Uit de bestuurskamer, 29 augustus 2014

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Een nieuw seizoen
Eigenlijk was ik op weg naar het volkstuintje van mijn dochter om een extra portie valappelen te halen voor de appeltaart. Maar ja tegenwoordig voert het pad naar Nieuwe Levenskracht langs de atletiekbaan van AV’23. Na maanden van rust was de baan op deze woensdagmiddag weer vol beweging en gezelligheid. Joost Cosman nam de pupillen weer eens flink onderhanden. Het werpen van een bal is toch lastiger dan je denkt. En natuurlijk vroeg één van die bijdehandjes waar die foto’s voor gemaakt werden. “Voor de krant” zei Joost. Het is niet de krant (zo’n ouderwets papieren medium) maar deze website geworden.
Daarna toch nog even doorgefietst naar Nieuwe Levenskracht. Genoeg valappels om wel twee taarten te maken. En dat allemaal van één appelboompje. Bij ons langs de baan staan 330 appelboompjes. Hoeveel appeltaarten worden dat? Binnenkort kunnen we dat uitproberen. De appels zien er al goed uit maar hebben nog een paar weken nodig. Op zaterdag 20 september gaan we de appels oogsten en uitdelen. Iedereen kan komen helpen.

Het bestuur
Wie maakt deze keer het afsprakenlijstje? Na wat gesteggel is Jasper de pineut. Dat kan anders en beter. Waar is onze secretaris? Dennis is sinds het begin van dit jaar weg uit het bestuur en dan wordt het toch behoorlijk improviseren. Ook nog eens de aankondiging van Jaap en Herman dat ze minder tijd hebben voor het bestuur en zich misschien wel helemaal moeten terugtrekken uit het bestuur. Het gaat goed op hun werk en dat betekent minder tijd voor andere dingen. Dat wordt dan bij elkaar drie vacatures in het bestuur.
Ook ik vraag me wel eens af, of het na vierenhalf jaar voorzitterschap niet tijd wordt voor een nieuw gezicht met andere stokpaardjes, hebbelijkheden en andere inzichten. Kortom we hebben behoefte aan flink wat fris bloed in het bestuur. Wie zich nu aanmeldt heeft de functies voor het uitzoeken, hoewel onze voorkeur uitgaat naar een vrouw en/of een technisch atleet.

In de aanloop naar het EK Atletiek 2016
We krijgen het druk komende jaren. De atletiek is in Amsterdam tot “focussport” verheven. Omdat de komende Europese kampioenschappen atletiek in Amsterdam worden gehouden heeft de gemeente Amsterdam extra geld en capaciteit beschikbaar gesteld voor het promoten van de atletieksport als breedtesport. De gemeente doet dit door een verdubbeling van de inzet van haar atletiekinstructeurs op scholen, in de buurten en wijken en bij de verenigingen. De provincie Noord Holland heeft een groot bedrag beschikbaar gesteld voor het bevorderen van atletiek via de scholen. De Atletiekunie werkt samen met de Amsterdamse atletiekverenigingen aan de opzet van een regionaal trainingscentrum in Amsterdam. Allemaal goede initiatieven om de atletiek meer bekendheid en draagvlak te geven. Uiteraard wordt van de vijf Amsterdamse atletiekverenigingen flink wat support en medewerking verwacht. Volgens het gemeentelijk “Plan van aanpak Sportstimulering Atletiek” loopt deze extra inzet tot en met het schooljaar 2016/2017. Daarna wordt van de verenigingen verwacht dat we op eigen kracht hiermee verder gaan en dat het aanbieden van atletiek op de scholen en in de buurten een regulier onderdeel wordt van onze ledenwerving. Ik heb daar een hard hoofd in. Ik zie onze vrijwilligers/trainers nog niet zo gauw scholen bezoeken om daar atletieklessen te geven. Hetzelfde geldt voor de buurtactiviteiten. Het lukt ons al nauwelijks om voldoende vrijwilligers te mobiliseren voor het geven van de reguliere trainingen aan onze eigen jeugd. Nee, voor wat betreft atletiekpromotie op de scholen en in de buurten zal de gemeente ook na 2016/2017 het initiatief moeten houden. Alleen incidenteel kan er vanuit de vereniging bijstand gegeven worden.
Voor het werven en vasthouden van leden verwacht ik veel meer effect van het investeren in de opbouw van een goed en compleet trainersbestand. Mijn indruk is, dat telkens als er trainers wegvallen en groepen enige tijd zonder trainer zitten, leden weglopen. Een goede trainer die er altijd is, houdt deelnemers vast en trekt nieuwe leden aan. Er vallen nu gaten bij de junioren, senioren en masters. Jeugdbestuur, Technische Commissie en bestuur doen hun best om deze problemen op korte termijn op te lossen.

Feestje
Over nog geen maand, op zondag 21 september, is onze baan de locatie voor de nationale finale wedstrijden tussen 12 dames en 12 herenploegen in de junioren-B categorie. We verwachten tussen de 250 en 300 deelnemende atleten, plus familie, aanhang en loslopende bezoekers. Dat wordt een geweldige opgave voor onze vereniging. Alles moet piekfijn in orde zijn, zowel de baan, het omliggende terrein als het clubhuis.
Gelukkig hebben we wel wat ervaring. Er is al enige tijd een WOC (wedstrijd­organisatie­commissie) actief om alles voor te bereiden. Deze commissie wordt getrokken door Robin Willems, dus dat gaat helemaal goed komen. Maar dit lukt alleen met de inzet van een groot aantal vrijwilligers. Vrijwilligers zijn nodig als jury-leden, voor het inrichten van het terrein, in de kantine, achter de buitenbar en bij de opvang en het wegwijsmaken van deelnemers en bezoekers.
Aansluitend op de wedstrijden wil de commissie in onze kantine een feestje organiseren ter ere van onze recente kampioenen. Maar natuurlijk ook als gezellige afsluiting van deze sportieve dag. Noteer dus alvast in je agenda: zondag 21 september 2014 van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. Jammer dat het samenvalt met de Dam tot Damloop. Maar de echte AV’23-er komt na die 10 Engelse mijl gelopen te hebben nog wel even bij de club langs om een pilsje (of water) te halen.