Amsterdams Baan Circuit herboren

door Ynze Strikwerda

Het Amsterdams Baancircuit 2015 is een serie van 4 baanwedstrijden in Amsterdam en Amstelveen.
Er zijn elke keer wedstrijden voor A-pupillen, AB-junioren en senioren/masters. Voor B-C- en mini-pupillen en CD-junioren komt er geen klassement, maar zij kunnen wel meedoen met de wedstrijd bij Phanos op 14 mei. De andere wedstrijden zijn bij Feniks (12 juni), AV’23 (3 juli) en Startbaan/Atos (28 augustus).
Voor masters en junioren gelden de werpgewichten die horen bij de eigen leeftijdscategorie. C-junioren kunnen meedoen bij de B-junioren. Deelname door D-junioren is niet mogelijk. Uitzondering hierop is de wedstrijd bij Phanos, waar CD-junioren ook welkom zijn.

Bij alle wedstrijden geldt:

 • inschrijving tot en met dinsdag voorafgaand aan de wedstrijd via atletiek.nu
 • inschrijving uitsluitend met AU-wedstrijdlicentie – met uitzondering van de Coopertest, hiervoor kun je inschrijven als recreant
 • inschrijfgeld € 4,- per los onderdeel en pupillen, € 8,- voor de driekamp voor senioren/AB-junioren
 • elektronische tijdwaarneming
 • windmeting bij sprintonderdelen voor iedereen en verspringen voor senioren/AB-jun/masters
 • looponderdelen: series op tijd ongeacht categorie en geslacht, snelste serie eerst
 • valse start: voor pupillen geldt de normale regel, namelijk dat zij enkel gewaarschuwd worden; voor masters, senioren en junioren geldt op losse onderdelen de hoofdregel in het officiële Wedstrijdreglement (valse start = diskwalificatie). Bij de driekamp gelden de meerkamp-regels: één valse start is toegestaan
 • masters zijn niet verplicht een startblok te gebruiken
 • technische onderdelen (m.u.v. hoog en polshoog): in ieder geval drie pogingen, maar indien het chronoloog het toelaat kan de wedstrijdleider max. zes pogingen toekennen.

We zullen de inschrijving z.s.m. openen via Atletiek.nu; de inschrijving voor de wedstrijd op Phanos is al wel geopend. Meer info vind je op de website voor de ABC.

Op 3 juli is de wedstrijd dus bij ons op de baan. De onderdelen zijn dan:
– voor A1-pupillen: 60m, 60m horde, verspringen, vortex werpen* en 4 minuten meters maken.
– voor A2-pupillen: hoogspringen, kogelstoten, verspringen, vortex werpen en 4 minuten meters maken.
– voor AB-junioren, senioren en masters:

 • hoogspringen
 • kogelstoten
 • 100m
 • 200m
 • 800m
 • voor senioren een speed-driekamp van 100m, kogelstoten en hoogspringen
 • coopertest (12 minuten meters maken, geen onderdeel van het circuit) – voor alleen de coopertest geldt: schrijf in via atletiek.nu in de categorie recreanten.

Binnenkort gaat de inschrijving open via atletiek.nu.
NB.: Er komen ook nog clinics!

* Vortex werpen vervangt het vroegere balwerpen. De vortex is een zachte, ovalen bal met een staart en vinnen. Hier is een demonstratiefilmpje. (red.)