Uit de bestuurskamer, 20 augustus 2015

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Kogelstoten in Krakow
Op maandag 20 juli (20 lipiec) kwam ik samen met mijn vrouw aan in Krakow om een weekje op te trekken met Anne en haar gezin. Anne is mijn oudste dochter en zit met haar man, zoontje van acht en dochtertje van vier al sinds half mei in Polen. Ze trekken daar rond met hun oude Knaus-caravan en werken telkens een paar weken bij een “host” die is aangesloten bij de internationale vrijwilligersorganisatie HelpX (Help Exchange). Op die manier leren ze het land en haar bewoners goed kennen, zorgen voor hun eigen levensonderhoud en helpen als vrijwilliger op een biologische boerderij, in een vormingsinstituut of bij de bouw van een strobalenhuis.
Wij hebben die week onze tijd verdeeld over het verkennen van de stad Krakow (ongeveer net zo groot en mooi als Amsterdam) en het weerzien met onze dochter, man en kleinkinderen (inclusief dagje en avond oppassen).
Midden in Nova Huta (een stalinistische wijk twee keer zo groot als de Bijlmer) liep ik tegen deze poster aan. Meteen ging een lampje branden. Waarom hebben wij niet meer van deze kogelstoters? Wat oudere atleten die gewoon voor de lol elke week bij elkaar komen om een kogel te stoten, een discus te werpen of een hamer te slingeren. Maar die zijn er toch al, hoor ik sommigen van jullie denken. Inderdaad elke maandag traint een klein groepje mannen en vrouwen onder de deskundige leiding van Frits van Buuren. Deze trainingsgroep bestaat al vele jaren en ze hebben het reuze gezellig samen. Maar het is zo jammer, dat zo weinig leden van het bestaan van deze groep afweten. Dat moet anders! De manier waarop Frits deze training geeft is uitstekend geschikt voor de wat oudere atleet, met veel aandacht voor de warming-up, blessurepreventie en veiligheid. De groep kan groeien tot ongeveer 15 deelnemers. Nu zijn er zelden meer dan tien deelnemers. Eventueel kan een tweede trainingsgroep op een andere avond of in de late middag gestart worden. Beetje afhankelijk van de vraag en natuurlijk de mogelijkheden van Frits. Interessant genoeg om hiervoor een wervings/marketingscampagne op te zetten met als doelgroep: vijftigplussers met belangstelling voor de werpnummers.
Is er een AV’23-lid die ervaring heeft met het opzetten van dit soort campagnes en hier tijd en energie in wil steken?

Het is nog erger dan ik dacht
Vlak voor de zomervakantie is Rodney IJlstra bij ons op het clubhuis langs geweest. Rodney is projectmanager bij KLIMAATROUTE.nl en ingehuurd door de gemeente Amsterdam om accommodaties van Amsterdamse sportverenigingen te testen op energiezuinigheid. De bedoeling is natuurlijk dat naar aanleiding van deze “energiescan” de sportvereniging maatregelen neemt om het energieverbruik te verminderen. KLIMAATROUTE adviseert daarin en blijft stand-by voor verdere hulp en advies.
Het rapport van Rodney was niet mis. Aan elektriciteit (zonder baanverlichting) verbruiken we jaarlijks ruim twee keer zoveel als vergelijkbare clubhuizen. Ook het gasverbruik is 25% hoger dan bij vergelijkbare accommodaties, terwijl er toch opvallend weinig gedoucht wordt bij onze club (stelletje stinkers!). Dat kan en moet allemaal een stuk minder. Rodney heeft een gigantische lijst met aanbevelingen meegegeven: tien voor besparingen op elektra-gebruik en vijf voor minder gasverbruik. Grote besparingen kunnen bereikt worden door vervanging van de oude vriezers en koelkasten (gebeurt inmiddels), het vervangen van de dertig conventionele TL-buizen door LED-buizen en het installeren van aanwezigheidsdetectie in de toiletten. Ook het monitoren van het stroomgebruik met een zogenaamde Wattcher leidt tot behoorlijke besparingen is de ervaring. Moet die buitenverlichting (tien lampen) wel de hele nacht branden?
Om het gasverbruik te verminderen bereik je met relatief eenvoudige maatregelen al een heleboel. Door de beide fitnessruimten lopen bij elkaar 80 meter ongeïsoleerde cv-leidingen. Vandaar dat het daar altijd zo bloedheet is. Het aanbrengen van isolatiemoffen scheelt een slok op een borrel, is goedkoop en kan makkelijk binnen een paar uur door een paar handige vrijwilligers worden gedaan. Ook in de stookruimte moet nog wat isolatiemateriaal rond de appendages (moeilijk woord voor kranen, ventielen en koppelingen) worden aangebracht. Ook dit levert een aanzienlijke besparing. Tenslotte helpt het als op de deur van de kantine een dranger wordt geplaatst.
Wat mij betreft is dit het project van het jaar. We kunnen het ons domweg financieel niet veroorloven om jaarlijks bijna €7000,= aan energiekosten te betalen. Die rekeningen moeten dus omlaag!

