Trainingskamp op de baan

door het bestuur

Over de bijdrage van Hans Hofstede vanuit de huisvestingscommissie is enige ophef ontstaan. De organisatie van het kamp heeft de toon van het stuk als negatief ervaren, terwijl ze juist met trots en tevredenheid terugkijkt op het verloop van dit trainingsweekend. Hoewel de heren elkaar gelukkig onderling inmiddels al weer een en ander hebben toegelicht en er wederzijds begrip is voor elkaar hierbij namens het bestuur een korte toelichting. Juist omdat we trots zijn op de ontwikkeling van de onze jeugdafdeling, waar dit trainingsweekend een onderdeel van is.

Sylvester heeft als hoofdtrainer van de B junioren vooraf toestemming gevraagd voor het trainingsweekend met overnachting. Het bestuur heeft –bij gebrek aan algemene afspraken over de gang van zaken in deze, Sylvester onder voorwaarden toestemming verleend:

  • (uiteraard vanzelfsprekend) geen alcohol en drugs, geen overlast voor de buurt.
  • opgeruimd en schoon achterlaten
  • een overzicht van deelnemers (uitsluitend leden, i.v.m. verzekering) en toestemming van de ouders.

Op de opgeruimde kantine na –de organisatie had, met de beste bedoelingen overigens, de nodige restanten achtergelaten in de koelkasten (melk, broodbeleg e.d.) en het had wat schoner gemogen- heeft de organisatie zich netjes aan de afspraken gehouden. Er is hard getraind en enorm gebouwd aan een prachtig mooi team van B junioren. We vinden het vanuit de club belangrijk dat er niet alleen serieus getraind wordt, maar dat er ook aandacht is voor teambuilding, zeker in deze leeftijdsgroep. Van oudsher vallen bij de overgang van de B naar de A junioren veel leden af, en als we die uitval hiermee kunnen inperken is dat natuurlijk van veel waarde voor de club. We hebben op dit moment in deze leeftijdsgroep een aantal heel ambitieuze (hoofd)trainers die naast de inhoudelijke voorbereiding van hun trainingen ook veel tijd en energie steken in de sociale aspecten in de groep. Daar is het bestuur blij mee, en dat verdient waardering – bijvoorbeeld door het verlenen van toestemming voor dit betreffende initiatief van Sylvester, Joshua, Tsega en Floris.

Het bestuur heeft van de organisatie netjes een deelnemerslijst ontvangen en op de achtergebleven spullen en viezigheid in de kantine is de organisatie aangesproken. Sylvester heeft daar uitleg bij gegeven en netjes zijn excuses aangeboden en beterschap beloofd. En wij hebben als bestuur geleerd e.e.a. beter af te stemmen met huisvestings- en kantinecommissie, zodat de inkoper voor het volgende evenement niet opeens weer met een auto vol met inkoop op overvolle koelkasten stuit.

Laat ik tot slot de hoop uitspreken dat in de toekomst de benaming ‘sylvesteren’ een geuzennaam wordt voor een initiatief –laagdrempelige serieuze trainingsweekends inclusief teambuilding- dat hopelijk brede navolging krijgt binnen de club. We gaan in elk geval in het bestuur bespreken hoe we dit initiatief goed kunnen inbedden.