Uit het rommelhok, 14 oktober 2016

door Hans Hofstede, lid bestuur AV23

Topberaad
Meestal ga ik voordat ik dit stukje schrijf met mijn fototoestel naar de baan om daar wat plaatjes te maken. Daar maak ik dan een keuze uit om boven mijn stukje te zetten. Afgelopen maandag liep ik daar rond en zag niet zoveel nieuws. Een pak stoepkrijt dat was achtergelaten door één van onze jeugdtrainers, wat oude fietsbanden en de resten van een feestje met wiet, bier en cola bij de bankjes. Ik wou al weer naar huis gaan, toen ik ontdekte dat de kantine open was. Daar zaten Mathilde Bakker en Robin Willems van het jeugdbestuur in gesprek met Andrea Aquina en Erik Baljards, de voorzitter en penningmeester van ons bestuur. Ik heb snel een foto gemaakt en ben meteen weer vertrokken. Pas de volgende dag hoorde ik waar ze het over hadden. Het gesprek ging over de verenigingsbegroting voor 2017. Het Jeugdbestuur had hoog ingezet om meer jeugdtrainers te kunnen betalen, extra scholing-activiteiten te kunnen aanbieden, een trainersweekend te houden en gezellige dingetjes voor de trainingsgroepen te kunnen organiseren. Maar ja, zolang het ledenaantal en daarmee het inkomen van de vereniging niet flink stijgt, kunnen we ons dat allemaal niet echt veroorloven. Er moest dus overlegd worden met het jeugdbestuur. De uitkomst is om de meeste uitgaven van het jeugdbestuur op hetzelfde niveau te houden als vorig jaar. Wel is nadrukkelijk afgesproken om een groot deel van de inkomsten van de Grote Club Actie te gebruiken voor gezellige activiteiten voor en van de jeugd. Hierbij moet je denken aan feestelijke etentjes van de trainingsgroepen in onze kantine, het jaarlijks sinterklaasfeest en gratis fruit na afloop van de training. Een extra stimulans voor de pupillen om zoveel mogelijk loten van de Grote Club Actie te verkopen. Ook is afgesproken om alles op alles te zetten de gigantische wachtlijst bij de pupillen-instroom weg te werken door meer jeugdtrainers in te zetten voor nieuwe pupillengroepen en ook de zondagochtend te gebruiken voor jeugdtrainingen. Als dit leidt tot forse ledengroei is er ook weer meer financiële ruimte voor het jeugdbestuur.

Sensoren
Geen paniek! Er is niets kapot. Wel is het even wennen aan het automatisch aan- en uitgaan van de verlichting in de (kleine) materiaalruimte. Het is het project van René Nolen (de vader van onze a-pupil Gijs Nolen) die als vrijwilliger van “Onderhoud en Beheer” bezig is om in alle drie de materiaal- en fitnessruimten bewegingssensoren te plaatsen. De gewone schakelaars worden afgekoppeld en de sensor ziet wanneer iemand binnenkomt. Dan gaat het licht aan. Zolang er nog wat beweegt blijft het licht aan en als er niemand meer is gaat na vijf minuten het licht uit. Achterliggend idee is dat we hiermee het stroomverbruik in deze ruimten aanzienlijk kunnen beperken.
Ik heb het nu bijna een jaar bijgehouden, maar mij viel op dat bijna elke dag de TL-bakken in alle drie de ruimten overdag twee uur en vanaf halfvijf nog vaak vijf uur continu branden. Dat is zonde van het geld en slecht voor het milieu.
Ons streven was en is om het energiegebruik te halveren. We zijn vorig jaar in oktober begonnen en het ziet er naar uit dat we het met deze laatste actie gaan halen. Alles bij elkaar levert dat de vereniging een jaarlijkse besparing op van 3500 euro (ten opzichte van de situatie medio 2015). Pas als alle besparingsmogelijkheden zijn uitgeput, kunnen we gaan nadenken over het plaatsen van zonnepanelen.