We gaan weer beginnen
Naast onze halfjaarlijkse instroommomenten voor nieuwe jeugdleden zijn er ook twee instroommomenten voor beginnende hardlopers: de Start to Run-cursussen van Dirk Beelen. De kraamkamer van onze hardloopsectie. Al jaren een absoluut succesnummer, waar elk half jaar circa vijftien mensen met veel plezier aan mee doen. De helft hiervan besluit na afloop door te gaan met hardlopen bij AV’23. Of ze melden zich aan voor de vervolgcursus bij Dirk of ze stappen meteen over naar een reguliere trainingsgroep van AV’23.
Op zaterdag 5 september start weer een Start to Run-cursus. Die cursus wordt bij ons op de baan gegeven, begint om half tien en eindigt om elf uur met een kop thee in de kantine van ons clubhuis.
De atletiekunie heeft het initiatief genomen voor een extra wervingscampagne onder de naam “Tell a friend”.
De bedoeling is dat leden van onze vereniging zoveel mogelijk vrienden, vriendinnen, kennissen of familieleden via de mail attenderen op de Start to Run-cursus van 5 september. Jullie kunnen daarmee een paar Asics -loopschoenen (naar keuze) winnen. Er worden tien paar schoenen verloot onder de leden, die zo’n mail via onderstaande link versturen.
Hierbij de link naar de actiepagina (https://starttorun.atletiekunie.nl/actie)

Verenigingsmanager
Even een serieus woord van man tot man/vrouw: het gaat zo niet langer. Tijdens de laatste Algemene ledenvergadering van 26 maart heeft het bestuur de handdoek in de ring gegooid en gesteld dat we zo niet verder kunnen, tenzij voor de zomer het bestuur wordt uitgebreid met nieuwe bestuursleden. Quod non. Zelfs geen enkele vraag om informatie over bestuurswerk. Vandaar deze noodmaatregel: het dagelijks bestuur van jullie vereniging bestaat nu al bijna een jaar uit slechts vier leden, waarvan twee leden nu ook nog aangegeven hebben het komend half jaar een stuk minder tijd voor bestuurswerk te hebben, vanwege werk, studie, gezin. Een heleboel bestuurlijke taken kunnen we niet voluit verrichten of moeten we noodgedwongen helemaal laten liggen. Voorbeelden: er worden al tijden geen notulen meer gemaakt van de bestuursvergaderingen, we komen niet toe aan de ontwikkeling van een goed personeelsbeleid voor onze bijna vijftig trainers, de kantinecommissie is al jaren een slapende commissie, het bestuur heeft geen vertegenwoordiger in de Technische Commissie en vrouwen en technische atleten zijn in het geheel niet vertegenwoordigd in het bestuur.
Ondanks herhaalde oproepen, verzoeken, verzuchtingen en dreigementen lukt het niet het bestuur te versterken met nieuwe bestuursleden. Vandaar dat het bestuur besloten heeft op de volgende ALV voorstellen te doen voor het aanstellen van een betaalde verenigingsmanager. Uiteraard gaat dat een lieve duit kosten en zal dit leiden tot verhoging van de contributie, maar we zien geen andere oplossing meer. De verenigingsmanager zal vooral veel secretariële en administratieve taken van het bestuur overnemen.
We hebben in het bestuur afgesproken dat die verenigingsmanager er komt en dat in 2017 de contributie navenant verhoogd wordt. Dit alles onder het voorbehoud van instemming door de ALV.