Uit de bestuurskamer, 30 juni 2014

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Schoolsportdagen
Soms wel vier keer per week werd onze baan gebruikt voor de jaarlijkse sportdag van een school. Dit varieerde van het 4e Gymnasium uit het verre Spaarndammerbuurt tot de basisschool Laterna Magica van IJburg. In totaal waren het dit jaar 25 scholen. Alle scholen maakten gebruik van onze kleedkamers en sanitair. Door Cor Huybrechtse en Fons Vreker, medewerkers van de afdeling Buitenaccommodaties van Stadsdeel-Oost, werden de scholen ‘s morgens opgevangen, de kleedkamers geopend en atletiekmateriaal beschikbaar gesteld. Na afloop van de sportdag werd alles weer ingezameld, opgeruimd en afgesloten. Vaak gaat er wat mis: een kraan die niet meer dicht gaat, een slot dat niet open gaat, materiaal dat kapot is en vuilnisbakken die overvol raken. Des te meer bewondering heb ik voor deze mannen die jaar in jaar uit deze grote groepen van soms wel 500 leerlingen onverstoorbaar ontvangen, wegwijs maken en de problemen oplossen.
Maar ook de vrijwilligers van AV’23 dragen hun steentje bij. Een groeiend aantal scholen weet de weg naar onze kantine te vinden en vraagt om openstelling van de kantine en de verstrekking van ijsjes, thee, koffie en limonade. Al een paar jaar zijn het vooral onze oudste Junioren die bereid zijn de kantine te openen en de bar te bedienen. Op de foto Tim van der Heiden en Johnny van Schooneveld, die dat op maandag 23 juni deden.
Natuurlijk doen we en zij dat niet voor niks. Het levert wat geld op, dat de verenigingskas en ook deze jongeren (zo vlak voor de zomervakantie) goed kunnen gebruiken.

Planner gezocht
Voor het inroosteren van de vrijwilligers, die zich opgegeven hebben voor de bardiensten, zoeken we een  planner en coördinator. Bart Kijlstra heeft dit de afgelopen jaren met grote inzet en uiterst consciëntieus gedaan, maar met ingang van het nieuwe sportseizoen stopt hij ermee.
We zoeken nu iemand die het nieuwe rooster voor het komend half jaar kan opstellen  en de bardiensten kan coördineren. Het is niet veel werk, voor wie er wat handigheid in heeft. Er hoeven geen vrijwilligers meer geworven te worden. Er hebben zich meer dan 150 vrijwilligers aangemeld. Wel moet er contact opgenomen worden met sommige vrijwilligers om te vragen of ze op een andere dag achter de bar willen staan. Soms is er sprake van een overaanbod op bepaalde uren, zoals de zaterdagochtend, terwijl er ook mensen achter de bar nodig zijn op minder gewilde tijdstippen. Ook moeten nieuwe vrijwilligers geïnstrueerd worden over de fijne kneepjes van de bardienst. De planner is eindverantwoordelijke voor de bardiensten en wordt automatisch lid van de kantinecommissie. Deze commissie bestaat uit vijf mensen en komt gemiddeld één keer in de twee maanden bijeen.
Het bestuur heeft besloten om voor deze sleutelfunctie een geldelijke beloning uit te keren. Hierbij gaat het om de fiscaal toelaatbare vrijwilligersvergoeding tot een maximum van € 150,=  per maand.

Guus en Rick
De meeste AV’23-leden zullen er weinig van merken, maar al enige jaren wordt de vereniging ondersteund door een medewerker van de gemeente, die ons helpt bij het werven van nieuwe jeugdleden, het verbeteren van de kwaliteit van onze jeugdtrainingen en de begeleiding van onze jeugdtrainers. In gemeentelijk jargon heet dat een “combinatie-functionaris”. “Combinatie” omdat deze functionaris zowel op de scholen werkt als bij de vereniging. Het afgelopen jaar was dat bij ons: Guus Hoogmoed. Met het oog op de komende EK-atletiek in 2016 wordt komend sportseizoen de inzet van deze functionaris verdubbeld.
Rick Driesen, een oude bekende bij AV’23, komt Guus helpen bij het geven van atletieklessen op de scholen in Oost. Samen leveren ze voor AV’23 een inzet van 15 uur per week. Dat is niet mis en zal zeker effect hebben op de omvang en kwaliteit van onze jeugdafdeling. Deze extra inzet van de combinatie-functionaris zal doorgezet worden tot en met het schooljaar 2016/2017.

Vindersloon
Vanaf heden zijn we op zoek naar bedrijven, verenigingen, scholen en loopgroepen, die gebruik willen maken van onze atletiekbaan op de uren dat wij de baan niet gebruiken. We hebben een afspraak gemaakt met het Stadsdeel-Oost, dat de inkomsten van verhuur van de baan aan derden worden gedeeld. Wij mogen de baan verhuren aan door ons gevonden gebruikers tegen de tarieven, zoals bepaald door het stadsdeel en dragen vervolgens de helft van de inkomsten af aan het stadsdeel. Voor kleinschalige commerciële activiteiten, zoals fotoshoots of filmopnamen, is het uurtarief €257,=, voor kleinschalige bedrijfssport is het uurtarief €85,70. Andere verenigingen en loopgroepen betalen €24,60 per uur. Bij meer dan 75 gebruikers stijgen de tarieven flink.
Ook als wij zelf scholen contracteren hebben we recht op dit vindersloon. Het enige dat wij moeten doen is: het gebruik vooraf melden bij het stadsdeel, een factuur sturen aan de gebruiker en de helft van de inkomsten afdragen aan het stadsdeel.
Als al onze leden op het werk, school van de kinderen en stamcafé voorstellen om de jaarlijkse sportdag of opname van het reclamefimpje bij ons op de baan te organiseren, kan ons dat toch zomaar een leuke bijverdienste opleveren.