Uit de bestuurskamer, 24 januari 2014

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Onze vrijwilligers
Ondanks de kou lijkt het me best een gezellige boel op de jurytrap. Wie zou daar niet bij willen zitten? Nou dat kan! Het lijkt erop, dat het nieuwe vrijwilligersbeleid behoorlijk goed aanslaat. Sinds op 8 januari de inschrijving voor vrijwilligers is geopend, gaat het snel. Voor de bardiensten zijn inmiddels al meer dan voldoende aanmeldingen. Wel hebben we behoefte aan versterking van de kantinecommissie met een nieuwe coördinator bardiensten en een voorzitter. Dus mensen, als je een goed functionerende kantine belangrijk vindt, meld je snel aan voor één van deze functies.
Ook de aanmeldingen voor ondersteuning bij wedstrijden en evenementen loopt goed. Bijna de helft van de gevraagde aantallen vrijwilligers hebben zich al gemeld. Maar voor de aanstaande Nescioloop (6 april) hebben we nog flink wat vrijwilligers nodig. Hetzelfde geldt voor de Trainingspakkenwedstrijd (30 maart), Ouder-kindwedstrijd (28 juni), de clubkampioenschappen (5 oktober) en de Middenmeerloop (26 oktober). Ook voor de Amsterdam Marathon (19 oktober) zijn nog 60 vrijwilligers nodig. Daar krijg je van de marathon-organisatie ook nog een prachtig hardloopjack bij cadeau. Grijp je kans en meld je aan!
Naast al deze vrijwilligerstaken, zijn er ook nog al wat functies vacant: Vooral mensen die een mini-opleiding tot algemeen jurylid willen volgen, zijn welkom. Dan kun je bij een wedstrijd ook op zo’n gezellige jurytrap zitten. Maar ook is er behoefte aan scheidsrechters, starters, microfonisten en wedstrijdcoördinatoren. Op onze website, onder mijnAV’23 – inschrijven verenigingswerk kun je zelf de nog beschikbare taken en functies vinden en iets naar je smaak uitzoeken.

Onze trainers
Je kunt het je haast niet voorstellen, maar bij onze club werken bijna vijftig trainers. Het overgrote deel doet dat als vrijwilliger tegen een kleine vrijwilligersvergoeding, maar met een inzet in uren, enthousiasme en betrokkenheid die veel meer waard is dan de paar centen, die ze daarvoor krijgen. De belangrijkste drijfveer is een grote liefde voor onze club. Vandaar dat onze trainers graag meegaan en assisteren bij wedstrijden en trainingskampen, alsof dit vanzelfsprekend is. Zo vanzelfsprekend vind ik dat helemaal niet. Ik herinner me van m’n werk hoeveel moeite het elk jaar kostte om vrijwilligers te vinden die het bedrijfsuitje of het eindejaarsfeest wilden organiseren. Terwijl deze mensen toch aardig betaald werden. Al die clubinzet van onze trainers wordt door het bestuur nog veel te weinig erkend en ondersteund. Daar willen we verandering in brengen.
De installatie van een Technische Commissie is een eerste stap. Hiermee krijgen de trainers een “professionele” ondersteuning op sporttechnisch gebied. Daarnaast wil het bestuur een extra bestuurslid installeren, speciaal belast met “personeelszaken”. Nu alleen nog een geschikte bestuurskandidaat vinden. Natuurlijk is dit ook in het belang van de hele vereniging. In de atletieksport is de trainer van levensbelang. Zonder trainer geen atletiekbeoefening en zonder jeugdtrainers geen jeugdleden. Tegelijkertijd slokt het betalen van trainers ook het grootste deel van onze inkomsten op. In 2013 was dit ongeveer 54% van onze contributie-inkomsten. Overigens wordt slechts de helft van deze kosten besteed aan de vergoedingen voor de ongeveer veertig trainers, die dit werk doen als vrijwilliger. De rest gaat naar onze trainers in loondienst of onder arbeidscontract.
Extra reden om ons bestuur te versterken met een “personeelsvrouw/man”.

Onze nieuwjaarsreceptie
Zondagmiddag 5 januari hadden we onze nieuwjaarsreceptie. Deze keer met heerlijke hapjes van Meer-catering, Spaanse cava, een nog volop in kerstsfeer verkerende kantine en een paar tafels met prijzen voor vrijwilligers van het jaar en atleten van het jaar. Tijdens mijn toespraak heb ik aandacht gevraagd voor de drie hoogtepunten van het afgelopen jaar, die alleen maar mogelijk waren, door de inzet van vrijwilligers.
Belangrijk waren:

  1. De organisatie van de Nescioloop op 14 april door Anneke Nass, Paulina van der Zouw en Herman Mommersteeg.
  2. De combinatie Clubkamioenschappen en Jubileumviering op 6 oktober was een groot succes, dankzij een gecombineerde inzet van beide organisaties. Hierbij vielen vooral mensen op als Ynze Strikwerda, Frits Wegenwijs en Cees de Nood.
  3. De instroom van meer dan honderd nieuwe pupillen op 12 oktober. Dit verliep als vanouds bijzonder soepel, dankzij de inzet van o.a. Magdalien Waardenburg en Robin Willems.

