Uit de bestuurskamer, 23 februari 2014

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Diemercross 2014
Grote rode tenten en een heleboel brandweermaterieel is het eerste wat opvalt bij het naderen van het grote parkeerterrein aan de Muiderstraatweg in Diemen. Hier begint de derde editie van de jaarlijkse Diemercross. Het is nog vroeg in de ochtend van zondag 23 februari. De zon begint lekker te schijnen, maar er staat een koude wind. De eerste lopers arriveren en halen hun rugnummer op. De ongeveer dertig kinderen starten om half twaalf, de volwassenen om kwart over twaalf. Inmiddels zijn er meer dan driehonderd inschrijvingen. Dat zijn er aanzienlijk meer dan vorig jaar. De organisatie ziet er perfect uit. De hulp van Scouts Diemen, de vrijwillige brandweer uit Diemen, de firma Saan, Jumbo-supermarkt, Staatsbosbeheer en de gemeente Diemen is duidelijk zichtbaar in de vorm van kisten met appels en bananen, pionierswerk, terreinwagens, grote tenten, generatoren, heteluchtkanonnen en een prachtig spelende fanfare. Tientallen vrijwilligers van AV’23, Scouting, Brandweer en Staatsbosbeheer waren al vroeg in de weer om het parcours uit te zetten, de tijdmeting te installeren en de start/finish-doeken op te hangen. De grote tenten op het parkeerterrein werden ingericht voor het uitreiken van de startnummers, het registreren van de last-minute deelnemers en het in bewaring nemen van jassen en tassen. Een vierde tent werd ingericht voor het verkopen van kommen erwtensoep, hete koffie en calorierijke koeken. Ongelooflijk, dat dit allemaal georganiseerd en geregeld is door een handjevol AV’23-vrijwilligers. Hulde voor Claudia Hoogerheijde, Chris de Veer, Michiel Hatenboer, Kees van den Berg en Gerard Lijnzaad,

Algemene ledenvergadering 11 maart
De laatste algemene ledenvergadering van oktober 2013 werd door beschamend weinig leden bezocht. Dat moet echt beter. We zijn toch een vereniging met meer dan zeshonderd leden en een omzet van bijna €150.000,= per jaar. Dat geld is van al onze leden en via de ledenvergadering kan iedereen meepraten over de besteding van deze gelden. Op 11 maart is de voorjaars-ALV, waar het bestuur zich moet verantwoorden voor haar financieel beleid in 2013. Ook zal dan de nu een jaar oude Technische Commissie van AV’23 zich presenteren met haar taakverdeling, goede voornemens en plan van aanpak voor 2014. Het bestuur komt verder met een voorstel voor automatische incasso van de contributie. Allemaal agendapunten, die heel belangrijk zijn voor het goed functioneren van onze vereniging Op zich dus al reden om te komen. Maar we zijn op zoek naar een aantrekkelijk voorprogramma. Ik heb Marc Ravesloot, de initiatiefnemer van het project Fruit4Sport , gevraagd die avond iets te vertellen over het project en wat uitleg te geven over het verzorgen van fruitbomen. Ik ben benieuwd of hij kan. We willen dan om 20.00 uur beginnen met Fruit4Sport en om 21.00 uur met de ALV.

Stichting Amsterdam Atletiek
Weinig leden weten van het bestaan van de SAA (Stichting Amsterdam Atletiek). Toch is dat een behoorlijk belangrijke club voor onze vereniging. Een aantal jaren geleden hebben de vier Amsterdamse atletiekverenigingen deze stichting opgericht. Het doel is samen te werken aan de promotie van de atletieksport, het kunnen inhuren van gespecialiseerde trainers voor onze topatleten, het afstemmen van onze wedstrijdagenda’s en het deelnemen aan gemeentelijke en landelijke projecten, zoals de voorbereiding op het EK-Atletiek. AV’23 is dus voor een vierde deel eigenaar van de SAA. Dit betekent, dat we ook ongeveer voor een vierde van de kosten opdraaien. Vooral het in dienst nemen van toptrainers is een kostbare aangelegenheid. We betalen naar rato van het aantal deelnemers. Vandaar dat we als bestuur besloten hebben om de criteria voor deelname aan de trainingen van deze toptrainer aan te scherpen. De Technische Commissie speelt hierin een belangrijke adviserende rol. Het aanbod aan toptrainers van de SAA bestaat op dit moment uit drie hardlooptrainers (lange sprint, middenafstand en lange afstand) en één trainer voor polsstokhoogspringen. Dertien atleten van AV’23 doen mee met de looptrainingen en één AV’23er traint bij de polsstokhoogploeg. Onderzocht wordt nog of het trainingsaanbod van de SAA moet worden uitgebreid. De komende tijd zal er veel energie van de SAA gestoken worden in het overleg met de organisatie van het EK-atletiek 2016 in Amsterdam. Eigenlijk ben ik beetje chagrijnig over het tot nu toe ontbreken van enig contact tussen onze vereniging en het projectbureau dat is opgezet door Atletiekunie en gemeente Amsterdam om het EK te organiseren. Een jaar geleden, toen het projectbureau werd opgezet, was ons van alles beloofd. Misschien moeten we zelf maar wat initiatieven nemen. Daarvoor kunnen we het SAA uitstekend als voertuig gebruiken. We zouden onze accommodatie als trainingslocatie kunnen aanbieden. Misschien zit er wel een nieuwe kogelslingerkooi in?