Uit de bestuurskamer, 23 oktober 2010

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Na een aantal ellendige weken, met de trieste en plotselinge dood van Willem van Riemsdijk en het stil leggen van de baanrenovatie, gloort er weer wat hoop aan de horizon. Afgelopen week hebben we een aantal gesprekken gehad met de mensen van het stadsdeel en dat heeft het volgende opgeleverd:

  1. We moeten er rekening mee houden dat met de werkzaamheden aan de rondbaan pas verder kan worden gegaan in april. Eerder is de kans op ochtendnevel en buien te groot. Om de twee volgende lagen goed te kunnen leggen, moet het droog weer zijn. Dit betekent dat onze “trainingspakkenwedstrijd” verschoven moet worden naar de volgende maand.
  2. Op de eerste 100 meter van de huidige zwarte laag wordt een “noodbelijning” aangebracht voor de sprinters en hordelopers. De rondbanen 2 en 3 worden over de volle 400 meter belijnd.
  3. Het stadsdeel heeft toegezegd om alle werpkooien, hoogspringkussens en afzetten voor speer, hoogspringen en verspringen na te lopen op gebreken en waar nodig te repareren.
  4. Ook het clubhuis wordt nagelopen. In ieder geval wordt het gebroken raam van het kantoortje vervangen, de douches gerepareerd en in de “EHBO-ruimte” wordt een AED(automatische externe defibrillator) opgehangen. Er worden afsluitbare kasten geplaatst om waardevolle spullen tijdens de trainingen op te bergen.
  5. Het stadsdeel gaat ons helpen met het vinden van indoor-trainingsruimten. Om te beginnen kunnen onze junioren komend halfjaar weer gebruik maken van de “garage/berging”, naast de ingang van onze kantine. Daarnaast gaat het stadsdeel ons een aanbod doen voor het gebruik van de gloednieuwe sporthal in blok 18 op IJburg voor de indoortraining van onze pupillen en junioren.
  6. Het hoofd van de afdeling Sport van het stadsdeel heeft toegezegd, dat we over de periode van 16 augustus, toen de baan er uit geschept werd, tot het moment dat we de baan weer gewoon kunnen gebruiken, geen huur hoeven te betalen.

Al deze punten kwamen aan de orde op onze bestuursvergadering afgelopen donderdagavond.
Daarnaast hebben we het tijdens deze vergadering gehad over de voorbereidingen voor de algemene ledenvergadering, die we elk najaar organiseren. Deze ALV is op de eerste plaats bedoeld om de leden inzicht te geven in de financiële situatie van de vereniging en de ontwerpbegroting 2011 te bespreken. De algemene ledenvergadering zal gehouden worden op woensdag 24 november om 20.00 uur in onze kantine. Naast deze financiële zaken, zullen we het die avond ook hebben over de behoefte aan meer samenwerking met de andere Amsterdamse atletiekverenigingen en over voorstellen voor het aantrekkelijker maken van onze kantine.
De afgelopen maanden heeft Bureau Van de Bunt, in opdracht van de Stichting Amsterdam Atletiek (SAA), onderzoek gedaan naar de voordelen en de haalbaarheid van meer samenwerking tussen de vier Amsterdamse atletiekverenigingen Phanos, Atos, AAC en AV’23. Dit heeft geresulteerd in een voorstel om de SAA om te bouwen tot een soort van overkoepelende vereniging, waar allerlei gemeenschappelijke activiteiten ondergebracht worden, zoals: gezamenlijke trainingen voor topatleten, het opleiden van kader en het organiseren van evenementen.
Onze kantinecommissie is sinds een aantal weken uitgebreid met Karin van Kesteren en Mandy de Vree. Zij zijn aan het nadenken over het aantrekkelijker en winstgevender maken van de kantine. Karin heeft aan het begin van de bestuursvergadering een hele serie ideeën en maatregelen gepresenteerd om onze kantine nieuw leven in te blazen. Om te beginnen willen ze op 30 oktober, de dag van onze jaarlijkse Middenmeerloop, een aantal heerlijke verrassingen in de kantine aanbieden. Kom, zie en proef!