Lidmaatschap

Heb je interesse om te komen trainen bij AV ’23 (voor jezelf of je kind)? Kom dan eerst eens kijken op onze baan. Op de pagina over jeugdtrainingen en onze loopgroepen kun je vinden waar en wanneer er geschikte trainingen zijn. Overleg even met de trainer of het niveau van de groep bij jou past. Voor de loopgroepen kun je dit rechtstreeks met de trainer doen; voor de andere groepen stuur je hiervoor een email naar aanmelden@av23.nl. Als het je iets lijkt kun je gerust een paar keer meedoen om te zien of het je bevalt. Voor sommige groepen is er een wachtlijst. Als je lid bent kun je in principe met elke trainingsgroep die bij je past meedoen – ook meerdere naast elkaar.

 

Aanmelden pupillen en junioren

Jeugdleden worden ingedeeld op basis van hun geboortejaar. Wanneer uw kind lid wil worden moet het minstens 6 worden in het lopende kalenderjaar. Proeftrainingen bieden wij aan op het moment dat er een plek is om te starten.

Daarbij geldt momenteel: kinderen die in de loop van 2022 zes jaar worden (dus geboren in 2016), kunnen op zijn vroegst in het voorjaar van 2022 beginnen met atletiek, ook als ze dan nog geen 6 zijn. Zij trainen dan één keer per week en worden ini-minipupillen genoemd. Vanaf oktober 2022 worden zij mini-pupillen en kunnen ze twee keer per week trainen. Er is op dit moment een wachtlijst voor deze groep waarvoor u uw kind kunt aanmelden. U ontvangt een uitnodiging op het moment dat uw kind kan starten met proeftrainingen.

NB. door de COVID-maatregelen kan deze planning wijzigen.

Dus: kinderen tot en met 2016 kunnen op dit moment worden aangemeld voor de wachtlijst. Kinderen uit 2017 kunnen worden aangemeld vanaf 1 januari 2022, etc.

Atleten tot en met 13 jaar: u kunt uw kind aanmelden door een bericht te sturen naar Femke van Ooijen via aanmelden@av23.nl met daarin de volgende gegevens: naam kind, geboortedatum, telefoonnummer en uw e-mailadres. Zij stuurt u vervolgens meer informatie over de instroommogelijkheden en proeftrainingen. Als uw kind na de proeftrainingen besluit lid te willen worden, kunt u daarna het online-inschrijfformulier invullen. Daarin moeten de naam van de trainer opgegeven worden. Aanmelden voor de jeugdnieuwsbrief kan via dit formulier.

Hou er rekening mee dat er door de vele aanmeldingen voor een aantal categorieën een wachtlijst bestaat, maar dat de club er alles aan doet om deze zo kort mogelijk te houden. Desondanks kan de wachttijd voor een aantal groepen lang zijn; eenmaal aangemeld voor de wachtlijst ontvangt u circa tweemaal per jaar een update of er plek is om in te stromen. 

Junioren van 14 jaar en ouder kunnen zichzelf aanmelden door een mail te sturen naar Femke van Ooijen via aanmelden@av23.nl met daarin dezelfde gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mailadres. Dan stuurt zij meer informatie over de trainingen en zoekt zij voor de meest geschikte trainingsgroep. Vervolgens kunnen zij lid worden door het online-inschrijfformulier in te vullen en in te zenden.

N.B.1: Als een kind lid wordt van AV’23 wordt er van de ouders verwacht dat een van hen ook enkele verenigingstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op zich neemt. Bij het eerst volledige verenigingsjaar is dat verplicht, maar eerder beginnen mag natuurlijk altijd. Je ontvangt hierover t.z.t. vanzelf meer informatie.

N.B.2: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

Aanmelden senioren en masters

AV’23 kent verschillende vormen van lidmaatschap. De meest gebruikelijke is het gewone lidmaatschap. Gewone leden kunnen aan alle trainingen deelnemen, uiteraard voor zover deze aansluiten bij hun capaciteiten. AV’23 is aangesloten bij de Atletiekunie (AU) waardoor gewone leden automatisch AU-lid worden met een wedstrijd-licentie. Zij kunnen dus deelnemen aan alle officiële wedstrijden als AV’23-er. Dat geldt zowel voor loopevenementen als baanwedstrijden.

Daarnaast kent AV’23 het recreanten-lidmaatschap. Dit is bedoeld voor leden die aan trainingen willen deelnemen, maar geen belangstelling hebben om op wedstrijden uit te komen. Zij kunnen natuurlijk wel aan loopevenementen deelnemen, maar dan als recreant.

