Lidmaatschap

Heb je interesse om te komen trainen bij AV ’23 (voor jezelf of je kind)? Kom dan eerst eens kijken op onze baan. Op de pagina over jeugdtrainingen en onze loopgroepen kun je vinden waar en wanneer er geschikte trainingen zijn. Overleg even met de trainer of het niveau van de groep bij jou past. Als het je iets lijkt kun je gerust een paar keer meedoen om te zien of het je bevalt. Als je lid bent kun je in principe met elke trainingsgroep die bij je past meedoen – ook meerdere naast elkaar.

De contributies voor 2019:

Gewoon lidmaatschap (incl. wedstrijdlicentie)Per jaar
pupillen 1€ 205
junioren C-D 1€ 225
junioren A-B€ 225
senioren studenten (18 jaar en ouder) 2€ 230
senioren (18 jaar en ouder)€ 260
masters (35 jaar en ouder)€ 260
Overige lidmaatschapsvormen (18 jaar en ouder)Per jaar
recreanten3€ 245
licentieleden 4€ 115
trainingsleden 5€ 175
overige leden 6€  45
ereleden 7
juryleden 8

Het verenigingsjaar loopt van 1-1 t/m 31-12. Bij aanmelding gedurende het jaar is per maand 1/12 verschuldigd van de contributie plus de eenmalige inschrijfkosten van € 25. De contributie dient per 1 januari betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen.

1 Dit is exclusief het inschrijfgeld voor de competitie waarbij eventuele finales wel door de club vergoed zullen worden.
2 Studenten niet ouder dan 29 jaar die voltijds onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit en daarvan een bewijs van inschrijving overleggen. De korting is alleen van toepassing na (jaarlijkse) toezending aan de penningmeester of ledenadministratie van een (kopie) bewijs van inschrijving. Dit bewijs van inschrijving moet minimaal van toepassing zijn op een deel van het verenigingsjaar waarvoor de contributie is betaald.
3 Recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.
4 Licentieleden hebben geen recht op deelname aan trainingen.
5 Trainingsleden hebben op andere wijze al een licentie van de Atletiekunie of de Nederlandse Triathlon Bond maar volgen de trainingen bij AV ’23 (niet mogelijk ic.m. studentenkorting)
6 Overige leden hebben geen wedstrijdlicentie en geen recht op deelname aan trainingen.
7 Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
8 Juryleden zijn eveneens vrijgesteld van contributie. Zij hebben geen wedstrijdlicentie en geen recht op deelname aan trainingen (tenzij zij zich ook inschrijven in een andere ledencategorie).

Ledenadministratie: Bart Kijlstra (ledenadministratie@av23.nl)

Clubkleding: als je uitkomt in een competitiewedstrijd (individueel of als ploeg) is het verplicht om clubkleding te dragen: een wit shirt met AV ’23 logo en een rode broek. De shirts (singlets) zijn te koop bij Run-Inn, Linnaeuskade 5, 1098 BC Amsterdam. Voor de broek mag je zelf shoppen, als hij maar helderrood is. Bij andere wedstrijden is de clubkleding vrijblijvend.

Clubsweaters: de rode truien met witte opdruk zijn meestal te koop tijdens wedstrijden op de baan, of vraag er naar in de kantine.

Aanmelden pupillen en junioren

Jeugdleden worden ingedeeld op basis van hun geboortejaar. Wanneer uw kind lid wil worden moet het minstens 6 worden in het lopende kalenderjaar. Daarbij geldt momenteel: kinderen die in de loop van 2020 zes jaar worden (dus geboren in 2014), kunnen in maart 2020 beginnen met atletiek, ook als ze dan nog geen 6 zijn. Zij trainen dan één keer per week en worden ini-minipupillen genoemd. Vanaf oktober 2020 worden zij dan mini-pupillen en kunnen ze twee keer per week trainen.

U kunt uw kind aanmelden door een bericht te sturen naar Femke van Ooijen via aanmelden@av23.nl met daarin de volgende gegevens: naam kind, geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres. Zij stuurt u vervolgens meer informatie over de instroommogelijkheden en proeftrainingen. Als uw kind na de proeftrainingen besluit lid te willen worden, kunt u daarna het online-inschrijfformulier invullen. Daarin moeten de naam van de trainer opgegeven worden. Aanmelden voor de jeugdnieuwsbrief kan via dit formulier.

Hou er rekening mee dat er door de vele aanmeldingen voor een aantal categorieën een wachtlijst kan ontstaan maar dat de club er alles aan doet om deze zo kort mogelijk te houden.

Junioren van 14 jaar en ouder kunnen zichzelf aanmelden door een mail te sturen naar Femke van Ooijen via aanmelden@av23.nl met daarin dezelfde gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mailadres. Dan stuurt zij meer informatie over de trainingen en zoekt zij voor de meest geschikte trainingsgroep. Vervolgens kunnen zij lid worden door het online-inschrijfformulier in te vullen en in te zenden.

Junioren van 17 jaar en ouder hoeven zich niet vooraf te melden maar kunnen zich direct online aanmelden en vervolgens zelf naar de baan komen en contact zoeken met een trainer.

N.B.1: Als een kind lid wordt van AV’23 wordt er van de ouders verwacht dat een van hen ook enkele verenigingstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op zich neemt. Bij het eerst volledige verenigingsjaar is dat verplicht, maar eerder beginnen mag natuurlijk altijd. Je ontvangt hierover t.z.t. vanzelf meer informatie.

N.B.2: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

Aanmelden senioren en masters

AV’23 kent verschillende vormen van lidmaatschap. De meest gebruikelijke is het gewone lidmaatschap. Gewone leden kunnen aan alle trainingen deelnemen, uiteraard voor zover deze aansluiten bij hun capaciteiten. AV’23 is aangesloten bij de Atletiekunie (KNAU) waardoor gewone leden automatisch KNAU-lid worden met een wedstrijd-licentie. Zij kunnen dus deelnemen aan alle officiële wedstrijden als AV’23-er. Dat geldt zowel voor loopevenementen als baanwedstrijden.

Daarnaast kent AV’23 het recreanten-lidmaatschap. Dit is bedoeld voor leden die aan trainingen willen deelnemen, maar geen belangstelling hebben om op wedstrijden uit te komen. Zij kunnen natuurlijk wel aan loopevenementen deelnemen, maar dan als recreant.

Je kunt je online inschrijven als lid van AV’23. Je krijgt dan z.s.m. bericht van de ledenadministratie en de penningmeester.

N.B.1: Als je lid wordt van AV’23 wordt er van je verwacht dat je ook enkele verenigingstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op zich neemt. Bij het eerst volledige verenigingsjaar is dat verplicht, maar eerder beginnen mag natuurlijk altijd. Je ontvangt hierover t.z.t. vanzelf meer informatie.

N.B.2: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

Opzeggen

Opzeggingen dienen per email (ledenadministratie@av23.nl) plaats te vinden vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het nieuwe jaar. Pas na bevestiging van de ledenadministratie is de uitschrijving definitief. Bij opzeggen ná 1 november is het lid voor het gehele volgende jaar contributieplichtig.
Persoonlijke gegevens worden maximaal 2 jaar na einde van het lidmaatschap vernietigd.