Toekomstvisie Amsterdamse Atletiek 2020

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Hieronder het bij de Toekomstvisie Amsterdamse Atletiek 2020 behorende actieplan van AV’23 voor de periode van september 2011 tot eind 2013. Het actieplan is gebaseerd op het besluit van de algemene ledenvergadering van AV’23 op 11 mei 2011 om akkoord te gaan met de acht doelstellingen uit de Toekomstvisie en met het deelplan van AV’23, waarin wordt aangegeven wat onze vereniging wil en kan bijdragen aan de realisatie van deze doelstellingen.

Actieplan AV’23 voor de periode 2011/2013

T.b.v. doelstelling 1 (het leveren van topprestaties in de wedstrijdatletiek):

 1. trainingsprogramma voor de selectie met gespecialiseerde clinics, trainingskampen en buitenlandse stages
 2. goede medische en fysio-begeleiding

T.b.v. doelstelling 2 (compleet trainingsaanbod):

 1. uitbreiding clustertrainingen voor horden, steeple, werpen, hoog en/of polstok ? (binnen SAA-verband)

T.b.v. doelstelling 3 (organisatie atletiekevenementen):

 1. organisatie eigen Amsterdamse jeugdcompetitie (binnen SAA-verband)
 2. organisatie eigen crossloop in Diemerbos

T.b.v. doelstelling 4 (goede atletiek-accommodaties en faciliteiten):

 1. uitbreiding en verbetering van eigen krachthonk (in samenwerking met gemeente)
 2. aanschaf nieuw wedstrijd- en trainingsmateriaal (via sponsor)
 3. op wedstrijdniveau brengen van atletiekfaciliteiten voor werpen, ver en hoog (door gemeente)

T.b.v. doelstelling 5 (vergroting sportdeelname Amsterdammers):

 1. organisatie hardlooptrainingen voor allochtone vrouwen (samen met gemeente)
 2. organisatie atletiektrainingen voor allochtone jongeren (samen met gemeente)

T.b.v. doelstelling 6 ( vergroting aantal leden en “klanten”):

 1. organisatie hardloopclinics ter voorbereiding op Van Dam tot Dam loop en Amsterdam Marathon
 2. werving (jeugd)leden door de organisatie van sportdagen voor scholen en bedrijven (samen met gemeente)

T.b.v. doelstelling 7 (verbeteren financiële basis van de vereniging):

 1. werven van sponsors (goud, zilver en brons)
 2. aanbieden geheel verzorgde sportdagen voor bedrijven
 3. verhoging opbrengst hardloopevenementen

T.b.v. doelstelling 8 (voldoende trainers, vrijwilligers en bestuurders):

 1. introductie verplicht vrijwilligerswerk voor alle leden