Uitnodiging voor de Algemene Leden Vergadering

door Andrea Aquina, voorzitter AV23
Locatie: Kantine AV’23
Datum: Maandag 27 maart 2017
Tijd: 18:45 uur Inloop
19:00 uur Aanvang voorprogramma
20:00 uur Aanvang vergadering (let op: de baan is na aanvang van de vergadering niet verlicht)

Hierbij nodigt het bestuur u uit voor de voorjaars-ALV op maandag 27 maart. Zoals we tijdens de nieuwjaarsreceptie al kort hebben aangekondigd proberen we dit jaar wat nieuws. We willen graag meer leden en ouders van jeugdleden betrekken bij de algemene ledenvergaderingen en we willen graag meer laten zien van wat AV 23 allemaal te bieden heeft. Daartoe hebben we een kort voorprogramma samengesteld met enkele workshops waarin u nader kunt kennismaken met onderdelen van de vereniging. U kunt daar ook uw eigen input geven over dat onderwerp. De vereniging die vormen wij immers samen. Het voorprogramma start om 19:00 uur.
Op dit keuzeformulier voor de workshops kunt u aangeven voor welke workshop u belangstelling heeft. Voor onze voorbereiding is het handig als wij een beeld hebben van het aantal mensen dat er ongeveer gaat komen. U kunt natuurlijk ook alleen naar de vergadering komen, maar ook dat kunt u aangeven op het keuzeformulier.
Om 20:00 uur starten we met de algemene ledenvergadering, waarvan u hier de agenda aantreft. De overige stukken (notulen ALV okt.2016Jaarverslag 2016 en Evaluatie Verenigingsmanager) vindt u met ingang van heden online. U dient daartoe in te loggen. Inloginstructies vindt u op inloginstructies mijnAV23. De stukken zijn in beperkte oplage ook op papier in de kantine en bij de verenigingsmanager te verkrijgen.
Bij deze uitnodiging ontvangt u als bijlage een herhaalde dringende oproep voor enkele vacatures binnen de vereniging.
Tot ziens op 27 maart!
Het Bestuur