Uit de bestuurskamer, 8 december 2010

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Het is weer gelukt. Binnen twaalf uur hadden we het bestuur bij elkaar voor de laatste vergadering van het jaar. Afgelopen dinsdag fietsten we door de vrieskou naar die vreemde Diemense enclave bij Duivendrecht. Michiel ontving ons met warme chocola en koffie. Sinds de algemene ledenvergadering op 24 november waren we niet meer bij elkaar geweest. Voor het eind van het jaar moeten nog een flink aantal zaken geregeld worden.

We zoeken twee nieuwe leden voor ons bestuur, want onze penningmeester Annemiek van Rooy en onze tweede secretaris Dirk Visser stoppen ermee. Voorlopig zal Jaap Sulkers de functie van penningmeester waarnemen. Maar dat kan niet lang duren. Het werk van de penningmeester is niet goed te combineren met de functie van secretaris. Het zal een hele klus worden om een nieuwe penningmeester te vinden. In ieder geval willen we de werkzaamheden van de penningmeester verdelen over twee mensen. Al het werk dat te maken heeft met het innen van de contributies kan ondergebracht worden bij iemand buiten het bestuur. Natuurlijk wel onder eindverantwoordelijkheid van de penningmeester. Dus… als er iemand is die deze klus op zich wil nemen, laat hij of zij zich melden bij iemand van het bestuur!
Als opvolger van Dirk Visser zoeken we iemand die naast het algemene bestuurswerk, zin heeft om het opbloeien van de kantine tot een succes te maken. Hij of zij zal de verbindingspersoon zijn tussen het bestuur en de kantinecommissie. Dus ook voor deze functie geldt: als er iemand is, die zijn tanden wil zetten in deze klus, meld je bij het bestuur.

Dan de voor 9 januari geplande nieuwjaarsreceptie. Bij deze worden alle leden van onze vereniging uitgenodigd om op zondag 9 januari vanaf 17.00 uur de gast van het bestuur te zijn. De plek is zoals vanouds de stemmig versierde kantine. Het programma bevat zoals vanouds een nieuwjaarstoespraak van de voorzitter en het uitreiken van de jaarbekers in de categorieën: pupillen, junioren, senioren, masters baan en masters weg. Alles ook nog eens onderverdeeld in jongens/meisjes of mannen /vrouwen. Daarnaast wordt ook de Piet van ‘t Hof-beker uitgereikt (eerlijk gezegd heb ik geen idee wat dit voor een trofee is, maar op 9 januari weet ik het). Nieuw dit jaar is het voornemen om vrijwilligers, die zich het afgelopen jaar bijzonder onderscheiden hebben, even naar voren te halen. Volgens mij heeft iedereen op deze manier een redelijke kans om in het zonnetje te worden gezet. Dus vooral komen allemaal!
Ook dit jaar wordt weer een jaarverslag geschreven en op onze website gezet.

Naar aanleiding van de discussies in de laatste algemene ledenvergadering hebben we als bestuur besloten om de nieuwe commissie “Beheer en verbouw clubhuis” te activeren. Deze commissie bestaat uit de leden van de oude verbouwingscommissie: Cees de Nood, Johan van de Steen en Theo Danes, aangevuld met Michiel Hatenboer en Hans Hofstede. De nieuwe commissie gaat zorgen voor het (klein) onderhoud van ons clubhuis en voor de voorbereiding en uitvoering van de verbouwing (buitentrap, terras en verbetering akoestiek in de kantine). Allereerst zal begin volgend jaar uitgezocht worden hoe we die verbouwing kunnen (laten) financieren. We hebben nu een goede relatie opgebouwd met het stadsdeel en denken dat we op een behoorlijke steun van de gemeente (DMO en Stadsdeel-Oost) kunnen rekenen.

Tenslotte hebben we het in het bestuur gehad over de resultaten en aanbevelingen uit het lopende onderzoek naar meer samenwerking tussen de vier Amsterdamse atletiekverenigingen, de gemeente Amsterdam, de KNAU en Topsport Amsterdam. Het voorstel is om een Toekomstvisie Amsterdamse Atletiek 2020 vast te stellen en meer te gaan samenwerken op het gebied van trainingen voor topsporters, sponsorwerving, evenementen-organisatie, ledenwerving en vrijwilligersbeleid. Ons bestuur steunt de samenwerkingsvoorstellen van harte, maar heeft aarzelingen ten aanzien van een aantal doelstellingen uit de Toekomstvisie 2020: de internationale ambities, het opzetten van een regionaal trainingscentrum en het verdubbelen van het ledenaantal.
De bedoeling is om op 31 januari 2011 de Toekomstvisie en Samenwerkingsovereenkomst “plechtig” te ondertekenen, in aanwezigheid van Eric van der Burg, wethouder Sport. Dit lijkt ons wel erg snel. We willen eerst de definitieve versie van de overeenkomst nog goed kunnen bespreken. De algemene indruk van dit hele project is dat de gemeente, de stichting Topsport en de KNAU dit wel erg graag willen in verband met de Amsterdamse ambities voor de organisatie van de Europese Kampioenschappen Atletiek in 2016.

Volgend weekend is het kerstmis. Ik wens namens het bestuur van AV’23 al onze leden, hun partners, kinderen en ouders een heel plezierig en vooral vredig kerstfeest toe.