Wil je deelnemen aan een van de loopgroepen, dan kun je je na het volgen van een proeftraining online inschrijven als lid van AV’23. Je krijgt dan z.s.m. bericht van de ledenadministratie en de penningmeester.

Wil je deelnemen een van de atletiektrainingen (dus geen loopgroep) dan kun je een email sturen naar aanmelden@av23.nl. Onze Technisch Directeur Sander Stok neemt dan contact met je op om te kijken bij welke trainingsgroep je kunt meetrainen. Als je daarna lid wil worden, kun je je online inschrijven. Je krijgt dan z.s.m. bericht van de ledenadministratie en de penningmeester.

N.B.1: Als je lid wordt van AV’23 wordt er van je verwacht dat je ook enkele verenigingstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op zich neemt. Bij het eerst volledige verenigingsjaar is dat verplicht, maar eerder beginnen mag natuurlijk altijd. Je ontvangt hierover t.z.t. vanzelf meer informatie.

N.B.2: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

 

De contributies en kosten voor de Atletiekunie (of NTB) voor 2021:

Categorie contributie 2021 contributie Atletiekunie contributie NTB 2021 totaal
inschrijfgeld       € 25,00
minipupillen € 190,00 € 15,90   € 205,90
pupillen 1 € 190,00 € 24,50   € 214,50
junioren C-D 1 € 205,00 € 32,10   € 237,10
junioren A-B € 215,00 € 32,10   € 247,10
senioren (18 t/m 34 jaar) 2 € 230,00 € 42,65   € 272,65
masters (35 jaar en ouder) € 230,00 € 42,65   € 272,65
recreanten (18 jaar en ouder) 3 € 230,00 € 18,15   € 248,15
trainingsleden 4 € 230,00     € 230,00
triathlonleden 5 € 230,00   € 39,75 € 269,75
licentieleden 6 € 50,00 € 42,65   € 92,65
overige leden 7 € 50,00     € 50,00
SAA leden € 305,00     € 305,00
toeslag zwemtraining (1X per week) € 120,00     € 120,00
toeslag specialisatietraining 1X per week8 € 100,00     € 100,00
toeslag specialisatietraining 2X per week8 € 150,00     € 150,00

Het lidmaatschap van de vereniging is per kwartaal. Opzeggen is mogelijk met een opzegtermijn van 1 maand. Dus bijvoorbeeld opzeggen per 1 april kan door dit voor 1 maart aan te geven via MijnAV23 of de ledenadministratie.

Bij aanmelding gedurende het jaar is per gehele maand 1/12 verschuldigd van bovenstaande contributie plus de eenmalige inschrijfkosten van € 25. De contributie wordt per kwartaal in vier gelijke delen geïncasseerd. Als je in de loop van het jaar lid wordt dan incasseren we het contributiebedrag in twee of drie gelijke delen. De kosten van het lidmaatschap van de Atletiekunie of NTB zijn altijd voor een geheel jaar. Bij inschrijving na 1 oktober krijg je 75% korting op de kosten van het lidmaatschap van de Atletiekunie of NTB.

1 Dit is exclusief het inschrijfgeld voor de competitie waarbij eventuele finales wel door de club vergoed zullen worden.
2 Studenten niet ouder dan 29 jaar die voltijds onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit en daarvan een bewijs van inschrijving overleggen krijgen € 30 korting. De korting is alleen van toepassing na (jaarlijkse) toezending aan de penningmeester of ledenadministratie van een kopie bewijs van inschrijving. Dit bewijs van inschrijving moet minimaal van toepassing zijn op een deel van het verenigingsjaar waarvoor de contributie is betaald.
3 Recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.
4 Trainingsleden hebben op andere wijze al een licentie van de Atletiekunie of de Nederlandse Triathlon Bond maar volgen de trainingen bij AV ’23 (niet mogelijk i.c.m. studentenkorting)
5 Triathlonleden krijgen een basislidmaatschap van de Nederlandse Triathlon Bond (NTB) en kunnen voor eigen rekening een wedstrijdlicentie aanvragen (EUR 27 per jaar).
6 Licentieleden hebben geen recht op deelname aan trainingen.
7 Overige leden hebben geen wedstrijdlicentie en geen recht op deelname aan trainingen.
8 De toeslag geldt voor:

    • pupillen die een specialisatie doen
    • junioren C/D die een specialisatie doen
    • junioren A/B en senioren die deelnemen aan een of meer specialisatietrainingen (incl. groep Els van Noorduyn)

Ledenadministratie: Bart Kijlstra (ledenadministratie@av23.nl)

 

 

Clubkleding: als je uitkomt in een competitiewedstrijd (individueel of als ploeg) is het verplicht om clubkleding te dragen. Zie clubkleding voor assortiment en verkooppunt.