Uit de bestuurskamer, 6 februari 2011

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

De baanrenovatie:

Woensdagmiddag hebben we met Hein de Kuiper van het stadsdeel een rondje over de baan gemaakt, om te zien welke reparaties aan de baan, de kooien en de bakken urgent zijn. De discuskooi moet echt vervangen worden, maar de grote kooi kan met wat aanpassingen en verstevigingen nog wel wat jaartjes mee. Ook aan de verspring-aanlopen en de hoogspring-kussens zijn wat verbeteringen nodig. Het stadsdeel gaat hiervoor zorgen, zodat tegen de tijd dat de oranje toplaag op de baan is aangebracht, ook de rest er weer piekfijn bij ligt. De verwachting is dat alles half mei af is.

De centen:

Afgelopen maandag hebben we weer een bestuursvergadering gehad. Het belangrijkste nieuws is dat we een nieuwe penningmeester hebben gevonden. Het is Evert Jonkers. Evert is geen onbekende binnen AV’23. Zijn zoon en dochter zijn /waren actief verenigingslid (pupillen/junioren). Hij heeft jarenlang voorgaande penningmeesters geholpen met de boekhouding van de vereniging. Hij weet dus precies hoe het er bij ons toegaat. Ook weet hij wat onze financiële zwakte en wat onze sterke kant is. Hij werkt al tientallen jaren als financieel controller bij één van de grootste Nederlandse projectontwikkelaars. We maken graag gebruik van zijn rijke kennis en ervaring. We hebben maandag meteen een vliegende start gemaakt, door stevige afspraken te maken over de financiële organisatie van de vereniging. Zowel de kantinecommissie als het jeugdbestuur krijgen een eigen boekhouding, met een eigen begroting, een eigen betaalrekening en een eigen kas. Uiteraard onder toezicht van het verenigingsbestuur.

Het clubhuis:

Van het stadsdeel hebben we het definitieve bericht gehad, dat zij niet van plan zijn te investeren in vergroting of aanpassing van het clubhuis. Als wij vinden dat dat toch nodig is, mogen we dat in eigen beheer doen. Het stadsdeel verleent wel alle mogelijke medewerking, maar we moeten het zelf regelen, inclusief de financiering. Al tijdens de laatste ledenvergadering hebben we besloten de oude bouwcommissie nieuw leven in te blazen en te versterken met een paar mensen van het bestuur. Direct na de Diemerbos-cross, waar een aantal commissieleden het nu erg druk mee heeft, gaat de commissie aan de slag, om te zien welke aanpassingen van het gebouw het meest urgent zijn en hoe we dat voor elkaar kunnen krijgen.

Stuurgroep Amsterdam Atletiek:

Op 24 januari was de oprichting en eerste vergadering van de Stuurgroep Amsterdam Atletiek. In deze stuurgroep zijn de vier Amsterdamse atletiekverenigingen, de gemeente Amsterdam (DMO, afdeling Sport), de KNAU en de stichting Topsport vertegenwoordigd. Tijdens de eerste vergadering is de Toekomstvisie Amsterdam Atletiek 2020 vastgesteld. De visie bestaat uit acht doelstellingen, die verder uitgewerkt worden in subdoelstellingen en mogelijke maatregelen. In april wordt van alle leden van de stuurgroep een eigen uitwerking verwacht. De toekomstvisie is gebaseerd op drie pijlers: 1. verbetering atletiekprestaties, 2. aantrekkelijker maken van de atletieksport en 3. versterking van het verenigingsleven. Allemaal zaken waar niemand tegen kan zijn. Het gaat er nu helemaal om in hoeverre gemeente, stadsdeel en atletiekunie over de brug willen komen met materiële en immateriële steun aan onze verenigingen. Wensen en verlangens hebben we genoeg. Vermoedelijk gaat dat allemaal een stuk soepeler als Amsterdam in november wordt uitverkoren om de EK-atletiek in 2016 te mogen organiseren.

Allochtone vrouwen:

Ook nieuw is het bericht, dat AV’23 door het stadsdeel is gevraagd om de training en begeleiding van loopgroepen voor allochtone vrouwen over te nemen van de stichting Be-Interactive. Deze stichting wil zich weer concentreren op de vrouwen in stadsdeel nieuw-west, waar de stichting ook begonnen is. Ingrid Coster doet al een paar jaar de trainingen in het Flevopark. Tjitske Kooistra gaat in maart starten met een loopgroep voor allochtone vrouwen in het Oosterpark. Het stadsdeel verzorgt de werving van deelnemers. Gezocht wordt nog naar een sponsor voor hardloopschoenen.

Vacature:

Ook wordt nog steeds gezocht naar iemand die het verenigingsbestuur wil versterken, speciaal om het contact met de kantinecommissie te verzorgen. Geïnteresseerden worden gevraagd contact op te nemen met een lid van het bestuur.