Corona-update bestuur 4 november 2020

Beste leden of ouders/verzorgers van leden,

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat er gisteravond een persconferentie is geweest waarbij tijdelijk extra maatregelen zijn aangekondigd. Deze maatregelen gelden vanaf woensdag 4 november 22:00 t/m woensdag 18 november. De bedoeling is om de daling van het aantal besmettingen te versnellen.

Sinds 14 oktober mochten we nog in groepjes van 4 trainen met elkaar. We merkten dat het soms al lastig was om deze groepjes herkenbaar te maken, en ten alle tijden voldoende afstand te houden van elkaar. Maar we vonden het als bestuur nog wel net verantwoord en passend binnen de beperkingen van dat moment.

Vanwege het huidige verbod op groepstrainingen en de beperking om te trainen met maximaal 2 personen (van 18 jaar en ouder), moeten we helaas alle groepstrainingen voor leden van 18 jaar of ouder annuleren voor de bovengenoemde periode. Dit geldt dus voor de loopgroepen, basistrainingen, recreatieve trainingen en specialisatie trainingen.

Alle trainingen voor leden tot 18 jaar gaan door zoals gepland. Hierbij dient nog steeds 1.5m afstand gehouden te worden tot trainers van 18 jaar of ouder.

Het gebruik van het krachthonk blijft onveranderd, er kunnen maximaal 3 leden gelijktijdig gebruik van maken en je dient je vooraf in te schrijven.

Voor de duidelijkheid willen we hierbij tevens aangeven dat het niet toegestaan is om gedurende de reguliere trainingstijden van AV’23 alsnog af te spreken op de baan en te gaan trainen. 

We hopen dat we hiermee een bijdrage kunnen leveren aan het doen dalen van de cijfers, zodat we hierna weer terug kunnen keren naar de situatie zoals we die kennen vanaf 14 oktober.

Het bestuur