tot 4 december: vacature penningmeester bestuur Atletiekunie

Van de Atletiekunie kennen wij vooral bondsbureau, waar betaalde krachten de dagelijkse zaken regelen. Daarnaast zijn er nog de Unieraad, die de hoofdlijnen van het beleid bepaalt (gekozen door de leden van de AU), en het Uniebestuur, dat de Atletiekunie bestuurt en verantwoording aflegt aan de unieraad. Unieraad en Uniebestuur zijn vrijwilligers. Voor het bestuur wordt nu een penningmeester gezocht. Verder info hier