Binnenkort eindelijk lekkere koffie en wat erbij
Dinsdag hebben Bart Boevink (de verenigingsmanager) en ik weer twee koffiebranders ontvangen. Vorige week ook twee. We willen binnen een paar weken een beslissing nemen over de keuze van een koffieleverancier en de aanschaf van een espressomachine. Misschien vraag je je af waar dit voor nodig is? We hebben toch al een koffiemachine. Dat is waar, we hebben ook diverse waterkokers, theezakjes en wel twee tosti-ijzers. Maar toch lukt het ons niet om wat geld te verdienen aan de exploitatie van de kantine. Het bestuur heeft besloten daar verandering in te brengen. Horeca-deskundigen hebben ons verteld dat dit alleen mogelijk is als je de koffie en thee op orde hebt. Die moeten van uitstekende kwaliteit zijn, op een prettige manier geserveerd worden en eventueel aangekleed kunnen worden met wat lekkers. Dat is nu beslist niet het geval. De kwaliteit van de koffie is ver onder de maat, de thee smaakt soms naar koffie of naar niets en er is geen bananencake, appeltaart of brownie voor bij de koffie. Daar willen we verandering in brengen, te beginnen bij de koffie. Zo gauw de kwaliteit verbeterd is, kunnen we ook de prijzen licht verhogen en daarmee het resultaat van de kantine verbeteren. Naast het verbeteren van de koffie, overwegen we ook een vaste leverancier te vragen om onze kantine op zaterdag te voorzien van lekkere cakes en taarten. Tijdens de komende ALV zal hij alvast wat proefcakes en taarten klaar zetten.
Bart Boevink is ook druk bezig de kantinecommissie weer op poten te zetten. Hij heeft een aantal leden gevonden, die daar wel aan willen werken. Catarina Callou en Timo Koren hebben zich gemeld als nieuw lid van de kantinecommissie. Binnenkort komen de oude en nieuwe leden bij elkaar om de taken te verdelen en na te denken over nieuwe impulsen voor een gezonder beheer van de kantine.

Dit jaar nog gratis een papieren factuur
Binnenkort krijgt ieder lid weer de jaarlijkse contributiebrief thuis getuurd. Dat is eigenlijk best een kostbaar grapje, zeker nu de portokosten weer verder omhoog gaan. Het is ook elk jaar een hele klus voor onze penningmeester om meer dan zeshonderd facturen te versturen. En het is niet nodig. Ieder lid heeft de mogelijkheid om toestemming te geven tot automatisch betalen van de contributie door dit aan te vinken bij “wijzig lidgegevens” onder “mijn AV23” op onze website. Bij veel sportverenigingen (zoals Phanos) zijn ze allang overgestapt op automatische incasso. Volgend jaar gaan wij dat ook doen. Als je dan nog een factuur wilt ontvangen, brengen we daar tien euro administratiekosten voor in rekening. Dit jaar hadden we te weinig tijd om dit goed met al onze leden te communiceren. Iedereen moet echt de gelegenheid hebben om hierover na te denken en eventueel met de penningmeester afspraken te maken over gespreide betaling.

De begroting 2017 is rond
Zet het in je agenda! Maandag 31 oktober Algemene Ledenvergadering van AV’23, vanaf 19.30 uur in onze kantine.
Naast de tussentijdse financiële verantwoording over het boekjaar 2016 en de begroting voor 2017, staan ook voorstellen voor contributieverhoging op de agenda. Dit jaar blijven de senioren en masters buiten schot. Zij betalen al genoeg. De contributieverhogingen beperken zich tot de pupillen, junioren en studenten. De contributie voor de pupillen gaat met een tientje omhoog, de contributie voor de junioren en studenten met twee tientjes per jaar. Dit valt dan reuze mee. Tijdens de najaars-ALV van vorig jaar was aangekondigd dat we bij het in dienst houden van de verenigingsmanager de contributie voor iedereen met dertig euro zouden moeten verhogen. Dat het ons nu lukt om met deze relatief bescheiden verhoging te volstaan, komt door besparingen op de energiekosten, de coördinator jeugd en hopelijk de schoonmaakkosten. Verder zijn in overleg met de Technische Commissie en het Jeugdbestuur de kosten van deze twee commissies bevroren op het niveau van 2016. Ook helpt natuurlijk dat we meer inkomsten verwachten uit het organiseren van hardloopclinics, een beter beheer van de kantine en meer mensen die hun verenigingswerk afkopen. Al met al een ambitieuze begroting, die nogal wat inspanningen van alle betrokkenen zal vragen om de verwachtingen waar te maken.