Uit de bestuurskamer, 20 april 2015

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Kindvriendelijk atletieken
Het bestaat dus echt. Het is mogelijk om een ook voor kinderen aantrekkelijke atletiekwedstrijd te organiseren, die niet twee hele dagen hoeft te duren.
Zondagochtend logeerde onze zevenjarige kleinzoon Daan bij ons en die is altijd vroeg op. Hoe kom je zo’n lange zondag door? We zijn naar Noord gegaan. Daar organiseerden onze vrienden van atletiekvereniging ATOS een demonstratiewedstrijd volgens de methode “Athletics Champs”. En ik moet zeggen: het was een openbaring. Hoewel het voor zowel de organisatoren als voor de deelnemers de eerste keer was, verliep alles op rolletjes. Binnen drie uur was de hele wedstrijd rond. Er waren 81 deelnemers, waarvan 60 van Atos, 16 van Feniks en 5 van AAC. Het was AV’23 niet gelukt een team samen te stellen. Jammer, want dit was een unieke kans om kennis te maken met Athletics Champs en ook als team te scoren.
Terwijl de ouders en vrijwilligers in de kantine van Atos door een geroutineerde wedstrijdleider uit het verre Roosendaal werden bijgepraat over de geheimen van Athletics Champs, kregen de deelnemertjes een gezamenlijke warming-up. Daan deed daar enthousiast aan mee. Ook werden alle zeven wedstrijdonderdelen uitgelegd. Hij vond het jammer, dat-ie niet mee kon doen. Maar thuisgekomen begon hij meteen een circuit na te bouwen, met balwerpen (kijk uit voor die lamp!), onder stoelen doorkruipen en van krant naar krant springen.
Voor de specialisten: de demonstratiewedstrijd bestond uit de onderdelen: estafette (12 x 60 meter), meters maken (in 4, resp. 6 minuten), vortexwerpen, 40 of 60 meter hordelopen, hoogspringen (in verspringbak of op hoogspringkussen), stoten met kogel of medicienbal en verspringen. En inderdaad : de wedstrijd begon om 11.15 uur en was klaar om 14.05. Elk onderdeel duurde twintig minuten met vijf wisselpauzes van maximaal vijf minuten en één langere pauze van twintig minuten. Alle kinderen waren vijwel voortdurend in actie. De meeste ouders assisteerden met meten en jureren.

Algemene ledenvergadering
Alweer bijna een maand geleden, om precies te zijn op 26 maart, hadden we onze voorjaars-ALV. Altijd belangrijk omdat het bestuur dan verantwoording aflegt voor haar financieel en algemeen beleid in het afgelopen jaar. Des te droeviger is het, dat er zo weinig leden naar de ALV komen om het bestuur kritisch te ondervragen. Des te meer waardering heb ik voor de ongeveer twintig (meestal dezelfde) leden, die wel de moeite nemen. Jammer voor de wegblijvers. Nu hebben we al die lekkere hapjes (waaronder heerlijke hete lamsgehaktballetjes) en gratis drankjes onder elkaar verdeeld.
Ook jammer voor de niet-aanwezigen, dat ze niet mee konden beslissen over de (eenmalige) besteding van het overschot aan spaargeld van de vereniging. Besloten is om twee door leden ingediende en door de vergadering ondersteunde voorstellen verder te onderzoeken. De Technische Commissie gaat de aanschaf van elektronische tijdmeting-apparatuur voorbereiden (voorstel Robin Willems). De huisvestingscommissie gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor uitbreiding van onze opslagcapaciteit (voorstel Ynze Strikwerda). Het gaat hierbij om de opslag van wedstrijdhorden en ander wedstrijdmateriaal, hoogspringkussens, banken, tenten, turnkasten en de geluidinstallatie. Veel van dit materiaal staat nu in ruimtes die ergens anders voor bestemd zijn, zoals de fitness-ruimte en de achterste dameskleedkamer.
We gaan dat oppakken en willen het stadsdeel vragen of we ruimte bij kunnen huren. Niet helemaal toevallig zit ik ook in de huisvestingscommissie en voel me dus dubbel verantwoordelijk voor de oplossing van dit lastige probleem. Overigens bedenk ik nu pas, dat het bijhuren van ruimte geen incidentele besteding is, maar een structurele lastenverhoging. Vindt de penningmeester dit wel goed?

