Uit de bestuurskamer, 28 december 2015

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

JE KAN HET
Op 22 september 2015 was bij ons op de baan het startschot voor de gemeentelijke actie JE KAN HET. Deze actie is bedoeld om meer kinderen aan het atletieken te krijgen. Er zijn in de aanloop naar het Europees Kampioenschap door de Gemeente Amsterdam allerlei activiteiten gepland om de atletieksport in de breedte te bevorderen. Zo vond op 22 september bij ons een scholentoernooi voor plaats. Er deden leerlingen van drie basisscholen uit IJburg, de Indische buurt en het Amstelkwartier mee. Allemaal scholen in Amsterdam-Oost, waarvan de meeste kinderen op fietsafstand van onze atletiekbaan wonen. Er was veel vermaak, zon, eten en drinken. Deze campagne is onder andere bedoeld om meer kinderen te laten bewegen en het steeds ernstiger wordend probleem van overgewicht bij kinderen te bestrijden. Ik heb die dag eens om me heen gekeken en inderdaad het lijkt me uiterst urgent.
Al deze kinderen zijn welkom bij ons en kunnen voor slechts tien euro een maand lang meetrainen. Ook dit is onderdeel van de actie JE KAN HET (voor aanmelding: http://atletiek.amsterdam/kinderen/). Wel ook graag even contact opnemen met Magdalien Waardenburg (aanmelden@av23.nl) om te horen wanneer er begonnen kan worden.

Goede voornemens
Natuurlijk heb ik ook al veel plannen voor het komend jaar en voor een belangrijk deel betreft dat onze club AV’23. Deze plannen gaan eigenlijk altijd over de clubkas, gebouw of baan. Misschien een beetje raar voor een voorzitter van een atletiekvereniging, maar mijn belangstelling ging en gaat nog altijd meer uit naar het materieel welzijn van de club, dan naar de sportieve prestaties. Als ik dat zo opschrijf schaam ik me daar eigenlijk een beetje voor. Ook een goede reden om de voorzittershamer over te geven aan een stel jonge vrouwen met meer affiniteit met de atletieksport. Overigens blijf ik met veel liefde en plezier deelnemen aan het bestuurswerk, speciaal voor huisvestingszaken en als vertegenwoordiger van het bestuur in de Technische Commissie (samen met Kirsten Vendrig).
Maar genoeg over de wisselingen in het bestuur en gauw terug naar mijn goede voornemens: Voor het komend jaar heb ik me voorgenomen om naast verdere beperking van onze energieconsumptie ook de fitnessruimten aan te pakken. Ik weet niet of je wel eens een blik hebt geworpen in deze ruimten, maar je schrikt je rot. Het ruikt er niet prettig, er ligt overal afval, het is vaak te warm, de turnmatten zijn totaal versleten, de banken kapot en de turnkasten kun je niet gebruiken tenzij je eerst de oude hoogspringmatten naar buiten zeult.
Daar gaan we de komende maanden iets aan doen. Natuurlijk hebben we daarbij de hulp nodig van een flink stel vrijwilligers. Dus, mensen, ben je een beetje handig, geef je dan op via “mijnAV23” (taken bij “onderhoud en beheer”).

Ledenverloop
Het wordt tijd om de stormbal te hijsen. Het ledental van onze vereniging loopt sinds eind 2015, na vijf jaar stijgen, weer terug. Van 1januari 2011 tot 1 januari 2015 is het aantal betalende leden toegenomen van 507 naar 621; maar per 1 januari 2016 zitten we weer op 604 betalende leden. Dit zit hem vooral in het afnemende aantal pupillen. En dat terwijl niet alle aangemelde kinderen bij het eerstvolgende “instroommoment” lid kunnen worden. Hoe kan dat, hoe zit dat? Natuurlijk heeft dit alles te maken met een schaarste aan trainers, ruimte op de baan en de voorkeur van de meeste kinderen (en ouders) voor de zaterdag.
Maar geen paniek! Ons wakkere jeugdbestuur heeft dit probleem al eerder geconstateerd en is zich aan het beraden op maatregelen. Er wordt gezocht naar mogelijkheden voor een extra trainingsgroep, meer gekwalificeerde jeugdtrainers en eventueel trainingen op de zaterdagmiddag of zondagochtend.

Gespecialiseerde trainingen voor junioren
Stomverbaasd was ik, toen ik vorige week van onze Technische Commissie hoorde, dat onze junioren tegenwoordig kunnen kiezen om naast hun basis-atletiektrainingen ook gespecialiseerde trainingen te volgen. Gemotiveerde en talentvolle junioren kunnen kiezen voor polstok, estafette, werpen en meerkamp; maar ook uit twee loopgroepen voor de 800 en 1500 meter. Echt stomverbaasd. Wat een luxe! Het lijkt Phanos wel. Bovendien is er nog een extra trainingsmogelijkheid voor indooratletiek op de vroege zaterdagochtend in de atletiekhal Ookmeer. Nog even voor de volledigheid; De polstoktraining wordt gegeven door Nick van der Heide, de estafettetraining door René Roos, het werpen door Sander Stok, de meerkamp en de indoortraining door Theo Danes en het lopen door Tessa Strijp.
Als jij als junior je aangesproken voelt, meld je bij de betreffende trainer en vraag of je daarvoor in aanmerking komt en wanneer je kunt beginnen. Of ben ik nu veel te onnozel en weten al de junioren dit allang en hebben ze allemaal al maanden geleden hun keuze gemaakt. Des te beter! Maar misschien wordt deze website ook gelezen door junior-atleten, die geen lid zijn van AV’23 en hiermee verleid kunnen worden om zich nu snel te melden als kandidaatlid van AV’23.