Uit de bestuurskamer, 14 december 2013

door Hans Hofstede, voorzitterAV’23

De stormen
De afgelopen weken zijn er flink wat stormen over onze baan geraasd. Dankzij de oplettendheid van Sander Stok, die vrijwel dagelijks traint in onze werpkooien, zijn de netten op tijd neergelaten en hebben we geen enkele schade geleden. Wel hebben we telkens schade van vandalen. Deze keer zijn de reclameborden van Randstad het doelwit geweest. Ook worden regelmatig de touwen waarmee het net van de slingerkooi omhoog wordt getrokken doorgesneden. Misschien moeten we het stadsdeel vragen ook deze te vervangen door stalen kabels, zoals bij de discuskooi.

Klein onderhoud clubhuis
Vanaf 1 januari 2014 draaien we zelf op voor het onderhoud van ons clubhuis, althans wat het binnenwerk betreft. Dit hangt samen met het nieuwe huurcontract, dat we binnenkort met onze huisbaas, het stadsdeel, gaan afsluiten. Natuurlijk kunnen we dit onderhoud uitbesteden aan professionele onderhoudsbedrijven en dit gaan we ook zeker doen voor specialistenwerk zoals het onderhoud van de cv, de warmwatervoorziening en de traplift. Maar een heleboel werk kan ook gedaan worden door handige vrijwilligers. Dat bespaart de vereniging een heleboel geld, bevordert het clubgevoel bij de leden en kan ook heel gezellig zijn. Begin volgend jaar kan er via onze website ingetekend worden voor allerlei klussen, zoals: lampen ophangen, binnenschilderwerk, gordijnen maken, ramen lappen en het opknappen van de bestuurskamer. Maar om dit allemaal soepel te laten verlopen hebben we allereerst iemand nodig die al dit werk wil voorbereiden, verdelen en coördineren. Ja, precies: “een coördinator onderhoud clubhuis”. Wie wil dit doen? Een beetje ervaring en praktisch inzicht in onderhoud van gebouwen (je eigen huis?) is mooi meegenomen.

Human resources
Een beetje gewichtige naam voor de personele verantwoordelijkheid die ons bestuur heeft voor een groot aantal mensen, die tegen betaling bij onze club trainingen geven, de jeugdtrainingen coördineren en opleidingen verzorgen. Bij elkaar zijn dit meer dan 45 mensen. Voor de overgrote meerderheid betreft dit vrijwilligers die dit voor hun plezier doen. Maar toch: met al deze mensen moeten afspraken gemaakt worden over werktijden, tarieven en betalingen. Er moet regelmatig uitbetaald worden en van tijd tot tijd moet er een gesprekje zijn over functioneren, scholing en arbeidsvoorwaarden. Nu weet ik ook wel dat veruit het grootste deel bestaat uit jeugdtrainers, assistent jeugdtrainers en stagiëres, die werken op basis van een kleine vrijwilligersvergoeding en sinds jaar en dag betaald worden door Robin Willems, de penningmeester van het Jeugdbestuur. Dat gaat allemaal prima. Neen, het bestuur heeft vooral zorgen over de trainers die meer verdienen dan de maximaal toegestane vrijwilligersvergoeding van €1500,= per jaar. Met deze mensen moet een arbeidscontract gesloten worden, de fiscale regels moeten nageleefd worden en er moeten “loopbaangesprekken” gevoerd worden. Tot nu toe werd dat door de penningmeester gedaan, maar dat is een oneigenlijke taak voor een penningmeester. Bovendien kan de huidige penningmeester dat er niet bij hebben. We zoeken dus aanvulling van het bestuur met een personeelsvrouw of man. Wie heeft daar zin in? Uiteraard geven we de voorkeur aan iemand die daar al wat ervaring mee heeft, maar dat is geen voorwaarde.

Studenten
Onze vereniging biedt ook plaats aan studenten. Zelfs bestaat er een korting op de reguliere contributie van €50,=. Op dit moment zijn er 17 studentleden. Wat te weinig om een aparte studentengroep te beginnen. Bovendien zijn de niveau’s en ambities nogal uiteenlopend. Onder deze studenten zijn lange-afstandlopers, topatleten en recreatieve atleten te vinden. Al enige tijd is een werkgroep studenten actief. Deze groep bestaat uit Paul Strijp (vader van Tessa en Janka) en een aantal atleten uit de groep van Els. Hun wervingsacties in het Sciencepark en bij diverse studentencomplexen hebben een aantal nieuwe studentleden opgeleverd, maar nog niet voldoend om een aparte studententrainingsgroep op te richten. Dat is wel ons doel, dus wordt er volgend jaar doorgegaan met de wervingsacties. Eventueel zou het accent wat minder op de sportieve prestatie kunnen komen te liggen en wat meer op gezelligheid, maar dat lijkt me geen bezwaar. Integendeel, het succes van de kaartverkoop voor het kerstgala op zaterdag 21 december bewijst dat er onder de jongeren van onze vereniging grote behoefte is aan “studentikoos” vermaak.