AV1923 90

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23
Feestrede 90 jarig bestaan AV’23, door de voorzitter uitgesproken op 6 oktober 2013

Allereerst wil ik hartelijk welkom heten onze oudleden, genodigden en ouders van jeugdleden, maar bovenal de trotse leden van de jubilerende atletiekvereniging AV’23. Een speciaal compliment wil ik maken voor de organisatoren van deze jubileumviering: Frits Wegenwijs, Anna Goede, Wil Nienhuis, Yvonne Hazeveld, Andrea Aquina, Jacqueline van der Laan en Jaap Bosschaart, maar ook Yntze Strikwerda (muziek), Dirk Visser (interviews) en natuurlijk Robin Willems (Manus van alles).

Uit het jubileumboekje “Een Lustrum Kunststof”, geschreven door Jan Ludeker, ter gelegenheid van de viering van ons 80-jarig bestaan in 2003, kon ik wat gegevens over onze club halen. We weten hoe de vereniging er nu bij staat en ik wil bij deze gelegenheid een perspectief schetsen van onze vereniging over tien jaar, als AV’23 dus 100 jaar bestaat.

Aantal leden
In 2003 waren we erg blij met het binnenhalen van ons 500ste lid. Dit was vooral te danken aan het in gebruik nemen van de nieuwe accommodatie met een volwaardige kunststof atletiekbaan en een groot en modern clubhuis.
Nu tien jaar later hebben we 600 leden. Dit is vooral te danken aan het verzelfstandigen van de jeugdafdeling met een eigen bestuur, eigen begroting, eigen opleiding van jeugdtrainers en een eigen organisatie voor wedstrijden, kampen en feesten. Dit alles was en is alleen mogelijk dankzij de inzet van een groot aantal vrijwilligers, voornamelijk ouders.
Maar de meeste eer komt toe aan het Jeugdbestuur. Ondanks vaak flink wat tegenwind, krijgt dit bestuur het telkens weer voor elkaar.
In een hoog tempo worden elk jaar weer achter elkaar evenementen van Trainingspakkenwedstrijd tot Zwartepietentraining georganiseerd. En daartussen zitten hoogstandjes als een pupillenkamp met tachtig deelnemers en de opvang en introductie van dit jaar honderd nieuwe pupillen, met drie nieuwe trainingsgroepen op zaterdag. Het Jeugdbestuur verdient daarvoor veel complimenten. Vooral denk ik daarbij aan de voorzitters Rosa de Jong en Joram Knigge, maar ook aan Robin Willems (de penningmeester), Anna Goede, Joost Cosman (trainingscoördinator), Andrea Aquina, Chris de Veer (vrijwilligerscoördinator),Theo Danes, Magdalien Waardenburg (opvang nieuwe jeugdleden) en Michiel Hatenboer (lid Jeugdbestuur namens het hoofdbestuur).
Over tien jaar reken ik op 700 leden. De instroom van nieuwe jeugdleden zal een extra push krijgen door de atletieklessen op basisscholen, in buursportvereningen en op pleintjes, zoals het Joubertplein in de Tranvaalbuurt.
Veel ledenwinst verwacht ik ook via de uiterst succesvolle Start-to-Run cursussen, die we samen met de Atletiekunie organiseren. Dirk Beelen is weer helemaal terug met al zijn enthousiasme, ervaring en mensenkennis. Ook de jaarlijkse Nescioclinics leveren veel nieuwe leden op. Het voornemen is om meer van dit soort clinics te organiseren. Deze clinics zijn alleen mogelijk dankzij de inzet van organisators/trainers als Kees van der Berg, Anneke Nass en Paulina van der Zouw.
Het geringe aantal leden in de leeftijd tussen de 19 en 25 vraagt een extra wervingsinspanning. Dat gebeurt sinds kort door acties van een groep senioren en ouders die een campagne hebben ontworpen om leden te werven onder de studenten op het Science Park. In dit verband wil ik speciaal noemen initiatiefnemer Paul Strijp, vader van Tessa en Janke.

