Uit de bestuurskamer, 9 oktober 2011

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Onze vrijwilligers

Nog steeds is niet duidelijk wat er na 1 januari 2012 met onze kantine gaat gebeuren. Eén ding weet ik zeker: het contract met Rinaldo kan niet verlengd worden en we zullen dus op gepaste wijze van hem afscheid moeten nemen. Alle hoop is nu gevestigd op ouders en leden. Zijn zij bereid om de kantine voor één avond of dag te adopteren en te zorgen voor het open houden van de kantine op de momenten, die er toe doen?
Als ik deze vereniging een beetje ken, heb ik daar alle vertrouwen in. Juist als het schip kopje onder dreigt te gaan, blijken er altijd weer enthousiastelingen


te vinden te zijn, die willen komen pompen.
Dat bleek ook weer bij de Clubkampioenschappen van zondag 2 oktober. Het is hartverwarmend te zien met hoeveel enthousiasme leden en vooral ouders van jeugdleden zich inzetten voor het welslagen van zo’n dag. En het resultaat mocht er zijn. Het was reuze gezellig rond de baan en er werden mooie prestaties geleverd.

 

Contributieverhoging en andere zaken

Op 6 oktober is het bestuur weer bij elkaar geweest. Voornamelijk om de voor donderdag 27 oktober (noteer alvast maar in je agenda) geplande Algemene Ledenvergadering voor te bereiden.
Belangrijkste agendapunt wordt het bespreken en zo mogelijk vaststellen van de verenigingsbegroting voor 2012. Ook komen er een aantal voorstellen op de agenda, die tot doel hebben de verenigingsinkomsten te vergroten:

  • afschaffen van de korting voor snelle contributiebetalers
  • verhoging inschrijfkosten met €10,=
  • verhoging van de contributie voor Junioren a-b met €10,=

Vergroting van de inkomsten is hard nodig, o.a. omdat de gemeente de huur van onze baan, verlichting en clubhuis met 11,4% heeft verhoogd.

Ook zoeken we aanvulling van ons bestuur.
Walter Ritmeijer heeft zich teruggetrokken uit het bestuur. Hij geeft er de voorkeur aan om veel dichter op het verenigingsleven te zitten. Hij heeft gekozen voor de Vrijwilligerscommissie, die zich gaat inspannen voor het werven en coördineren van vrijwilligers voor evenementen, wedstrijden en kantine. Binnen het bestuur was dat ook al zijn favoriete onderwerp. Hij laat een gat achter in het bestuur, dat roept om opvulling.

Het kantinebeleid komt ook zeker op de agenda van de ALV. We vragen de leden om instemming met een gedeeltelijke sluiting van de kantine. Tenzij er een wonder gebeurt.

Tijdens de komende ALV worden het Jeugdbestuur, de Kantinecommissie, de Huisvestingscommissie, de Club van 100 en de Vrijwilligerscommissie uitgenodigd om hun begroting en/of beleid voor 2012 toe te lichten.

Alles bij elkaar wordt het een vrij zware agenda, maar de problemen zijn navenant.

 

Duidelijkheid voor 2012

Dan ook wat positiefs: het is onze penningmeester gelukt om de financiële kluwen van onze vereniging enigszins te ontwarren. Er zijn nu aparte deelrekeningen voor het Jeugdbestuur, de kantine en de Club van 100. Ook zijn er aparte deelbegrotingen 2012 voor het Jeugdbestuur, de Kantinecommissie, de Huisvestingscommissie en de Materialencommissie. De begroting 2012 van de Club van 100 komt eraan.
Zoveel duidelijkheid is voor het eerst in de geschiedenis van AV’23. Ik ben daar heel blij mee en ook een beetje trots.