Train-de-trainerskamp

door Theo Danes


Van donderdag 10 tot en met zondag 14 maart is het grootste deel van de AV’23-jeugdtrainers op reis geweest naar Oostenrijk, om precies te zijn Wörgl. Het werd een onvergetelijke trip, waarin de jonge groep een nog hechter team is geworden en er veel werd geleerd en nog meer gelachen. Het initiatief kwam van de onvolprezen Robin Willems die in de combinatie van wintersport en opleiding een uitgelezen mogelijkheid zag om de jeugdtrainers bij te scholen en te belonen voor al hun werk voor de alsmaar groeiende jeugdafdeling. Het opleidingsprogramma werd verzorgd door combinatiefunctionaris Guus Hoogmoed en Theo Danes.

Overdag werd door het twintigkoppige gezelschap zoveel als de logistiek toestond geskied en gesnowboard. Al snel bleken ervaren skirotten als Loeka en Eva als elfjes over de piste te dartelen terwijl anderen de sneeuw dikwijls van heel dichtbij bekeken. Gelukkig was ex-trainer Jaimie er om de snowboarders van tips te voorzien en konden de mensen met zeer prille latrelaties bij Anne terecht. De atletiekervaring met bijbehorend motorisch leervermogen bleek een groot voordeel, want een dag later zeilde iedereen al van de rode piste.

Na de voedzame maaltijden in het Oostenrijke hotel (dat niet mooi in z’n soort is en het soort is al buitengewoon lelijk), begon het educatieve gedeelte. Op vrijdagavond werd met een warming-upspel de kunst van het instrueren getest. Hoe laat je al coachend de een zo snel mogelijk de beweging van een ander aannemen zonder dat die een de ander ziet?

Daarna werd het filosofischer met een luisteroefening. In tweetallen werd er eerst zorgvuldig geluisterd en daarna naverteld. Anderhalve minuut praten, beginnend met: ‘Ik word gelukkig van…’, waarna de luisteraar dit moest reproduceren, beginnend met: ‘Ik hoor dat je…’. In ronde twee werd de link naar de atletiekbaan gelegd. Dezelfde vorm, maar: ‘Als trainer wil ik graag…’ Zo ontstonden er mooie betogen over de persoonlijke doelen en bezieling achter het training geven.

Na de gezamenlijke bevindingen werden door Guus de drie fases van leren uitgelegd (cognitieve, associatieve en autonome fase) en gediscussieerd over hoe je deze kennis kan inzetten in de trainingen. De verschillende vormen van indirect leren werden opgehaald en door de trainers zelf voorzien van waardevolle praktijkvoorbeelden.

Zaterdagavond werden in kleine groepjes typische atletiekhoudingen getekend en geanalyseerd. Bijvoorbeeld de afzethouding bij verspringen of de eindhouding bij het kogelstoten. Waar let je op als trainer?  Hoe lopen de krachtlijnen? En hoe train je dat? Wat voor taalgebruik en feedback past daarbij per leeftijdsfase? Het jeugdtrainerscorps discussieerde levendig over de juiste houdingen en aandachtspunten.

Daarna deed Joran een zeer instructief verslag van de wijze waarop hij zijn stagiaires voor de trainingen begeleidt door een open sfeer te creëren waarin veel ruimte is voor feedback.

Als vrolijke afsluiter werd de kennis van AV2’3 en de atletiek getoetst met een pittige quiz. Na een nek-aan-nekrace met Rosa & Joran en Mathilde & Joost, gingen Janke, Giel en Robin er uiteindelijk met de wisseltrofee vandoor.

Een kort nachtje weerhield het jeugdtrainerscorps er niet van om zondagochtend de nodige uurtjes de bergen af te roetsjen. Daarna was het inpakken en wegwezen. In de bus werden de memorabele momenten nog even herbeleefd, al dan niet met de ogen dicht. Goud waard, zo’n train-de-trainerskamp.