Technische Commissie opgericht

door Sander Stok

zo moet het ongeveer worden

In het meerjarenbeleidsplan “AV’23 van Top tot Teen” wordt het oprichten van een Technische Commissie (TC) één van de speerpunten genoemd. De oprichting is inmiddels een feit en bij deze wil de TC zich dan ook graag aan u presenteren. Op dit moment bestaat de TC uit de volgende personen:

  • Jaap Sulkers (afgevaardigde bestuur / financieel beleid)
  • Gerard Lijnzaad (portefeuille loopzaken)
  • Sander Stok (portefeuille technische atletiek).

De TC is in ieder geval nog op zoek naar een afgevaardigde uit het jeugdbestuur. Verder zal in de komende tijd duidelijk worden welke mogelijke portefeuilles er nog zijn of welke taken om een extra commissielid vragen.

Het eerste speerpunt van de TC is om zich zichtbaar te maken binnen de vereniging en om zich een duidelijk beeld te vormen van de vereniging. De komende twee maanden zal de TC daarom het volgende doen:

  • langs gaan bij trainingen (“rondje langs de velden”)
  • praten met trainers
  • praten met verschillende commissies (jeugdbestuur, wedstrijdsecretariaat, organisatiecommissies)
  • trainersbijeenkomsten plannen => tussen april en mei zal er een bijeenkomst zijn voor de looptrainers
  • trainingsplanning maken (overzicht van alle trainingen, met welke trainers en invulling van de training).

Langs gaan bij trainingen en praten met trainers zal veelal individueel gebeuren tussen de verantwoordelijke uit de TC en de trainers en/of de trainingsgroep. De overleggen en de trainersbijeenkomsten zullen door de voltallige TC worden gedaan. Aan de hand van de gesprekken en de informatie zal de TC verdere plannen maken en stappen zetten. Naast wat er dus in het meerjarenbeleidsplan staat (voor het komende jaar een TC opzetten) gaat de TC al verder. De TC is vanaf heden actief aan de slag: we gaan een beleidsplan maken (te presenteren tijdens de najaars ALV) en waar nodig al taken en beleid (uit)voeren.

Mochten er vragen, opmerkingen, aanbevelingen, etcetera zijn, of iets waarvan u denkt dat u daarvoor contact op moet of kunt nemen met de Technische Commissie: mail dan naar technischecommissie@av23.nl.