Baanrenovatie start 19 juli – baan niet te gebruiken

Vorig jaar is een groot deel van de atletiekbaan gerenoveerd. We hebben nieuwe lichtmasten en  verlichting, een nieuwe werpkooi, kogelstootbak, polshooginstallatie, verspringaanlopen en een veld dat weer egaal ligt en een werkende drainage heeft. Aan de vervanging van de toplaag van de rondbaan en het hoogspringdeel is de gemeente echter vorig jaar niet meer toegekomen.  We hebben met de gemeente afgesproken dat deze werkzaamheden in de zomervakantie zullen plaatsvinden na onze jeugdkampdagen. Dat houdt in dat de gemeente op maandag 19 juli start met een dieptereiniging van de baan.

Er kan daarom met ingang van maandag 19  juli niet meer worden getraind op de gehele baan en veld.

De nieuwe toplaag zal bovenop de oude laag gelegd worden. Bij gunstige weersomstandigheden zullen de werkzaamheden zo’n 3 a 4 weken duren en kunnen we na de zomervakantie weer op een nieuwe baan aan de slag. Bij slecht weer kan er sprake zijn van uitloop. Naast de nieuwe toplaag zullen er ook op het veld wat werkzaamheden gebeuren. Onder andere zal het gras opnieuw ingezaaid worden.
We gaan ervan uit dat de aannemer hekken plaatst om de baan tijdens de werkzaamheden. Maar ook zonder hekken verzoeken we jullie dringend om niet meer op de baan te trainen als de werkzaamheden gestart zijn: als de juist gereinigde baan weer zand en vuil gaat bevatten komt dat de kwaliteit van de nieuwe toplaag niet ten goede. De vereniging pleit dan ook bij de gemeente voor het plaatsen van bouwhekken, zodat de baan ook door overig publiek niet betreden kan worden.
Een deel van de trainingsgroepen heeft inmiddels afspraken om bij Feniks of elders te kunnen trainen. Instructies hierover lopen via de trainers.
De kleedkamers en het krachthonk blijven toegankelijk gedurende de werkzaamheden. Voor loopgroepen die buiten de baan gaan trainen kunnen in overleg afspraken gemaakt worden over het achterlaten van spullen in de kantine. Neem daarover contact op met verenigingsmanager Robin Willems via verenigingsmanager@av23.nl. Robin is namens de vereniging de contactpersoon voor de gemeente m.b.t. de renovatie. Dus ook voor overige vragen over de renovatie kun je bij hem terecht.

We wensen jullie een fijne sportieve en mooie zomer!
Het bestuur