In 2014 gaan alle leden verenigingswerk doen

door Michiel Hatenboer

zonder verenigingswerk blijft de baan leeg

Als het goed is hebben alle AV’23-ers deze week de contributiebrief ontvangen. Het bedrag dat je in het komend jaar kwijt bent aan de vereniging is gelijk gebleven. Een belangrijke verandering is wel dat het leveren van een bijdrage aan de activiteiten van de vereniging vanaf 1 januari aanstaande verplicht is voor alle leden van 16 jaar en ouder en voor ouders van alle leden tot en met 15 jaar. Zonder jullie bijdrage kan de vereniging namelijk niet blijven draaien.

Wat houdt dat werk voor de vereniging nu eigenlijk in? Van iedereen wordt verwacht dat hij of zij gedurende het jaar een functie bij de vereniging vervult of minimaal twee dagdelen verenigingstaken uitvoert. Niemand is verplicht om dubbel werk te doen, dus als je zelf lid bent en een kind onder de 16 op de vereniging hebt of als meer dan één kind van jou lid is, dan volstaat een verenigingsfunctie of twee dagdelen aan verenigingstaken.

Vele handen maken licht werk
Vanaf 1 januari tot 1 maart kun je je op de website inschrijven voor het verenigingswerk. Binnenkort ontvang je per e-mail meer informatie over de werking van de rubriek "Mijn AV’23" die eind december geïntroduceerd wordt op deze website. Daar kun je niet alleen je lidmaatschapsgegevens bijwerken, je kunt je ook inschrijven voor één van de vacatures voor functies binnen de vereniging en de taken die volgend jaar op ons wachten bij de vele activiteiten van onze club. Leden die al één of meer functies vervullen vinden in "Mijn AV’23" waar ze al voor zijn ingeschreven. Je vind er ook een korte beschrijving van de functies en taken, evenals de contactpersoon die je meer informatie kan geven, waar je bij terecht kunt voor speciale wensen en die je zal gaan benaderen voor het uitvoeren van jouw functie of taak binnen de vereniging.

Houdt de berichten goed in de gaten, want wie zich op 1 april niet heeft ingeschreven voor een verenigingsfunctie of verenigingstaken van minimaal twee dagdelen krijgt van AV’23 een factuur van €50. Beter nog: zorg er voor dat je al genoteerd staat bij één van de onderstaande vacatures binnen onze vereniging.

A+ vacatures
We vragen alvast speciale aandacht voor enkele cruciale vacatures die in de loop van 2014 moeten worden vervuld. Zonder deze tien functies kan de vereniging eigenlijk niet goed draaien. En we hebben er nog niemand voor kunnen vinden:

  • coördinator vrijwilligers baan
  • coördinator vrijwilligers weg
  • voorzitter kantinecommissie
  • coördinator kantinediensten
  • voorzitter huisvestingscommissie
  • coördinator onderhoud clubhuis
  • beheerder clubhuis
  • coördinator Grote Club-actie
  • jurycoördinator baanwedstrijden
  • bestuurslid personele zaken

Belangstelling? Meld je aan via bestuur3@av23.nl en je krijgt zo snel mogelijk nadere informatie.