Uit de bestuurskamer, 22 december 2014

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

hangende mannen
Het is al weer een paar jaar geleden dat deze hangouderen bij ons in de kantine werden gesignaleerd. Waar zijn ze toch gebleven, die wat oudere atleten die na afloop van de training bleven hangen met een bokbier of een glas wijn? Hoewel we natuurlijk van het snelle bewegen zijn, missen we deze mannen en vrouwen wel. Het komt nog maar zelden voor, dat de kantine na tienen nog open is. We gaan daar wat aan doen. Om te beginnen worden nu eindelijk maatregelen getroffen om de akoestiek van de kantine te verbeteren.
Het plan is om boven de grote ramen geluidsabsorberende panelen op te hangen. Ze komen op een enige afstand van de achterliggende wand en los van elkaar, zodat er nog voldoende ventilatie mogelijk blijft. Bij elkaar komt er 18 m2 geluidabsorbtie. 
Begin februari worden de panelen geleverd en hebben we handige jongens (en meisjes) nodig om de panelen in elkaar te zetten en op te hangen. De nagalmtijd kan hiermee gehalveerd worden. Dit betekent dat je elkaar weer kan verstaan ook al zit er aan een andere tafel een groepje te praten. Tot nu toe was dat bij ons vrijwel onmogelijk.
Dit is het begin. De volgende stap is wat gezellige kleedjes en bloemetjes op de tafels en je zult zien, binnen de kortste keren zit de kantine tot diep in de avond vol met hangende jongeren en ouderen.

de Technische Commissie
We zitten met een groot probleem. Per 1 januari 2015 stopt ons bestuurslid Jaap Sulkers met al zijn bestuurswerkzaamheden. Hij gaat verhuizen en heeft zijn werk ook ver buiten Amsterdam. Hij was voor ons bestuur van onschatbare waarde. Dit kwam o.a. door zijn immense kennis en ervaring als oud-CEO op het gebied van besturen, bedrijfsvoering en accountancy. Daarnaast was hij onze vaste verbinding met de Technische Commissie. Hij was als geen ander in staat de wensen en ideeën van het bestuur (allemaal hardlopers) te vertalen naar de Technische Commissie (voornamelijk baanatleten). Ook omgekeerd was hij in staat de wensen en ideeën van de TC te vertalen en met verve te verdedigen. En dat viel niet altijd mee. Soms hadden al die hardlopers uit het bestuur geen idee waar die baanatleten naar toe wilden en waarom we  peperdure polsstokken in tien verschillende maten moesten aanschaffen. Maar dan was er Jaap die iedereen wist te overtuigen. En dat was maar goed ook.
Nu hij weg is, weet ik niet hoe het verder moet. Het mooiste zou zijn als er een jonge (of oude) baanatleet opstaat en zich bij mij aanmeldt als opvolger van Jaap Sulkers in ons bestuur en in de TC. Hij of zij wordt met open armen ontvangen, dat verzeker ik je.
Je houdt alle tijd om te trainen en aan wedstrijden mee te doen. Wel wordt een groot hart voor de club in het algemeen en voor de atletieksport (baan en weg) in het bijzonder verwacht.

de voorbereiding op het EK-atletiek 2016
Het gaat nu hard. Nog maar anderhalf jaar te gaan voordat het EK-atletiek in Amsterdam losbarst. Maar het is ook weer zo voorbij. Kortstondig, want het duurt maar vijf dagen: van 6 tot 10 juli 2016. Naar mijn smaak is de weg er naar toe interessanter dan die vijf dagen topsport. 
Het aardige is dat in de aanloop naar het Europees kampioenschap zowel de gemeente Amsterdam, de provincie Noord-Holland als de Atletiekunie druk plannen aan het maken zijn voor allerlei side-events op het gebied van atletiek en hardlopen. De intentie is om op deze wijze het beoefenen van de atletiek en het hardlopen meer in de belangstelling van iedere Amsterdammer te brengen. De gemeente en de provincie hebben hier aanzienlijk sommen geld voor vrijgemaakt. Op de atletiekverenigingen wordt een beroep gedaan om deze plannen te steunen en te accommoderen. En er zitten best leuke en voor AV’23 aantrekkelijke plannen bij. Zo is er een idee om een soort “Rondje Mokum” voor baanatletiek te organiseren. Elke Amsterdamse atletiekvereniging organiseert één keer per jaar een open baanatletiekwedstrijd met een beperkt aantal nummers. Deelnemers kunnen punten vergaren. Aan het eind van het rondje wordt de stand opgemaakt en worden er prijzen uitgereikt aan de mensen met hoogste totaalscore. Natuurlijk vraagt dit de inzet van nogal wat vrijwilligers, juryleden en wedstrijdleiders, maar er staat tegenover dat op deze wijze veel mensen (ook niet-verenigingsleden) kunnen kennismaken met de atletieksport en de verschillende verenigingen. Naar verwachting zal dit flink wat nieuwe leden met belangstelling voor baanatletiek opleveren. En dat is hard nodig naast al die nieuwe hardlopers.

SiemOnnoKarinNick
Dit wordt een oefeningetje nederigheid.
Met nogal wat bombarie hebben we als vereniging tijdens de Algemene LedenVergadering van 14 maart 2013 op voordracht van het bestuur het meerjarenbeleidsplan AV’23 vastgesteld. Toen hebben we ook afgesproken, dat een kritische groep van verenigingsleden het bestuursbeleid regelmatig zou toetsen aan het meerjarenbeleidsplan. Die kritische groep is toen min of meer spontaan opgericht en bestaat (nog steeds) uit: Siem Goede, Onno Waalewijn, Karin Aarsman en Nick van der Heide. En inderdaad heeft dit viertal met ijzeren regelmaat het bestuurlijk beleid aan een kritische toets onderworpen en daarover aan het bestuur gerapporteerd..
Steeds terugkerende punten van kritiek waren:

  1. de traagheid van het opknappen van het clubhuis,
  2. het blijven bestaan van totaal gescheiden bloedgroepen binnen de vereniging: nauwelijks menging tussen hardlopers en baanatleten, tussen jeugd en senioren en tussen de actieve kern van circa vijftig “supervrijwilligers” en de 650 overige leden
  3. door toename van het ledental zijn de trainingsgroepen vaak te groot,
  4. een chronisch tekort aan goede gekwalificeerde trainers,
  5. slecht kantinebezoek,
  6. alle trainers zouden een EHBO-cursus moeten volgen.

En ze hebben gelijk. Dat is voor velen van ons duidelijk, zeker voor het bestuur. Toch doen we er nauwelijks iets mee. We zijn zelfs niet met ze in gesprek. Inderdaad vrij schandalig. Daar moet komend jaar op alle fronten verandering in komen.
Laat dat dan mijn goede voornemen zijn voor het volgend jaar. 

Tenslotte allemaal een goed kertsfeest en een gelukkig nieuwjaar toegewenst. 
Tot zondagmiddag 4 januari op onze nieuwjaarsborrel.