Alleskunner

door Karin van Kesteren

hardlooptraining

Afgelopen seizoen heeft ze hard gestudeerd, veel trainingen gegeven als stagiaire en ondertussen nam ze ook nog samen met Pauline de organisatie van de Nescioloop op zich.
Op 24 mei mocht ze in het praktijkexamen laten zien dat ze een volleerd trainer is. Met een flink deel van de zaterdag/dinsdag/woensdag-hardloopgroep ging ze naar Hoorn, waar de hele dag aspiranttrainers werden getoetst in de praktijk. Zij was als laatste aan de beurt. De training liep in onze ogen perfect, met name de loopscholing was een inspirerend onderdeel van deze examentraining. Natuurlijk slaagde ze glansrijk, daar heeft niemand van de groep aan durven twijfelen.