Lidmaatschap

 

 

Lidmaatschap, clubkleding en contributies

Heb je interesse voor jezelf of voor een kind? Kom eerst eens kijken op onze baan hoe het er op een training aan toegaat. Op de webpagina trainingen kun je vinden waar en wanneer er voor jou of je kind geschikte trainingen zijn. Loop je al een tijdje maar wil je jezelf verbeteren of zoek je de gezelligheid van lopen en trainen in groepsverband? Hier staat alles over de verschillende loopgroepen die er bij ons zijn. Overleg even met de trainer of het niveau van de groep bij jou past. Als het je iets lijkt kun je een paar weken meedoen om te zien of het je bevalt. Je kunt ook eerst een start-to-run-cursus doen.
Als je lid bent kun je in principe met elke trainingsgroep die bij je past meedoen – ook met meerdere naast elkaar.

Clubkleding: als je uitkomt in een wedstrijd, individueel of als ploeg, wordt je geacht clubkleding te dragen: een wit shirt met logo en een rode broek. De shirts (singlets) zijn te koop bij Run-Inn, Linnaeuskade 5, 1098 BC Amsterdam – tel. 020 4635771. Voor de broek mag je zelf shoppen, als hij maar helderrood is. Competities en NK: clubtenue verplicht, andere wedstrijden vrijblijvend.

Clubsweaters: de rode truien met witte opdruk zijn meestal te koop tijdens wedstrijden op de baan, of vraag er naar in de kantine.

NB. Je persoonlijke gegevens zijn bij AV23 in goede handen. Lees bij Bescherming Persoonsgegevens Leden hoe dat werkt.

 

De contributies voor 2019:

gewoon lidmaatschap
pupillen 1
€ 205
gewoon lidmaatschap
junioren C-D 1
€ 225
gewoon lidmaatschap
junioren A-B
€ 225
gewoon lidmaatschap
senioren studenten 2
€ 230
gewoon lidmaatschap
senioren en masters
€ 260
recreanten 3 € 245
licentieleden 4 € 115
trainingsleden 5 € 175
overige leden 6 €  45
ereleden 7
juryleden 8

De contributie dient per 1 januari betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
De inschrijfkosten (eenmalig bij aanvang van het lidmaatschap) zijn € 25.

1 Dit is inclusief het inschrijfgeld voor de competitie
2 De categorie student staat open voor personen die niet ouder zijn dan 29 jaar, voltijds onderwijs volgen in het voortgezet onderwijs, MBO, HBO of universiteit en daarvan zelf een bewijs van inschrijving overleggen. Leden die geen inschrijfbewijs overleggen of de leeftijd van 30 jaar bereiken worden automatisch overgezet naar de categorie senior/master. De categorie is alleen van toepassing na (jaarlijkse) toezending aan de penningmeester of ledenadministratie van een (kopie) bewijs van inschrijving (studentenkaart). Dit bewijs van inschrijving moet minimaal van toepassing zijn op een deel van het verenigingsjaar waarvoor de contributie is betaald.
3 Recreanten hebben geen wedstrijdlicentie.
4 Licentieleden hebben geen recht op deelname aan trainingen.
5 Trainingsleden hebben op andere wijze een licentie van de Atletiekunie maar volgen de trainingen bij AV ’23
6 Overige leden hebben geen wedstrijdlicentie en geen recht op deelname aan trainingen.
7 Ereleden zijn vrijgesteld van contributie.
8 Juryleden zijn eveneens vrijgesteld van contributie. Zij hebben geen wedstrijdlicentie en geen recht op deelname aan trainingen (tenzij zij zich ook inschrijven in een andere ledencategorie).

Het verenigingsjaar loopt van 1-1 t/m 31/12. Bij aanmelding tijdens het jaar is per maand 1/12 verschuldigd van het totaalbedrag plus de inschrijfkosten.

Ledenadministratie: Bart Kijlstra (ledenadministratie@av23.nl)

 

Aanmelding jeugdleden

De kinderen worden ingedeeld op basis van hun geboortejaar. Wanneer uw kind lid wil worden moet het minstens 6 worden in het lopende kalenderjaar. Daarbij geldt momenteel: kinderen die in de loop van 2019 zes jaar worden (dus geboren in 2013), kunnen in maart 2019 beginnen met atletiek, ook als ze dan nog geen 6 zijn. Zij trainen dan één keer per week en worden ini-minipupillen genoemd. Vanaf oktober 2019 worden zij dan mini-pupillen en kunnen ze twee keer per week trainen.

