Uit de bestuurskamer, 18 september 2011

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Donderdag 8 september was het bestuur van AV’23 voor het eerst na twee maanden zomervakantie weer bij elkaar.

 1. Sluiting van de kantine:
  Veruit het belangrijkste agendapunt was het gevolg van de aankondiging van de gemeente Amsterdam, dat zij per 1 januari 2012 de subsidiëring van de inzet van Rinaldo willen halveren. Dit betekent dat we zelf de helft van Rinaldo’s salaris zouden moeten gaan betalen. Een kostenverhoging van € 110,= naar € 750,= per maand. Dat kunnen wij onmogelijk betalen. Bovendien staat dit niet in verhouding tot de omzet van de kantine. De kosten van Rinaldo zouden dan de kantine-inkomsten overstijgen. Dat gaat dus nooit lukken.
  Na ongeveer twaalf jaar trouwe dienst als algemeen ondersteuner


  van onze vereniging en in het bijzonder als beheerder van de kantine, kreeg Rinaldo onlangs het bericht, dat hier per 1 januari een einde aan komt.
  Binnen het bestuur zijn allerlei alternatieven bekeken. Onder andere is overwogen per 1 januari een systeem van verplichte bardiensten in te voeren. Maar het relatief geringe gebruik van de kantine en de licht “anarchistische” cultuur van onze vereniging voorspellen onvoldoende draagvlak voor zo’n systeem.
  Dus, helaas, het is jammer, maar het zal niet langer vanzelfsprekend zijn, dat de kantine elke dag open is. Integendeel: de kantine is gesloten, tenzij hij open is. Vanaf 1 januari 2012 is de kantine alleen open als een groepje vrijwilligers daarvoor wil zorgen.
  Adoptie van de kantine voor een vaste dag of dagdeel betekent: het openen van de kantine, de bediening van de bar, het schoon achterlaten van keuken, tafeltjes en bar en het afsluiten van de kantine.
  Op zaterdag zal dat wel lukken, als een groep ouders zich daarover wil ontfermen. Ook op donderdag verwachten we wel een oplossing. De overige dagen wordt het een stuk problematischer. Wellicht dat jeugd- en loopgroepen met praktische oplossingen komen. Bijvoorbeeld alleen open na afloop van de training om een kopje thee te drinken. Bij wedstrijden en evenementen zal de wedstrijdorganisatie zelf moeten zorgen voor openstelling en bemensing van de kantine.
  De Kantinecommissie blijft zorgen voor de inkoop, het beheer van de inkomsten, het onderhoud en de aankleding. Deze commissie zal ook de openstelling coördineren en controleren.
 2. Vrijwilligersbeleid:
  Het mag duidelijk zijn, dat door de onverwachte ontwikkelingen rond Rinaldo pas op de plaats moet worden gemaakt met de introductie van het (digitale) systeem van “verplichte” vrijwilligersdiensten.
  De nieuwe uitdaging is om te zien of het onze vereniging lukt om vanuit het befaamde zelforganiserend vermogen van AV’23 de kantine toch open te houden.
 3. Samenwerkingsplan Amsterdamse atletiekverenigingen:
  Donderdag 22 september wordt het samenwerkingsplan van de Amsterdamse atletiekverenigingen voor de periode 2011-2013 vastgesteld door de Stuurgroep Amsterdamse Atletiek. Hierbij wat voorbeelden van samenwerking: Oprichten van een evenementen-servicebureau, het revitaliseren van de AJC (Amsterdamse Jury Centrale), het uitbreiden van de gezamenlijke trainingen met trainingen voor b.v. werpnummers en hink-stap-sprong.
 4. Algemene Ledenvergadering 27 oktober:
  Afgesproken is dat we op donderdag 27 oktober een Algemene Ledenvergadering houden. De belangrijkste agendapunten zullen zijn: financiële tussenstand van het lopende boekjaar, verenigingsbegroting 2012, voorstellen voor aanpassing contributie, kantinebeleid en aanvulling bestuur. Ook worden alle verenigingscommissies uitgenodigd om een toelichting te geven op hun tot nu toe gevoerd beleid, visie en plannen voor de toekomst en hun begroting voor 2012.

De volgende bestuursvergadering is gepland op donderdag 6 oktober.
Dan zullen we het vooral moeten hebben over de plannen met de kantine en de voorbereiding van de algemene ledenvergadering op 27 oktober.