Update van het bestuur

Corona
Vanaf volgende week, 1 juni gelden er weer versoepelde maatregelen:

  • Heel fijn voor de jeugd: de afspraak dat de jeugd tot en met 12 jaar geen 1,5 meter afstand van elkaar hoefde te houden is uitgebreid naar de jeugd tot en met 18 jaar. Daarom gaan we vanaf volgende week dinsdag 2 juni weer terug naar de reguliere trainingstijden en groepen. Op 1 juni, 2e Pinksterdag, zijn er geen trainingen!
  • Voor de trainingen van de senioren blijft de anderhalvemeter maatregel van kracht. Blijf volhouden: geef elkaar de ruimte, passeer en doe oefeningen met een baan tussenruimte. De aanpassingen in de seniorengroepen, zoals de inschrijfverplichting bij de wedstrijdloopgroep blijven voorlopig van kracht.
  • Ouders zijn rond de baan weer toegestaan (niet op de baan!), maar zoek dan een rustig plekje op: voor volwassenen geldt de 1,5m regel wel.
  • Hoewel de horeca weer open mag, moeten de sportkantines helaas nog wel gesloten blijven. Hetzelfde geldt voor de kleedkamers en het krachthonk. Het desinfecteren van materialen blijven we doen: de trainers zijn hiervoor verantwoordelijk.
De club wil iedereen een veilige omgeving bieden om te sporten en te verblijven. Als je bij AV’23 komt moet je ervan uit kunnen gaan dat iedereen om je heen zich aan de regels houdt. Houd jij je niet aan de regels: dan ben je niet welkom bij AV’23. Eventuele discussies hierover kun je vanaf 1 juni weer op een terras voeren, maar niet bij ons op de club!

Baanrenovatie
Gelukkig heeft de coronacrisis geen vertraging opgeleverd voor de geplande baanrenovatie van deze zomer. Sterker nog: de aannemer blijkt zelfs iets eerder te kunnen beginnen. De exacte startdatum weten we nog niet. Die hangt ook af van de mogelijkheden voor een alternatieve trainingsplek. Daar zoeken we op dit moment naar. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de werkzaamheden in de tweede helft van juni starten. Volgens planning moeten we in september gelijk na de zomervakantie weer op de nieuwe baan terecht kunnen. Houd de website in de gaten voor meer gedetailleerdere informatie over de baanrenovatie en over alternatieve trainingsmogelijkheden.

De Ouder-Kind Battle die op 4 juli gepland stond, hadden we al opgeschoven. Die zal nu hopelijk aan het begin van het seizoen op een mooie nieuwe baan kunnen plaatsvinden. Het pupillenkamp voor de AB-pupillen is van eind juni verschoven naar 3-5 juli.

Technische Commissie
In onze vorig jaar vastgestelde strategische visie is de positie van de Technische Commissie heel belangrijk. Voor de uitvoering van het technisch beleid uit die visie is nu de functie van een Technisch Directeur gecreëerd. Sander Stok gaat deze functie per 1 augustus 2020 invullen. Het bestuur ziet toe op de werkzaamheden die Sander, met behulp van de TC uitvoert. Sander zal zelf op de website nog een nadere kennismaking en informatie over zijn werkzaamheden verzorgen.

Vacature bestuur
Vorige week heeft het bestuur online kennis gemaakt met een nieuwe kandidaat voor het bestuur, voor de portefeuille personeelszaken. In juli neemt echter onze secretaris daadwerkelijk afscheid vanwege zijn verhuizing. En voor die bestuursplek hebben we nog geen vervanging. Ben je geïnteresseerd in een leuke bestuursfunctie en wil je meer informatie? Neem contact op met onze secretaris Kristian via secretaris@av23.nl. Ook ouders van onze jeugdleden zijn welkom om een bestuursfunctie te bekleden.