Corona-update 1 van het bestuur

Door: het AV'23 bestuur

Na de Corona persconferentie van donderdagmiddag 12 maart kwamen alle ontwikkelingen in een stroomversnelling. Het advies van NOC*NSF aan alle sportbonden om alle activiteiten tot 31 maart te staken was voor het bestuur op 13 maart aanleiding om de trainingen stop tot zetten. Ook hebben wij besloten het clubhuis inclusief kleedkamers en krachthonk te sluiten. Op zondag 15 maart werden de maatregelen nog verder aangescherpt. De sluiting van sportaccommodaties werd een landelijke maatregel en de termijn werd opgeschoven tot in elk geval 6 april.  Voor het bestuur was dat aanleiding om (online) bij elkaar te komen om een aantal consequenties op een rij te zetten.

We hebben de volgende besluiten genomen:

·       Alle trainingen blijven afgelast tot en met 6 april en het clubhuis, inclusief krachthonk, kleedkamers en materiaalcontainers zijn niet beschikbaar. We maken wel van de gelegenheid gebruik om goed schoon te maken en op te ruimen.

·       We hebben afspraken gemaakt over de wijze waarop hoofdtrainers deels nog een vergoeding krijgen. De Technische Commissie communiceert hierover nog met de hoofdtrainers.

·       De Technische Commissie gaat met de hoofdtrainers kijken hoe zij op afstand begeleiding kunnen bieden zodat iedereen individueel kan blijven sporten.

·       De clinics (Start to Run op zaterdagochtend en de Nescioclinics op maandagvond) komen te vervallen tot 6 april. Zodra er duidelijkheid is over het opheffen van de beperkingen zal er samen met de trainers gekeken worden of de clinics kunnen kunnen worden ingehaald of dat er een andere oplossing gezocht wordt.

·       De Trainingspakkenwedstrijd op 5 april gaat niet door. De 80 al ingeschreven atleten krijgen hierover een individueel bericht. In verband met de drukte in de rest van het seizoen en de Ouder-Kind-Battle die ook nog op het programma staat (4 juli) lukt het niet om de wedstrijd te verplaatsen. Als we op 6 april inderdaad weer kunnen starten met trainen dan gaan we na of we een leuk laagdrempelig alternatief voor de trainingspakkenwedstrijd kunnen organiseren op een reguliere zaterdagochtend.  

·       De Nescioloop op 19 april gaat niet door. De organisatie van de Nescioloop kan met de huidige maatregelen geen goede voorbereiding waarborgen. Momenteel wordt nog wel gekeken naar een alternatieve datum. Daarover informeren wij u zo snel als daar zekerheid over is. Hierbij zal ook informatie worden gegeven over een eventuele restitutie van (een deel) van het inschrijfgeld.

·       De traingskampen voor de A-junioren (Sylvester) en de B-junioren (Nick en Tim) gaan niet door. Helaas zijn niet alle kosten daarvan restitueerbaar. Met de organisatoren brengen we op dit moment de financiële schade  in beeld en bekijken we of we deze deels of geheel als vereniging kunnen opvangen. De betrokken atleten en ouders ontvangen hierover nadere informatie.

·       Over het doorgaan van het pupillenkamp op 19-21 juni is nog geen besluit genomen. Dit geldt ook voor het het D-junioren kamp in september. Voor beiden zijn wel al accommodatiereserveringen gemaakt. We gaan op dit moment de annuleringsvoorwaarden na en besluiten op welk moment we definitief moeten beslissen over het annuleren.

·       De ALV van 30 maart gaat niet door. Half april zullen wij, mits we dan meer duidelijkheid hebben over de duur van de maatregelen, een nieuwe datum voor de ALV vaststellen. 

In het verenigingswerk in MijnAV23 zijn enkele aanpassingen gedaan in verband met de geannuleerde evenementen. Bovendien is het aantal te behalen punten in 2020 vooralsnog naar beneden bijgesteld van 10 naar 8. Het is trouwens ook mogelijk om deze verplichting af te kopen voor € 65 per jaar. Je kunt dit doen tot 1 juli via de menu optie “Afkopen verenigingswerk” in MijnAV23.

Onze verenigingsmanager Roger blijft digitaal aanspreekbaar voor dagelijkse vragen, via verenigingsmanager@av23.nl of 06-51486286. 

Al met al een vreemde start van 2020 die met veel onzekerheid is omgeven. Naast al het sombere nieuws hopen we uiteraard dat de renovatie van onze baan deze zomer gewoon doorgaat. De club is daarvoor volop betrokken bij de voorbereidingen, en een mooie nieuwe baan vanaf september zou na deze crisis een fijne opsteker zijn.

We zien jullie allemaal heel graag en zo snel mogelijk gezond en wel terug op de baan. Voor nu: houd de berichtgeving op de website in de gaten, houd je aan de RIVM richtlijnen en stay safe!