Maatregelen in verband met het coronavirus

Door: bestuur AV'23

Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus en het advies dat het RIVM naar aanleiding hiervan vanmiddag, 12 maart heeft gegeven, nemen wij bij ons op de club ook maatregelen.

Het NOC*NSF als overkoepelende sportbond roept de gehele Nederlandse sport op om naast wedstrijden ook alle clubbijeenkomsten zoals trainingen, overleggen, vergaderingen en vieringen ook af te gelasten. Zie daarvoor www.nocnsf.nl. We beseffen dat dergelijke maatregelen alleen zin hebben als iedereen daaraan ook zijn medewerking verleent.

Daarom heeft het bestuur van AV’23 vanmiddag besloten dat ook bij AV’23 tot en met 6 april de trainingen niet door zullen gaan en de kantine dicht zal blijven. Dit heeft overigens ook gevolgen voor de ALV van 30 maart aanstaande. Een nieuwe datum daarvoor communiceren wij op korte termijn. 

Een moeilijk besluit, want atletiek is een individuele sport, maar ook wij zijn er met zijn allen bij gebaat dat de verspreiding van het coronavirus zo goed mogelijk wordt beheerst. Daarom toch dit vergaande besluit. 

Zolang de gemeente het sportpark niet sluit is de atletiekbaan toegankelijk. De trainingsmaterialen van de club zijn echter niet beschikbaar. Clubgebouw, krachthonk en materiaalcontainers blijven dicht. Wij verzoeken alle leden uitdrukkelijk om alle RIVM adviezen serieus in acht te nemen, ook wanneer je individueel op de atletiekbaan komt.