“Zorgenkinderen”
Tien jaar geleden maakte deze club zich al ernstig zorgen over de kwetsbare categorie Junioren A/B2 (17 t/m 19 jarigen). Die groep liep toen in aantal snel terug.
Het formeren van een aparte trainingsgroep met een eigen trainer (Rene Roos) heeft zeker geholpen om de leegloop te stoppen. Op dit moment zijn 35 junioren A/B2. Dat aantal blijft redelijk stabiel.
Over tien jaar voorspel ik een groei van deze leeftijdscategorie door een succesvolle werving onder de studenten van het Science Park, maar vooral door het kunnen vasthouden van de junioren B1 (16 jarigen) door nadrukkelijk de mogelijkheid te bieden verder te gaan met atletiek op een ongedwongen, recreatieve wijze. De vernieuwde trainingsgroep voor senioren en masters van Michael Weber biedt daarvoor de mogelijkheden.

Geld
Financieel was AV’23 er tien jaar geleden slecht aan toe. Het jaarlijks resultaat was negatief; we teerden in op ons reserves.
Op dit moment hebben we wederom een sluitende begroting voor 2014 kunnen opstellen. maar het lukt nog niet om een gezond “weerstandsfonds” op te bouwen.
Ik ben er van overtuigd, dat over tien jaar AV’23 wel jaarlijks een flink positief resultaat kan opbrengen en daarmee een gezonde financiële buffer kan opbouwen.
Dit optimisme is gebaseerd op de te verwachten ledengroei, toenemende inkomsten uit hardloopclinics, maar vooral uit de toenemende inkomsten die ik verwacht uit de kantine-exploitatie. Het is nog maar een paar jaar geleden, dat we als vereniging geld moesten toeleggen op de kantine. Nu verdienen we jaarlijks al €7.500,= in de kantine. Maar dit kan nog behoorlijk groeien door verbeteringen aan de inrichting, uitbreiding van het assortiment en het organiseren van feestjes.
Dit is alleen mogelijk door de inzet van een groot aantal vrijwilligers, verenigd in de Kantinebeheergroep. Deze mensen staan niet alleen achter de bar, maar denken ook mee over de exploitatie van de kantine. De kern wordt gevormd door de kantinecommissie, bestaande uit Bart Kijlstra, Robin Willems, Richard Dreijer, Peter Jan Kannegieter en ik, namens het hoofdbestuur.

www.av23.nl
In 2003 (tien jaar geleden) werd gestart met een eigen website. Tegelijkertijd werd geleidelijk afscheid genomen van ons clubblad “de Driehoek”.
De website heeft zich ontwikkeld tot één van de beste websites die ik ken. Met dank aan onze webmaster: Peter Groen.
In het najaar van dit jaar wordt onze website ingrijpend gemoderniseerd door de introductie van “mijn AV23”. Hiermee wordt het mogelijk om je digitaal als lid aan of af te melden. Ook kunnen de leden zich dan via de website als vrijwilliger aanmelden voor alle functies en taken die aangeboden worden. Hiertoe is al weer enige maanden een werkgroep bezig de website te verbouwen en de ledenadministratie te digitaliseren. Belangrijke namen in dit verband zijn: Frits Wegenwijs, Herman Mommersteeg, Andrea Aquina en natuurlijk Peter Groen.
In 2023 verwacht ik, dat het interactieve karakter van onze website verder uitgebreid is met: contributie betalen, inzien en muteren van de ledenlijst en misschien wel de mogelijkheid om (digitaal) mee te beslissen over belangrijke verenigingszaken.

Tenslotte
nodig ik jullie allemaal uit een drankje te halen. Ook zijn er lekkere hapjes. Dansen kan op de vrolijke klanken van de fantastische band van Yntze.