Update van het bestuur 1 juli

Vanaf vandaag zijn diverse Corona-maatregelen versoepeld. Hieronder volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten waar het bestuur een besluit over heeft genomen in lijn met de richtlijnen van het NOC*NSF en de Atletiekunie. De belangrijkste afspraken staan in deze poster.

Basisregels

De volgende basisregels zijn nog steeds van kracht voor iedereen dus ook voor sporters:
• heeft u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen;
• ben je 18 jaar en ouder: houd 1,5 meter afstand van anderen;
• was vaak uw handen.
Voor de sportsector is een uitzondering gemaakt om in de sport en spelsituaties waar dit niet mogelijk is de 1,5 meter afstand tijdelijk los te laten. Dit betekent dat iedereen van 18 jaar en ouder gewoon afstand houdt voorafgaand en na afloop van de training, en ook tijdens de training waar dit redelijkerwijs mogelijk is. Voor wat betreft het inhalen op de baan hoeft dit niet meer in baan 3, maar kan dit ook in baan 2.

Kleedkamers/douches/toiletten

De kleedkamers, douches en toiletten zullen eerdaags weer geopend worden voor normaal gebruik. Hierbij geldt uiteraard nog steeds de regel om 1,5 meter afstand te houden en de handen goed te wassen. De waterleidingen zullen eerst doorgespoeld worden ter voorkoming van Legionella.

Kantine

De kantine blijft vooralsnog gesloten. Door de zomerstop van de jeugd en de baanrenovatie zal er weinig aanloop zijn. Afhankelijk van de ontwikkelingen m.b.t. Corona en de baanrenovatie zal de kantine rond 1 september weer geopend worden.

Krachthonk

Het krachthonk zal onder een aantal voorwaarden weer worden geopend. Zo zal het nodig zijn om je vooraf aan te melden om zodoende de drukte te kunnen spreiden en worden er afspraken gemaakt over het schoonmaken. Meer informatie hierover zal bekend worden gemaakt aan de gebruikers van het krachthonk.

Baanrenovatie

De planning van de baanrenovatie is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en wat de aannemer precies tegenkomt tijdens de werkzaamheden. Afgelopen dagen kon er nog op het tartan getraind worden, maar dit zal niet lang meer duren. Het is nog niet mogelijk om een indicatie van de planning te geven. Zodra we meer weten zullen we dit communiceren.

ALV

Enige tijd geleden zijn o.a. het jaarverslag en financiële verslag 2019 rondgestuurd naar alle leden. Deze zouden eigenlijk besproken worden tijdens de ALV in het voorjaar. Deze kon helaas niet doorgaan vanwege alle Corona-maatregelen. Aangezien er nauwelijks reacties en vragen kwamen heeft het bestuur besloten om de bespreking van deze stukken mee te nemen tijdens ALV in het najaar. Deze ALV is gepland op 26 oktober.