Uit de bestuurskamer, 23 september 2013

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Flevopark
Woensdagmorgen om half tien is het erg rustig in het Flevopark. Een man in een scootmobiel, een paar joggers en een vrouw die haar hond uitlaat. Van de loopgroep die ik zoek, geen spoor. Na een paar keer op en neer fietsen van het zwembad naar vijver, geef ik het op. Eerst maar brood halen bij bakker Hartog. Om tien uur terug in het park, zie ik de groep aan de stadskant van de grote vijver zich opwarmen voor de wekelijkse looptraining. Ik had me een half uur vergist. De al weer drie jaar bestaande loopgroep “van Wandelen naar Hardlopen” traint hier elke woensdag van tien tot half twaalf. De training wordt beurtelings gegeven door Tjitske Kooistra en Ingrid Coster, twee van onze meest ervaren looptrainers. De groep bestaat


uitsluitend uit vrouwen en heeft tussen de tien en twintig deelnemers. Tot nu toe werd de training gesubsidieerd door het stadsdeel. Zij betaalden onze trainers, zorgden voor de werving en leverden assistent-trainers, die ook konden helpen bij taalproblemen (de meeste deelnemende vrouwen zijn van Turkse of Marokkaanse komaf).
We hebben het stadsdeel aangeboden om de regie over deze groep over te nemen. Wij zorgen dan voor de trainingen, de werving en zo nodig de inzet van assistent-trainers. Wel zullen dan alle deelnemers lid moeten worden van AV’23. We maken dat mogelijk tegen een speciaal contributie-tarief van €120,= per jaar. Het achterliggend idee is natuurlijk, dat we verwachten een groeiend aantal vrouwen te kunnen verleiden tot het meedoen aan onze reguliere hardlooptrainingen.

 

Begroting 2014
Afgelopen donderdagavond had het bestuur een intensieve en vermoeiende vergadering. We begonnen om acht uur, maar pas na twaalven namen we afscheid. De meeste tijd hebben we besteed aan het opstellen van een begroting voor 2014. Het kostte ons de grootste moeite om de begroting niet in het rood te laten eindigen. Er zijn twee boosdoeners: 1. De trainerskosten nemen nog steeds toe, met het in loondienst nemen van een aantal trainers als belangrijkste oorzaak. Ten opzichte van 2012 gaan we in 2014 hiervoor €9000,= meer betalen. 2. Met het afsluiten van een nieuw huurcontract voor ons clubhuis moeten we vanaf 2014 flink meer betalen aan huur, onderhoud en servicekosten. Ten opzichte van 2012 moeten we hiervoor in 2014 waarschijnlijk €10.000,= meer betalen.
Het probleem is dat deze toegenomen kosten nauwelijks door toegenomen inkomsten worden gecompenseerd. Gelukkig hebben we wat bezuinigingen kunnen inboeken: besparing op vuilafvoer, aanschaf nieuwe materialen en belastingen. Ook levert de kantine steeds meer op, met dank aan de kantinecommissie.
Maar dit is niet voldoende. Vandaar dat we besloten hebben zwaar in te zetten op het werven van nieuwe leden. We hebben daarvoor drie hoopvolle projecten: Start to Run, de werving van studenten in het Science Park en het project “van Wandelen naar Hardlopen”. Het laatste project is wellicht uit te bouwen tot een volwassen wandel/hardloopgroep, speciaal voor vrouwen. Ook de instroom van nieuwe jeugdleden krijgt extra aandacht. Er zijn afspraken met stadsdeel-Oost en de afdeling Sport van de gemeente Amsterdam om via demonstratielessen op scholen, naschoolse atletiekactiviteiten in sportzaal en op de baan en het organiseren van atletiekwedstrijden tussen scholen, kinderen te interesseren voor de atletieksport en uit te nodigen lid te worden van AV’23.

Blijven we alles aanbieden?
Binnen het bestuur is er discussie over de vraag of we binnen onze eigen vereniging alles moeten blijven aanbieden: van beginnend hardlopen tot polsstokhoogspringen. Vooral de gespecialiseerde atletiekonderdelen kosten handen vol geld aan materialen en gespecialiseerde trainers. In overleg met de andere Amsterdamse atletiekverenigingen wordt al enige tijd gezocht naar samenwerkingsmodellen. Voor hardlopen op de lange en middellange afstand bestaat er al jaren een samenwerking in de vorm van de “Bramsterdammers”, een groep toplopers die trainen onder leiding van Bram Wassenaar, oud Nederlands kampioen op de 800 en1500 meter. Ook voor polsstokhoogspringen bestaat zo’n samenwerkingsmogelijkheid. Overigens levert dit nauwelijks besparingen op. De gespecialiseerde trainers zijn duur en er zijn relatief weinig atleten, die gebruik maken van dit aanbod.
Plotseling realiseer ik me, dat we ontzettend blij mogen zijn met onze toptrainers Els van Noorduyn en René Roos. Deze trainers zijn vrijwel dagelijks bij ons op de baan of in ons krachthonk om het AV’23-talent te helpen met het leveren van goede prestaties op vrijwel alle atletiekonderdelen. Ze doen dat met veel liefde en inzet en voor een vriendenprijsje. Wat als Els hiermee stopt?
Door Jaap Sulkers, de “technisch directeur” binnen ons bestuur, werd donderdag een stevig (en overtuigend) pleidooi gehouden om extra geld te blijven pompen in het op niveau houden van “de groep van Els”. Dit betekent, dat er relatief veel contributiegeld blijft stromen naar de instandhouding van deze relatief kleine groep. Ik sta hier helemaal achter. Uiteindelijk is wat deze groep presteert, de reden van ons bestaan als atletiekvereniging. Het motiveert en inspireert de jeugd, het legitimeert het hebben van een hoogwaardige atletiekbaan en het is voor ieder lid toch een reden om trots te zijn op zijn/haar lidmaatschap van AV’23, als onze atleten een nationale titel wegslepen.

Verplicht vrijwilligerswerk
Het klopt natuurlijk van geen meter: hoe kan vrijwilligerswerk nou verplicht gesteld worden? En toch gaat dit vanaf 1 januari gebeuren, althans als het bestuur zijn zin krijgt. Veel sportverenigingen zijn ons voorgegaan. Ook met de mogelijkheid om deze verplichting af te kopen (nog zo’n paradox).
Maar we zijn een vereniging en dit betekent, dat dit alleen geïntroduceerd kan worden als de leden hiermee instemmen. Op de aanstaande Algemene Ledenvergadering (donderdag 17 oktober) zal het voorstel door het bestuur in stemming worden gebracht. De aanwezige leden kunnen het voorstel verwerpen, amenderen of accorderen. Dus als je een uitgesproken mening hebt over dit plan, kom donderdag 17 oktober om 20.30 uur naar de kantine en laat je stem horen. Op 3 oktober worden de agenda en alle bijbehorende stukken op onze website gezet. De concept begroting 2014 en het tussentijds financieel verslag 2013 komen niet op onze website maar we zorgen dat er een stapeltje ligt op de bar van onze kantine.