Uit de bestuurskamer, 11 februari 2015

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

grondverzet
Daar gaat ons crossbaantje. De grond is nodig om het gat op te vullen, dat achtergebleven is na sloop van het clubhuis van de FC Ankara Spor. Je weet wel dat krakkemikkige gebouwtje vlak naast de Jaap Edenbaan.
Over crossen gesproken: nog maar tien dagen te gaan en we kunnen genieten van de inmiddels befaamde Diemercross. Nu maar hopen, dat het tegen die tijd gaat sneeuwen of kledderregenen zodat het Diemerbos verandert in een onneembaar blubberveld. Aan de voorbereidingen zal het niet liggen. Het organiserend team, onder leiding van Michiel Hatenboer, vergadert en regelt zich suf om zondag 22 februari alles op rolletjes te laten lopen.

Nescioclinic
Al jaren doe ik elke zaterdagochtend mee met de hardlooptrainingen van afwisselend Kees van der Berg, Carla van der Klei, Ingrid Coster en Tjitske Kooistra. Een heerlijke manier om het weekend te beginnen. Zo ‘s morgens vroeg is het altijd mooi weer, vooral als het een beetje vriest. Het is een genot om dan over de hakselpaden rond onze baan of door het Flevopark te rennen. De trainers hebben ieder hun eigen aanpak. Juist de afwisseling in trainers maakt het extra spannend. Geen zaterdag is hetzelfde.
Een paar weken geleden vroeg Tjitske plotseling of ik geen zin had om mee te doen met de Nescioclinic, een speciale cursus van twaalf weken om je voor te bereiden op de Nescioloop. Nou kan ik moeilijk nee zeggen tegen Tjitske, dus ik ben er in gestapt. En ik moet zeggen: geen zaterdag spijt gehad. De Nescioclinic is een goed doordacht en uitgewerkt programma, waar alle elementen van het hardlopen weer eens voorbijkomen. Naar wat ik de vorige keer van Tjitske hoorde, komt aanstaande zaterdag zelfs een fysiotherapeut om ons het een en ander te vertellen over het herkennen en voorkomen van blessures. Ik ben benieuwd. Ook ben ik benieuwd of dit alles me kan verleiden alsnog mee te doen met de Nescioloop. Ik ben namelijk niet zo van de georganiseerde loopjes.
Maar in ieder geval heb ik aangeboden halverwege als parcourswacht te gaan staan om mijn trainingsmaatjes de weg te wijzen en aan te moedigen.

Vrijwilligers van het jaar 2014
Een maand lang ben ik druk geweest met het maken van plannen voor de verbouw en renovatie van het huis van mijn jongste dochter. Het is een zogenaamde “tussenwoning” uit 1949, die altijd als sociale huurwoning verhuurd is geweest. Maar de tekeningen en de technische omschrijving zijn nu klaar en op de post. Dat lucht op. Ondertussen heb ik AV’23 behoorlijk verwaarloosd. Wat jullie zeker nog te goed hebben is een opsomming van de tien vrijwilligers van het jaar 2014. Tijdens onze nieuwjaarsborrel op 4 januari heb ik de namen bekend gemaakt, uitgelegd waarom deze mensen uitverkoren zijn en de flessen biologische Cava uitgereikt aan de winnaars, in zoverre aanwezig.
De bekroonde vrijwilligers zijn: Jeffrey So, vanwege zijn inzet als kersverse organisator van de bardiensten. Bart Kijlstra voor zijn jarenlange inzet als coördinator van de bardiensten en zijn voortdurende beschikbaarheid als starter. Frits Wegenwijs voor het jarenlang zorgvuldig bijhouden van onze ledenadministratie. Peter Jan Kannegieter als lid van de kantinecommissie voor de inkoop. Eveline Vinkenburg als lid van de huisvestingscommissie, pas kort lid van de commissie, maar nu al een drijvende kracht. Tessa Strijp voor het (met anderen) organiseren van het inmiddels traditionele kerstgala en het op eigen initiatief geven van uitstekende looptrainingen aan junioren. Tjerk Notten voor zijn inzet bij de organisatie van de jaarlijkse Middenmeerloop. Magdalien Waardenburg voor haar werk voor een soepele instroom van nieuwe pupillen. Boy Hazes voor zijn prachtige foto’ en filmpjes, gemaakt tijdens wedstrijden en evenementen en zichtbaar via onze website. Nick van der Heide voor zijn voortdurende beschikbaarheid om achter de bar te staan, in de “klankbordgroep” plaats te nemen, als jeugdtrainer en om ons te voorzien van kledingadviezen. Bedankt allen!
De meesten hebben inmiddels hun fles Cava (en boekje “19+23 Interviews” van Dirk Visser) in ontvangst genomen.

Algemene Ledenvergadering
Hij komt er weer aan: de jaarlijkse ALV, waar het bestuur verantwoording aflegt over haar beleid. Het gaat dan vooral over het financieel beleid over het afgelopen jaar.
We hebben een datum, een tijd en een voorlopige agenda vastgesteld. De ALV wordt gehouden op donderdag 19 maart en begint om 20.00 uur (noteer alvast maar in je agenda!). Voor wat lekkere hapjes en een drankje zorgt het bestuur.
De voorlopige agenda ziet er als volgt uit: Jaarrekening 2014, verslag kascommissie, (her)verkiezing bestuursleden, personeelsbeleid (trainers en betaalde coördinatoren) en voorstellen voor besteding spaargeld AV’23. Vooral dat laatste punt klinkt interessant. Volgens onze penningmeester hebben we wat teveel spek op de buik. En dat moet eraf, zoals elke sporter weet. Het gaat hierbij om een éénmalige actie, structurele ingrepen zijn dus uitgesloten. Jammer, want anders zou ik verlaging van de contributie willen voorstellen. En dan komt natuurlijk weer het al lang gewenste dakterras en buitentrap om de hoek kijken. Alle leden worden uitgenodigd met voorstellen te komen en die ruim voor de ALV bij het bestuur in te leveren. Op 19 maart gaan we die dan bespreken en nemen we zo mogelijk een besluit.

vrijwilligerswerk
Na wat haperingen in de eerste weken van dit jaar, loopt het inroosteren van vrijwilligers voor achter de bar, tijdens evenementen en bij wedstrijden weer als een zonnetje. Dit is toch vooral dankzij het nieuwe aanmeldsysteem, dat het mogelijk maakt zelf precies aan te geven wanneer je achter de bar wil staan, met welke wedstrijd of evenement je wil komen helpen en of je beschikbaar bent als officiele functionaris tijdens wedstrijden.
Dit loopt allemaal wel, maar wat maar niet wil aanslaan zijn de oproepen voor functies, waarbij wat meer verantwoordelijkheid gedragen moet worden. Het zal toch niet zo zijn, dat onze leden hier tegen opzien. Wie wil er leiding geven aan de huisvestingscommissie, aan de kantinecommissie? Wie wil er namens het bestuur in de technische commissie (gaat over alles wat met hardlopen en de atletieksport zelf te maken heeft) en wie wil secretaris van het bestuur worden? Allemaal functies, die natuurlijk wat meer tijd kosten dan achter de bar staan, maar ook voldoening en waardering opleveren. Dus denk er over na en meld je aan.