Praat mee over de toekomst van AV ’23

van het Bestuur

Het bestuur wil een aantal “speerpunten” opstellen voor het beleidsplan van AV’23 voor de periode van 2013 tot 2016. In de afgelopen weken is er met behulp van een algemene enquete en interviews van sleutelfiguren binnen de vereniging veel informatie verzameld.

Om de toekomstplannen van AV ’23 met elkaar te bespreken nodigen we alle leden en ouders van jeugdleden uit op vrijdagavond 14 december vanaf 19.00 uur in de kantine van AV ’23. De tot nu toe verzamelde informatie zal worden gepresenteerd. Vervolgens zal er alle ruimte zijn voor het uitwisselen van gedachten en discussie. Doel is zo tot concretere “speerpunten” te komen. Ook kunnen leden en ouders op deze avond aangeven of ze bepaalde onderwerpen nader willen uitwerken, alleen of samen met anderen. Voor hapjes en drankjes wordt gezorgd!

De bijeenkomst is uiterlijk om 20.30 uur afgelopen. Gespreksleider op de avond is Tibbe Bakker (verenigingsadviseur van SportService Amsterdam). Nadere informatie over deze bijeenkomst volgt via de website. Om zoveel mogelijk leden en ouders de kans te geven mee te praten, zou het fijn zijn als jullie dit bericht willen doorsturen en andere leden/ouders willen informeren.