En nu is het afgelopen
Vorige week kregen we via het Stadsdeel-Oost de rekening gepresenteerd voor ons energiegebruik van 1 december 2013 tot 1 januari 2015. Bij elkaar ging het om een bedrag van meer dan zevenduizend euro. Tot dan toe betaalde het stadsdeel onze energierekeningen. Wij dachten altijd dat dit onderdeel was van de oude huurovereenkomst.
Sinds 1 maart 2014 hebben we een nieuwe huurcontract en we hadden ons er al op voorbereid, dat we vanaf die datum zelf de gas- en stroomrekeningen zouden moeten betalen. Maar toch, je hoopt stilletjes, dat het niet zo’n vaart zal lopen. Maar dan plotseling die rekeningen. Na wat pittig onderhandelen, hebben we dit bedrag met een paar duizend euro weten terug te brengen. Nog altijd blijft een groot bedrag over, dat groter is dan begroot.
Maar veel ernstiger dan deze eenmalige schrik is het besef dat we idioot veel energie verbruiken. Dat is slecht voor het milieu en voor onze portemonnee. Waar zit hem dat in?
We gaan dat onderzoeken. Weer een klus voor de huisvestingscommissie erbij. Of zijn er vrijwilligers die dit als een soort project op willen pakken? Er zijn al wat boosdoeners aangewezen: de oude energieslurpende vrieskisten in de keuken, de halogeenverlichting in de kantine, de ongeïsoleerde cv-leidingen in de fitness-ruimten en de verlichting van de frisdrankenkoelvitrine. Ook de verwarming van de kantine kan wel een paar graadjes lager en de cv hoeft niet te branden als er niemand in het gebouw is. Maar misschien moeten we nog een paar stappen verder gaan en ons spaargeld gebruiken om zonnepanelen op het dak te plaatsen en zelf onze energie op te wekken. Werk aan de winkel dus!

Bijklussen
Vorige week dinsdag was alweer de eerste schoolsportdag bij ons op de baan. Basisschool WSV uit de Watergraafsmeer beet de spits af met 600 kinderen. De school wilde daarbij ook onze kantine gebruiken en alle deelnemende kinderen een waterijsje aan bieden. Of wij daar maar voor wilden zorgen. Deze keer is het gelukt, dankzij onze onmisbare Robin Willems. Maar er komen nog 21 schoolsportdagen en veel scholen willen graag gebruik maken van onze kantine. Meestal om de leerkrachten en begeleidende ouders te kunnen voorzien van koffie en thee en om eventuele traktaties voor de kinderen klaar te maken.
Zoals het er nu naar uitziet, gaat het Robin niet lukken om al deze verzoeken te honoreren. Het ontbreekt hem gewoon aan voldoende jonge vrijwilligers (A-junioren), die de tijd hebben om een hele of halve dag achter de bar te staan. Maar misschien zijn er wel andere leden, die willen bijklussen en tegen een kleine vergoeding willen inspringen. Dat zij zich melden bij Robin Willems (robin.willems@upcmail.nl).
Heel urgent is vrijdag aanstaande. Dan vinden bij ons op de baan de Koningsspelen plaats. Dat begint al om 8.00 uur ‘s morgens en is om 14.00 uur afgelopen. Maar ook op donderdag 21 mei, vrijdag 22 mei, maandag 1 juni, dinsdag 2 juni, donderdag 4 juni, maandag 8 juni en dinsdag 9 juni heeft Robin (waarschijnlijk) nog mensen nodig.

Mooi weer
Het is nu prachtig weer en eigenlijk wil ik wel wat buiten gaan doen: struiken snoeien of een stukje lopen. Maar vanavond is er weer Voorzittersoverleg en ik moet dat nog een beetje voorbereiden. Twee keer in het jaar worden de voorzitters van alle atletiek- en hardloopverenigingen in ons rayon door de Atletiekunie uitgenodigd voor een bijeenkomst bij één van de verenigingen thuis om bij te praten over gemeenschappelijke of unieke problemen, ontwikkelingen binnen de Atletiekunie en gewoon om de onderlinge contacten te verstevigen. Vanavond is het bij atletiekvereniging Startbaan in Amstelveen.
Ook onze vertegenwoordiger in de Unieraad (soort parlement van de Atletiekunie) zal aanwezig zijn om wat zaken van de Unieraad me ons te bespreken en anderzijds te horen wat er bij de verenigingen leeft. Onze Unieraad vertegenwoordiger is Michiel Hatenboer. Ja precies: al jaren actief lid van AV’23, lid van ons verenigingsbestuur, jeugdbestuur, ontwerper en uitvoerder van het vrijwilligersbeleid en medeorganisator van de Diemercross. We zijn dus goed vertegenwoordigd in de Unieraad. Dat kan zo zijn voordelen hebben, maar dan moeten we Michiel wel voorzien van voldoende munitie en ondersteuning. Voor mij een reden om dit voorzitters-overleg goed voor te bereiden.
Jongens, geniet van het zonnetje!