Geslaagd

door Andrea Aquina, voorzitter AV23, namens het bestuur en de TC

Vol trots mogen we melden dat we er sinds afgelopen weekend vier gecertificeerde zelfstandige trainers bij hebben! Na intensieve opleidingen, het opstellen van portfolio’s en observaties met voor- en nabesprekingen, mochten alle vier kandidaten afgelopen weekend hun praktijkexamen afleggen.

Gerard Lijnzaad, die in het jurywezen al de nodige diploma’s van de Atletiekunie heeft verzameld, heeft de niveau 3 opleiding (zelfstandig trainer) voor Loopatletiek met goed gevolg afgesloten. Johnny van Schooneveld, Rosa de Jong en Sylvester Tanoh zijn geslaagd voor de niveau 3 opleiding Trainer Baanatletiek. Naast hun eigen actieve atletiek carrière geven zij alle drie (soms al heel lang) training aan de jeugd.

Onze jeugdtrainers leiden wij in eerste instantie zelf op. Via een traject van stagiair, assistent trainer en trainer kunnen zij uiteindelijk hoofdtrainer worden. Met name de hoofdtrainers stimuleren we om de niveau 3 opleiding van de Atletiekunie te volgen. Deze niveau-3-trainers zijn bevoegd andere trainers op te leiden tot niveau-2-trainers. Zo blijven we in staat om ons trainerscorps op hoog niveau te houden, kunnen we de jonge aanwas steeds zelf opleiden en samen met ervaren hoofdtrainers een sterke trainersploeg vormen.

En nog meer goed nieuws: ook in ons jurycorps hebben we er in Ynze Strikwerda een official bij. Met zijn professionele optreden bij en in de voorbereiding op wedstrijden zal het voor menigeen een verrassing zijn dat Ynze dat papiertje nog niet had. Ook omdat hij het zelf deed voorkomen alsof dat alleen maar nog even moest, maar niet zoveel voorstelde.  Maar hij heeft er wel degelijk een opleiding en examen voor moeten afleggen.

Alle vijf: van harte gefeliciteerd, en we zien jullie het geleerde graag toepassen op de baan.