Vanaf het begin van de zomer is een ploeg binnen onze club bezig geweest met het voorbereiden van het geautomatiseerde systeem van inschrijving voor vrijwilligerswerk. deze ploeg bestond uit Peter Groen, Michiel Hatenboer en Herman Mommersteeg. Ze werden daarbij geassisteerd door HBO-stagiëre Ruby Vlaar. Een gigantische klus, waar idioot veel uren in zijn gaan zitten en ze zijn nog lang niet klaar. Het hele jaar 2014 wordt gezien als een proefjaar, met diverse evaluatiemomenten en mogelijkheden om het systeem bij te stellen.
Ook heb ik mijn waardering uitgesproken voor een aantal “nieuwe” initiatieven, zoals de Kerstgala op 21 december, georganiseerd door Ynze Strikwerda, Tessa en Janke Strijp, en de organisatie van de Middenmeerloop (27 oktober) door een gloednieuw team, bestaande uit Tjerk Notten, Vincent Wiering en Walter Ritmeijer.
Nadat ik mijn eigen “goede voornemens” heb verteld (bardiensten draaien, helpen bij de Nescioloop en meer delegeren), werden door mij de tien meest opvallende vrijwilligers van het afgelopen jaar naar voren gehaald voor de uitreiking van een uitstekende fles Cremant de Loire. Dit jaar waren de uitverkorenen: Joran Angevaare (trainer junioren-C en lid TC), Dirk Visser (schrijver van de 42 jubileum- interviews op onze website), Vincent Wiering ( organisatie Middenmeerloop), Peter Groen (beheer website en automatisering vrijwilligersinzet), Anna Goede (jeugdtrainer, lid Jeugdbestuur en webmaster jeugdpagina), Ynze Strikwerda (jeugdtrainer, lid TC, organisator clubkampioenschappen, ouder-kind wedstrijd en kerstgala), Robin Willems ( lid Jeugdbestuur, juy-coördinator, wedstrijdleider, etc.), Theo Danes (o.a. jeugdtrainer, organisator jeugdkampen), Gerard Lijnzaad ( lid TC, huisvestingscommissie en sleutelbeheerder) en Cees de Nood (wedstrijdsecretaris en lid huisvestingscommissie).
Daarna heeft Dennis Weijens de bekers uitgereikt aan de best presterende of meest veelbelovende atleten van 2013. Voor dat lijstje moet je even terugbladeren naar zijn bericht op 12 januari.

 

Onze Technische Commissie
Het klinkt misschien wat overdreven, maar het schijnt echt waar te zijn: elke maandag komt onze Technische Commissie bijeen. Als je toevallig rond het lunchuur langs komt, ga maar kijken in de kantine. Achter de ramen zie je onze TC-leden met brede armgebaren de toekomst van onze club bespreken.
En ik moet zeggen: ze hebben al veel voor elkaar. Om een paar punten te noemen: er is een plan om de opleiding van onze jeugdtrainers te verbeteren, er ligt een voorstel voor de oprichting van een “jongere senioren”-loopgroep, en er zijn regels opgesteld voor toelating tot de gespecialiseerde trainingen van de SAA voor middenlange en lange afstandlopers en polsstokhoogspringers. Op onze volgende Algemene Ledenvergadering (waarschijnlijk op 6 maart) zullen we de vergadering vragen akkoord te gaan met de installatie van de Technische Commissie en de goedkeuring van het Beleidsplan van de TC. Op dit moment bestaat de Technische Commissie uit Sander Stok (technische atletiek en voorzitter), Gerard Lijnzaad (loopsport), Ynze Strikwerda (wedstrijdzaken), Joran Angevaare (Jeugdzaken) en Jaap Sulkers (financiën en bestuursvertegenwoordiger). Het beleidsplan is bijna klaar. Er wordt nog wat aan gesleuteld om te zorgen dat taken en bevoegdheden van de TC voor ieder helder zijn en alle verenigingsonderdelen op een evenwichtige manier de aandacht krijgen die ze verdienen. Tijdens een paar gezamenlijke vergaderingen van TC en bestuur komen we hier wel uit. Met zijn allen rond de tafel zitten blijkt inderdaad aanzienlijk beter te werken dan elkaar te bestoken met kritische emails.