U kunt uw kind aanmelden door een bericht te sturen naar Femke van Ooijen via aanmelden@av23.nl met daarin de volgende gegevens: naam kind, geboortedatum, adres, telefoon en uw e-mailadres. Zij stuurt u vervolgens meer informatie over de instroommogelijkheden en proeftrainingen. Als uw kind na de proeftrainingen besluit lid te willen worden, kunt u daarna het online-inschrijfformulier invullen. Daarin moeten de naam van de trainer opgegeven worden. Aanmelden voor de jeugdnieuwsbrief kan via dit formulier.

Hou er rekening mee dat er door de vele aanmeldingen voor een aantal categorieën een wachtlijst kan ontstaan maar dat de club er alles aan doet om deze zo kort mogelijk te houden.

C-junioren (14 jaar en ouder) kunnen zichzelf aanmelden door een mail te sturen naar Femke van Ooijen via aanmelden@av23.nl met daarin dezelfde gegevens: naam, geboortedatum, adres, telefoon en e-mailadres. Dan stuurt zij meer informatie over de trainingen en zoekt zij voor hen de meest geschikte trainingsgroep. Vervolgens kunnen zij lid worden door het online-inschrijfformulier in te vullen en in te zenden.

Junioren van 17 en ouder hoeven zich niet vooraf te melden maar kunnen het online-aanmeldingsformulier voor senioren gebruiken, zelf naar de baan komen en contact zoeken met een trainer.

N.B.1: Als een kind lid wordt van AV’23 wordt er van de ouders verwacht dat een van hen ook enkele vrijwilligerstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op zich neemt. Na één jaar lidmaatschap wordt dat zelfs verplicht, maar eerder beginnen mag. Na de aanmelding krijg je hierover nadere info.

N.B.2: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

 

Aanmelden 18 jaar en ouder (senioren en masters)

AV’23 kent verschillende vormen van lidmaatschap. De meest gebruikelijke is het gewone lidmaatschap. Gewone leden kunnen aan alle trainingen deelnemen, uiteraard voor zover ze aansluiten bij hun capaciteiten en leeftijdscategorie e.d.. AV’23 is aangesloten bij de Atletiekunie (KNAU), de landelijke koepelorganisatie van atletiekclubs. De gewone leden van AV’23 zijn hierdoor automatisch KNAU-lid met een wedstrijd-licentie. Zij kunnen dus deelnemen aan alle officiële wedstrijden als AV’23-er. Dat geldt zowel voor loopevenementen als baanwedstrijden.
Studenten krijgen korting op het gewone lidmaatschap. Ze moeten dan wel jaarlijks een kopie van hun bewijs van inschrijving (studentenkaart) voor een voltijdstudie opsturen naar de penningmeester of de ledenadministratie. Ze krijgen dan voor het hele jaar korting.

Daarnaast kent AV’23 het recreanten-lidmaatschap. Dit is bedoeld voor mensen die aan trainingen willen deelnemen, maar geen belangstelling hebben om op wedstrijden uit te komen. Zij kunnen natuurlijk wel aan bijv. loopevenementen deelnemen, maar dan als recreant.

Er zijn ook mensen die wel aan wedstrijden willen deelnemen maar geen behoefte hebben aan de door AV’23 georganiseerde trainingen, bijvoorbeeld omdat ze elders trainen of omdat ze dat zelfstandig doen. Voor hen is er het licentielidmaatschap, waarmee ze wel aan wedstrijden kunnen deelnemer als AV’23-er.
Omgekeerd zijn er mensen die lid zijn van een andere atletiekvereniging en daar hun wedstrijdlicentie van de Atletiekunie aanhouden, maar die wel bij AV’23 willen trainen. Voor hen is het trainingslidmaatschap bedoeld.

Je kunt je hier inschrijven als lid van AV’23. Je krijgt dan z.s.m. bericht van de ledenadministratie en de penningmeester.

N.B.1: Als je lid wordt van AV’23 wordt er van je verwacht dat je ook enkele vrijwilligerstaken of – na verloop van tijd – een functie binnen de vereniging op je neemt. Na één jaar lidmaatschap wordt dat zelfs verplicht, maar eerder beginnen mag. Na je aanmelding krijg je hierover nadere info.

N.B.2: Senioren = 18 t/m 34 jaar, Masters = 35 jaar en ouder.

N.B.3: Voor het lidmaatschap van AV’23 is het noodzakelijk dat je akkoord bent met onze privacy regels.

 

Opzeggen

Opzegging door het lid dient schriftelijk of per email (ledenadministratie@av23.nl) plaats te vinden vóór 1 november van het lopende verenigingsjaar. Het lidmaatschap wordt dan beëindigd per 1 januari van het nieuwe jaar. Pas na bevestiging van de ledenadministratie is de uitschrijving definitief.
Bij opzeggen ná 1 november is het lid voor het gehele volgende jaar contributieplichtig.
Persoonlijke gegevens worden maximaal 2 jaar na einde van het lidmaatschap vernietigd.