Uitnodiging voor de ALV op donderdag 17 maart

door Hans Hofstede, voorzitter AV23

van 19.30 uur tot circa 22.30 uur in onze kantine –
opgevrolijkt met lekkernijen van Hof&Burg en drankjes van het huis.

Agenda:

 1. Opening
 2. Mededelingen en afmeldingen
 3. Ingekomen stukken
 4. Vaststellen notulen vorige ALV *)
 5. Jaarverslag 2015 **)
 6. Verslag kascommissie **)
 7. Décharge bestuur m.b.t. beleid 2015
 8. (Her)verkiezing bestuur
 9. Installatie Jeugdbestuur
 10. Installatie Technische Commissie
 11. Installatie Huisvestingscommissie
 12. Voortgang aanstellen verenigingscoördinator
 13. Rondvraag en sluiting

*) Op onze website: notulen ALV van 27 okt. 2015

**) Vanaf 3 maart 2016 zijn de bijbehorende stukken op onze website te vinden (na inloggen). Deze stukken zijn ook op te vragen bij onze penningmeester: Herman Mommersteeg (penningmeester@av23.nl)

Ad 8: Voordracht leden bestuur AV’23 (hieronder stellen de drie kandidaats-bestuursleden Andrea, Kirsten en Joanne zich voor):
Voorzitter en jeugdzaken: Andrea Aquina
Duo-voorzitter en TC: Kirsten Vendrig
Secretaris: Michiel Hatenboer
Penningmeester: Herman Mommersteeg
Personeelszaken: Joanne van den Eijnden (moeder van Ymte van den Eijnden)
TC en huisvestingszaken: Hans Hofstede

Ad 9: Installatie Jeugdbestuur (volgens art 13 van onze statuten behoren het Jeugdbestuur, de TC en de Huisvestingscommissie tot de organen van onze vereniging die op voordracht van het bestuur door de algemene ledenvergadering zijn belast met een specifieke taak en bevoegd tot het nemen van de daarbij behorende beslissingen.)
Voorzitter: Margaux Jonkers
Duo-voorzitter: Mathilde Bakker
Secretaris: Giel Ritmeijer
Penningmeester: Robin Willems
Lid (tevens lid alg. bestuur): Andrea Aquina

Ad 10: Installatie Technische Commissie:
Voorzitter en technische atletiek: Sander Stok
Loopsport: Gerard Lijnzaad
Wedstrijdzaken: Ynze Strikwerda
Jeugd: Ronald Groot (vader van Kaitlyn Groot)
Lid (tevens lid alg. bestuur): Kirsten Vendrig
Lid (tevens lid alg bestuur en huisvestingscie.): Hans Hofstede

Ad 11: Installatie Huisvestingscommissie:
Voorzitter (tevens lid alg. bestuur): Hans Hofstede
Lid: Eveline Vinkenborg (moeder van Esther Teng)
Lid: Carina Hooiveld (moeder van Rosa Bak)
Lid: Cees de Nood
Lid: Gerard Lijnzaad

De nieuwe (kandidaat-)bestuursleden Andrea Aquina, Kirsten Vendrig en Joanne van den Eijnden stellen zich voor:

Andrea is 45 jaar, moeder van een zoon en een dochter. Als junior deed Andrea in Nijmegen aan atletiek en toen haar zoon Julian in 2009 op zijn 6e begon bij AV’23 heeft Andrea ook de draad weer opgepakt. Eerst als jurylid en als vrijwilliger. En na een tijdje in het oudergroepje van Robin te hebben meegelopen, is ze ook zelf lid geworden en in diverse loopgroepen gaan meelopen. Andrea draait al jaren als oudervertegenwoordiger bij het jeugdbestuur mee en heeft een aardig breed beeld van wat  AV’23 allemaal te bieden heeft.

Kirsten is 38 en is zelf baanatleet (vooral 200, 400 en 800 mtr loopster). Ze doet mee aan de competitiewedstrijden bij de senioren en masters en NK’s van masters en traint in de groep van Els van Noorduyn.

 

Joanne is de moeder van Ymte van den Eijnden (2006, pupillen). Voor zij ging “skûtsje silen” liep ze zelf ook (10 km, halve marathon). Nu staat ze wat vaker langs de lijn, als trotse ouder. Binnen het bestuur heeft zij de portefeuille “personeelszaken”. In het dagelijks leven houdt zij zich bezig met de toegang tot onderwijs van kinderen met autisme. Ervaring met human resources deed zij op binnen een kleinschalige zorginstelling.

Andrea en Kirsten willen samen de voorzittersfunctie vervullen. In hun eigen woorden:
“De afgelopen jaren hebben we binnen AV’23 veel zien gebeuren: naast de atletiektalenten hebben we veel jong organisatietalent zien opkomen, waardoor we nu onder andere over een zelfstandig jeugdbestuur en een heel belangrijke technische commissie beschikken. We zien een mooie aanwas van enthousiaste jonge jeugdtrainers, een gestage groei van het jurycorps en een aantal loopevenementen die elk door een vaste kern van vrijwilligers steeds weer succesvol georganiseerd kunnen worden.
Daarnaast zien wij veel enthousiaste vrijwilligers die bijvoorbeeld het clubhuis in het afgelopen jaar hebben opgeknapt. Deze vrijwilligers zijn vaak onzichtbaar voor het gros van de leden, maar doen heel belangrijk werk voor de club.
Graag willen wij onze steentjes bijdragen aan een leuke en enthousiaste club met vrijwilligers, topsporters en vele recreatiesporters!
Wij kijken ernaar uit om samen de voorzittershamer over te nemen en de komende jaren AV’23 nog mooier te maken. De regelmatige berichten “Uit de bestuurskamer”, die Hans heeft ingevoerd, zullen we voortzetten. Om de beurt of gezamenlijk, dat moet zich nog even verder uitkristalliseren. In ons eerste “Uit de bestuurskamer” zullen we in elk geval onze ambities op allerlei vlakken voor de komende jaren ontvouwen. Als er mensen zijn met ideeën of wensen dan staan wij uiteraard open om daar gezamenlijk naar te kijken. Schroom dan niet om ons te mailen of aan te spreken.
Tot ziens!”