Corona-update 5 van het bestuur

We mogen de baan weer op! Op 29 april is de jeugd weer van start gegaan op de atletiekbaan. Daarbij hanteren we een protocol dat voldoet aan het Protocol Veilig Sporten voor de Jeugd dat NOC*NSF heeft opgesteld en de richtlijnen van de Atletiekunie.

Toegang
Vanaf 11 mei mogen ook de senioren en masters weer gaan trainen. De toegangspoort bij de hoofdingang zal weer open staan, zoals we altijd al gewend waren.  Wel is de sportaccommodatie tijdens onze trainingen alleen toegankelijk voor leden van AV’23 en is individueel sporten, of in andere niet-AV’23 groepjes tijdens onze trainingen niet toegestaan. Ook voor ouders niet. Wilt u zelf een rondje hardlopen tijdens de training van uw kind: doe dit dan buiten de baan!
Vanwege de afstandsmaatregelen zullen wij de accommodatie volledig gaan gebruiken. Dat houdt in dat wij ook bijvoorbeeld de tribune inzetten voor trainingsdoeleinden. Tijdens de jeugdtrainingen zullen voorlopig de toezichthouders blijven. Bij de seniorentrainingen zorgen we dat er altijd een bestuurs- of commissielid op de baan aanwezig is.

Schema jeugd
Voor de Jeugd blijft het schema gehandhaafd zoals dat per 29 april 2020 is ingegaan. Dit is hier te vinden. De jeugdcoördinatoren buigen zich op dit moment over het weer invoeren van specialisatietrainingen op de momenten dat de drukte op de baan dit toelaat.

Baanregels en afspraken
NOC*NSF en de Atletiekunie hebben richtlijnen gepubliceerd om de anderhalvemetersamenleving op een verantwoorde manier te handhaven in de sport. Wij gaan ervan uit dat je deze regels leest voordat je naar de training komt. Alle trainers en atleten dienen zich hieraan te houden. Bestuur en Technische Commissie kunnen op basis hiervan ingrijpen. Maar wij vragen vooral van iedereen om zelf een eigen verantwoordelijkheid te nemen en geen onnodige risico’s te nemen. Bij ons op de baan gelden aanvullend op de NOC en Atletiekunie protocollen de volgende afspraken:
– Trainers maken onderling afspraken voor het baangebruik van de verschillende groepen, waarbij de hoofdlijn is:
– De loopgroepen gebruiken de lanen 1 tot en met 3, waarbij in 1 wordt gelopen en in 3 ingehaald. Let op: 1 laan is 1,22m breed!
– De technische groepen gebruiken laan 5 tot en met 8.
– Trainingsmateriaal (trainingshordes e.d.) wordt alleen door de trainer gepakt en worden na afloop gedesinfecteerd. De hoogspringmatten worden na gebruik ook gereinigd door de trainers.
– Probeer het gebruik van trainingsmaterialen te beperken. De materiaalcontainers blijven in eerste instantie nog afgesloten.
– Bij gebruik van individueel trainingsmateriaal (ballen, speren, stokken etc) gebruikt elke atleet zijn eigen materiaal. Na afloop worden de materialen gedesinfecteerd (door de atleten/trainers) alvorens ze weer naar het materiaalhok gaan.
– EHBO en icepacks liggen beneden in materiaalhok.
– In en bij het materiaalhok is ook voldoende desinfecterend reinigingsmiddel beschikbaar voor de materialen.
– Neem een eigen handdoek en bidon mee.
– Er wordt niet gespuugd op de baan.

Kantine, krachthonk en kleedkamers, persoonlijke spullen
De kantine, het krachthonk en de kleedkamers (en kluisjes) zijn nog dicht. Voor noodgevallen is –via het materiaalhok- het invalidentoilet beschikbaar. Gebruik voor en na bezoek de aldaar aanwezige desinfectiemiddelen!
Neem zo weinig mogelijk persoonlijke eigendommen mee naar de baan. Voor aanvang van de trainingen kan elke trainer uit het materiaalhok een rode bak pakken waarin waardevolle spullen van de atleten kunnen worden verzameld (geen kleding!). Deze bak mag gedurende de training in het materiaalhok staan. Het materiaalhok is alleen toegankelijk voor trainers.

Wedstrijdloopgroep
De wedstrijdloopgroep van Jan Mens is structureel te groot om met inachtneming van de anderhalvemeterregels een goede training te kunnen bieden. Deze groep wordt daarom gesplitst in groepen van maximaal 15 atleten. Deze groep gaat werken met voorinschrijving. In de opstartfase wordt de atleten uit deze groep verzocht om zich voor maximaal 1 baantraining per week in te schrijven. Er komt een extra trainingsoptie op de woensdagavond bij voor deze groep. De atleten uit deze groep worden per e-mail door de trainer geïnformeerd, met daarbij een link naar het online inschrijfformulier.

Nescioclinics
De resterende trainingen van de Nescioclinics gaan komende woensdag weer van start.


Trainingsschema, vanaf week 11 mei
Dit schema is nog exclusief specialisatietrainingen voor de jeugd. Wanneer deze (op zijn vroegst 18 mei) weer beginnen, worden ze aan het schema toegevoegd. De jeugdtrainingen zijn niet in detail weergegeven in onderstaand overzicht. Het exacte jeugdschema vindt u hier.

Let op: dit trainingsschema is onder voorbehoud. Als in de praktijk blijkt dat het te druk is op de baan om de afstandsregels te handhaven dan kunnen Bestuur en Technische Commissie wijzigingen doorvoeren en atleten(groepen) naar elders verwijzen.

MAANDAG
17:15-19:30   jeugd (D jun)
19:00-20:30 groep Bram Wassenaar
19:00-20:30  technische groep Theo  
19:30-21:00  loopgroep Gerard
20:00-21:30   werpgroep (Frits)

DINSDAG
17:00-18:30   MiLa (Michael)
18:00-19:30   jeugd (B jun)
19:00-21:00   technische groep Els
19:30-21:00   recreatie loopgroep Tjitske
19:30-21:00   wedstrijdloopgroep Jan gr 1 (vooraf inschrijven, max 15p)
20:00-21:30   wedstrijdloopgroep Jan gr 2 (vooraf inschrijven, max 15p)

WOENSDAG
16:30-19:00   jeugd (pupillen)
19:00-20:30   loopgroep DGLA
19:00-20:30  technische groep Theo  
19:30-21:00  Nescio Clinics Gerard
20:00-21:30   wedstrijdloopgroep Jan (vooraf inschrijven, max 15p)
19:30-21:00   recreatieloopgroep Han (training buiten de baan)

DONDERDAG
17:30-19:45   jeugd (C jun)
19:00-21:00   technische groep Els
19:30-21:00   technische groep Theo
19:30-21:00   sprint/horden Tim Verlaan
19:30-21:00   wedstrijdloopgroep Jan gr 1 (vooraf inschrijven, max 15p)
20:00-21:30   wedstrijdloopgroep Jan gr 2 (vooraf inschrijven, max 15p)

VRIJDAG
17:30-20:00   jeugd (AB jun)
17:30-19:00  MiLa (Michael)
19:00-20:30   technische groep Els

ZATERDAG
9:00-10:30    recreatieloopgroep Anneke (in 2 groepen)
10:15-12:45   jeugd (pupillen)  (mini’s tot 10:30 in de voetbalkooi)
10:30-11:30  ouderloopgroep Robin: buiten de baan
11:30-15:00   jeugd  (CD jun)
15:30-17:30   technische groep Els

ZONDAG
13:00-15:00   jeugd (A jun)

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur en de Technische Commissie