Veilig sporten

Bij AV’23 willen wij dat iedereen op een sportieve, veilige en respectvolle manier van atletiek kan genieten en presteren. Ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, diefstal, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, intimidatie en seksuele intimidatie horen niet in onze club thuis. Toch kan het gebeuren dat deze vormen van ongewenst gedrag bedoeld of onbedoeld zich voordoen. Om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan heeft het bestuur besloten twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Wij – Loes Meijer en Ivo Pothaar – nemen deze rol graag op ons. Wij hebben beiden jarenlange werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Heb je een vraag, maak je je ergens zorgen over of heb je ergens last van: neem dan gerust voor een vertrouwelijk gesprek contact op met één van ons. Je kan ons bereiken op onderstaande e-mail-adressen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Als je gebeld wil worden, vermeld dan je telefoonnummer. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Zo nodig en alleen met jouw toestemming kunnen Loes en Ivo elkaar raadplegen om onze taak zo goed mogelijk uit te oefenen.

Wil je jouw gesprek helemaal buiten de club houden, dan kun je contact opnemen met het contactpunt van de NOC*NSF: tel. 0900 – 2025590 of per email vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. Geef je de voorkeur aan chatten dan is Fier Chat een mogelijkheid: https://chatmet.fier.nl/. Hun telefoonnummer is 088-2080000. Wij volgen altijd de protocollen zoals die zijn vastgelegd door de NOC*NSF met betrekking tot onze taken en verantwoordelijkheden.

Vertrouwenscontactpersonen

Loes MeijerAls vertrouwenscontactpersoon zijn Loes Meijer en Ivo Pothaar er voor iedereen binnen de club. Dus voor atleten, maar ook voor trainers, coaches, stagiaires, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, etc.: kortom voor iedereen die op de een of andere manier bij AV’23 betrokken is. Praat met ons over jouw twijfels, gedachten of ervaringen als sporten bij AV’23 voor jou niet meer veilig of prettig is. Met je verhaal kun je terecht bij ons. Hoe eerder hoe beter om erger te voorkomen.

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen?

Allereerst luisteren wij naar je verhaal en willen we je tot steun zijn. We proberen met je mee te denken en te bespreken wat het beste is om verder te doen. Belangrijk is om samen te bekijken wat jij zelf kan doen. Jij bepaalt tenslotte wat er gebeurt. Wij bieden geen persoonlijke begeleiding, maar we kunnen wel samen met jou zoeken naar de juiste opvang buiten de vereniging, Ook kunnen we je bijstaan bij klachtenprocedures en/of aangifte.

Ivo Pothaar

Wat gebeurt er met de informatie?

Het bestuur van AV’23 heeft als taak er voor te zorgen dat binnen de club atletiek beoefend kan worden op een veilige en respectvolle manier. Om haar taak goed te kunnen doen heeft het bestuur informatie nodig over wat goed en niet goed gaat binnen AV’23. Daarom wordt elk incident in het kort schriftelijk gemeld en met het bestuur besproken. De inhoud van het korte verslag nemen we samen door, voordat het naar het bestuur gaat.

Grenzen aan de vertrouwelijkheid

Als het bestuur meent dat de veiligheid van atleten in het geding is en/of er sprake is van een strafbaar feit, dan schrijft de Nederlandse wet voor dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven. In een dergelijk geval zullen wij met inachtneming van de anonimiteit eerst de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie raadplegen. Als de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, dan stellen wij de melder hiervan op de hoogte. Hoe het precies zit met het verschil tussen vertrouwelijkheid en geheimhouding leggen wij graag tijdens het contact uit.

We kunnen niet genoeg benadrukken dat het bestuur en iedereen die AV’23 een warm hart toedraagt, atletiek in een vertrouwde omgeving wenst. Aarzel daarom niet contact met ons te zoeken. Hoe eerder, hoe beter om erger te voorkomen. Omdat we niet elk moment op de club aanwezig zijn, is het sturen van een mailtje vaak de kortste weg om ons te bereiken. Onze mailadressen zijn beveiligd en alleen voor ons zelf toegankelijk.

Verder lezen:

Wil je een vertrouwelijk gesprek over wat veilig sporten aangaat: stuur een mailtje naar loes.meijer@av23.nl of ivo.pothaar@av23.nl.

Aanname trainers en vrijwilligers
Enthousiaste trainers en vrijwilligers zijn verbonden aan onze club. Ze zijn onmisbaar en zorgen voor optimaal sportplezier. Voor een veilig sportklimaat binnen de club verlangen we van trainers en vrijwilligers een Verklaring omtrent gedrag (VOG). Het bestuur kan er daar bovenop nog voor kiezen om een referentie op te vragen en/of het Register Ontucht Sport (ROS) te raadplegen. Zie hieronder voor nadere uitleg.

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)
AV23 vraagt een Verklaring Omtrent het Gedrag van trainers en vrijwilligers. Dit is een verklaring van het Ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar vormt voor het gevraagde werk.
Het is een algemene maatregel om de veiligheid van alle leden te waarborgen, zonder aanziens des persoons. Het vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan een functie bij onze vereniging kunnen uitvoeren. Door aan onze trainers en vrijwilligers een VOG te vragen laten we zien dat wij de veiligheid van onze leden serieus nemen.

Refenties opvragen en/of raadplegen Register Ontucht Sport (ROS)
Waar mogelijk zal AV23 voor aanname van een nieuwe trainer een referentie opvragen van een club waar een trainer eerder actief is geweest. Het bestuur kan er tevens voor kiezen om het ROS te raadplegen.

Gedragsregels
Voor toetreden van een trainer of vrijwilligers wordt gevraagd de Gedragregels voor begeleiders in de sport te onderschrijven. Wanneer een trainer, vrijwilliger, bestuurder of functiehouder binnen AV23 actief wordt, impliceert dat dat hij/zij de ‘Gedragsregels van AV23’ onderschrijft. Deze gedragsregels gelden natuurlijk ook voor de sporters. Eenieder wordt bij het toetreden tot de club attent gemaakt op de gedragsregels.

De gedragsregels zijn samengevat in onderstaande documenten (opgesteld door NOC*NSF):

Verantwoordelijkheden bestuur en trainers omtrent veilig sporten
Bestuurders en begeleiders van AV23 zijn verplicht om zaken die vallen binnen het strafrecht te melden bij de eigen sportbond of Centrum Veilige Sport (CVSN).

Het bestuur zal 1 keer per jaar overleggen met de Vertrouwenscontact-personen om het thema veilig sporten uitgebreid aan bod te laten komen.

De persoon binnen het bestuur van AV23 die “sociale veiligheid” in zijn/haar portefeuille heeft heeft een workshop in veilig sporten gevolgd.

Trainers zijn verplicht misstanden te melden bij het bestuur.
Het bestuur vraagt aan alle trainers de e-learning ‘sportplezier en veiligheid, de basis’ te volgen.