijdlicentie) 3 €263,00 € 20,00     € 283,00
trainingsleden 4 €263,00       € 263,00
licentieleden 5 €  50,00 € 47,00     €   97,00
overige leden 6 €  50,00       €   50,00
SAA leden €310,00       € 310,00
triathlonatleten7
toeslag zwemtraining
€263,00
€150,00
    € 49,00 € 462,00
ouderloopgroep en Flevoparkgroep €100,00       € 100,00
toeslag specialisatietraining selectie8 €150,00       € 150,00
toeslag 2 specialisaties9 €125,00       € 125,00
toeslag specialisatietraining10 €100,00       € 100,00
afkoop verenigingswerk (vrijwillig) €100,00        
afkoop verenigingswerk €125,00        

 

 

Het lidmaatschap van AV’23 is per kwartaal opzegbaar, met een opzegtermijn van minimaal 1 maand voor het einde van het kwartaal.

Bij aanmelding gedurende het jaar is per gehele maand 1/12 verschuldigd van bovenstaande contributie plus de eenmalige inschrijfkosten van € 27,50.
De contributie wordt per kwartaal geïncasseerd, in vier gelijke delen. Als je in de loop van het jaar lid wordt dan incasseren we het contributiebedrag in twee of drie gelijke delen.
De kosten van het lidmaatschap van de Atletiekunie of NTB zijn altijd voor een geheel jaar. Bij inschrijving na 1 oktober krijg je 75% korting op de kosten van het lidmaatschap van de Atletiekunie of NTB.

1 Dit is exclusief het inschrijfgeld voor de competitie waarbij eventuele finales wel door de club vergoed zullen worden.
2 Studenten niet ouder dan 29 jaar die voltijds onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit en daarvan een bewijs van inschrijving overleggen krijgen € 30 korting. De korting is alleen van toepassing na (jaarlijkse) toezending aan de penningmeester of ledenadministratie van een kopie bewijs van inschrijving. Dit bewijs van inschrijving moet minimaal van toepassing zijn op een deel van het verenigingsjaar waarvoor de contributie is betaald.
3 Recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.
4 Trainingsleden hebben op andere wijze al een licentie van de Atletiekunie of de Nederlandse Triathlon Bond maar volgen de trainingen bij AV ’23 (niet mogelijk i.c.m. studentenkorting)
5 Licentieleden hebben geen recht op deelname aan trainingen.
6 Overige leden hebben geen wedstrijdlicentie en geen recht op deelname aan trainingen.
7 Triathlonleden krijgen een basislidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) en kunnen voor eigen rekening een wedstrijdlicentie (atletenlicentie) aanvragen (€ 31,50 per jaar). Als je lid bent van de NTB betaal je niet de bijdrage voor de AU.
8 Specialisatie Selectie zijn atleten uit de groepen van Enno Tjepkema, Michael Weber, Nick van der Heide , Sander Stok, Sylvester Tanoh en Tim van der Heide.
9 2 algemene trainingen + 2 specialisatietrainingen per week
10 2 algemene trainingen + 1 specialisatietraining per week

Voor de toeslagen wordt t.z.t. een aparte factuur toegezonden.

Ledenadministratie: Bart Kijlstra (ledenadministratie@av23.nl)

 

Clubkleding: als je uitkomt in een competitiewedstrijd (individueel of als ploeg) is het verplicht om clubkleding te dragen. Zie clubkleding voor assortiment en verkooppunt.