Uit de bestuurskamer, 14 november 2010

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

<img alt=”” src=”/uploads/images/
stories/clubgebouw.jpg” align=”right” style=”float: right;” />

Vorige week dinsdag had het bestuur een extra vergadering, om de Algemene ledenvergadering van 24 november voor te bereiden. Deze keer bij mij thuis. Iedereen was er, behalve Dirk Visser, die door een medisch ongemak was uitgeschakeld.

Bijna de hele avond hebben we het gehad over de financiële problemen van de vereniging en hoe we daaruit kunnen komen. Dankzij de inspanningen van Annemiek van Rooy, onze penningmeester, hebben we een behoorlijk inzicht in onze financiële situatie en is ook zichtbaar aan welke knoppen we kunnen draaien om onze positie te verbeteren.
Dit jaar dreigen we met een tekort te eindigen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende inkomsten uit contributies en kantine. Alleen doordat het stadsdeel ons een korting op de huur heeft toegezegd, vanwege de rampzalig verlopen baanrenovatie, komen we nog net niet in de rode cijfers. Maar de toon is gezet, de waarschuwing is duidelijk.
In 2011 moet er echt iets gebeuren om onze financiële situatie structureel te verbeteren. Hierbij denken we aan twee mogelijkheden: het aantrekken van sponsors en het vergroten van de kantineomzet.
Pogingen om sponsorgelden te werven hebben enige hoopvolle contacten opgeleverd, maar nog weinig concrete resultaten.
Verbetering van de kantineopbrengsten is voor een belangrijk deel afhankelijk van een structurele aanpassing van de kantine, met een buitentrap, een terras en een akoestisch plafond. Hiervoor willen we het stadsdeel vragen te investeren. Ze willen dat wel doen, mits ze de investering kunnen doorberekenen in de huur. Dit zou bij een investering van een ton en een afschrijving in tien jaar een huurverhoging van €10.000,= per jaar inhouden. De enige manier om dit op te brengen is, door voor alle leden de contributie met 9% te verhogen. We willen op 24 november de Algemene ledenvergadering vragen wat zij hiervan vinden. Ook praten we met het stadsdeel verder over de mate waarin investeringen worden doorberekend in de huur. Per slot van rekening zijn wij geen commerciële huurder, maar een maatschappelijk relevante vereniging.
Naast een bouwkundige aanpak moet er ook veel gedaan worden aan het opknappen van het interieur van de kantine. Het kan een stuk gezelliger met wat meer kleur, ander meubilair, gordijnen en (sfeer)verlichting. Op de Algemene ledenvergadering willen we een commissie Beheer en Verbouw installeren. We zoeken nog een flink aantal handige jongens (en meisjes), die zich hierbij willen aansluiten en de handen uit de mouwen willen steken.

Zoals al elders op deze website door Annemiek van Rooy zelf is aangegeven, vertrekt zij begin volgend jaar, als penningmeester van onze vereniging. Dat komt hoogst ongelegen. Net nu de inbreng van de penningmeester cruciaal is voor het aanpakken van onze financiële problemen stappen zij op (Annemiek doet dat werk samen met Frank, haar man). Dus als iemand zich geroepen voelt, of iemand kent die in aanmerking komt voor het penningmeesterschap van onze vereniging, laat hij of zij zich melden bij mij of bij Annemiek.
Als je wel geïnteresseerd bent in onze financiële problemen, maar niet veel tijd hebt, vragen we je om je op te geven voor onze kascommissie. We zoeken nog een paar mensen voor deze commissie, die we ook op 24 november tijdens de ALV willen installeren.

Tot slot: onze slechte financiële situatie maakt het ons vrijwel onmogelijk om in te gaan op de vaak billijke wensen tot verhoging van de vergoedingen, die de vereniging onze trainers betaalt voor al die uren die zij aan onze jeugd, topatleten en hardlopers besteden voor het geven van trainingen en “morele bijstand”. Vooralsnog moeten zij zich tevreden stellen met onze mateloze waardering voor hun enthousiasme en inzet.