Vertrouwens­contactpersonen bij AV’23

Bij AV’23 willen wij dat iedereen op een sportieve, veilige en respectvolle manier van atletiek kan genieten en presteren.

Ongewenst gedrag zoals pesten, agressie, diefstal, discriminatie, seksueel overschrijdend gedrag, intimidatie en seksuele intimidatie horen niet in onze club thuis. Toch kan het gebeuren dat deze vormen van ongewenst gedrag bedoeld of onbedoeld zich kunnen voordoen. Om daar zo zorgvuldig mogelijk mee om te gaan heeft het bestuur besloten twee vertrouwenscontactpersonen aan te stellen. Wij – Loes Meijer en Ivo Pothaar – nemen deze rol graag op ons. Wij hebben beiden jarenlange werkervaring binnen de geestelijke gezondheidszorg.

Heb je een vraag, maak je je ergens zorgen over of heb je ergens last van neem dan gerust voor een vertrouwelijk gesprek contact op met een van ons. Je kan ons bereiken op onderstaand e-mail-adressen. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met je op. Als je gebeld wil worden, vermeld dan je telefoonnummer. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Zo nodig en alleen met jouw toestemming kunnen Loes en Ivo elkaar raadplegen om onze taak zo goed mogelijk uit te oefenen.

Wil je jouw gesprek helemaal buiten de club houden, dan kun je contact opnemen met het contactpunt van de NOC*NSF: tel. 0900 – 2025590 of per email vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl. Geef je de voorkeur aan chatten dan is Fier Chat een mogelijkheid: https://chatmet.fier.nl/. Hun telefoonnummer 088-2080000. Wij volgen altijd de protocollen zoals die zijn vastgelegd door de NOC*NSF met betrekking tot onze taken en verantwoordelijkheden.

Voor wie is de vertrouwenscontactpersoon

Als vertrouwenscontactpersoon zijn wij er voor iedereen binnen de club. Dus voor atleten, maar ook voor trainers, coaches, stagiaires, bestuursleden, vrijwilligers, ouders, etc. Kortom voor iedereen die op de een of andere manier bij AV’23 betrokken is. Praat met ons over jouw twijfels, gedachten of ervaringen als sporten bij AV’23 voor jou niet meer veilig of prettig is. Met je verhaal kun je terecht bij ons. Hoe eerder hoe beter om erger te voorkomen.

Wat doen de vertrouwenscontactpersonen

Allereerst luisteren wij naar je verhaal en willen we je tot steun zijn. We proberen met je mee te denken en te bespreken wat het beste is om verder te doen. Belangrijk is om samen te bekijken wat jij zelf kan doen. Jij bepaalt tenslotte wat er gebeurt. Wij bieden geen persoonlijke begeleiding, maar we kunnen wel samen met jou zoeken naar de juiste opvang buiten de vereniging, Ook kunnen we je bijstaan bij klachtenprocedures en/of aangifte.

Wat gebeurt er met de informatie

Het bestuur van AV’23 heeft als taak er voor te zorgen dat binnen de club atletiek beoefend kan worden op een veilige en respectvolle manier. Om haar taak goed te kunnen doen heeft het bestuur informatie nodig over wat goed en niet goed gaat binnen AV’23. Daarom wordt elk incident in het kort schriftelijk gemeld en met het bestuur besproken. De inhoud van het korte verslag nemen we samen door, voordat het naar het bestuur gaat.

Grenzen aan de vertrouwelijkheid

Als het bestuur meent dat de veiligheid van atleten in het geding is en/of er sprake is van een strafbaar feit, dan schrijft de Nederlandse wet voor dat de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven. In een dergelijk geval zullen wij met inachtneming van de anonimiteit eerst de vertrouwenspersoon van de Atletiekunie raadplegen. Als de vertrouwelijkheid moet worden opgeheven, dan stellen wij de melder hiervan op de hoogte. Hoe het precies zit met het verschil tussen vertrouwelijkheid en geheimhouding leggen wij graag tijdens het contact uit.

Ten slotte

We kunnen niet genoeg benadrukken dat het bestuur en iedereen die AV’23 een warm hart toedraagt, atletiek in een vertrouwde omgeving wenst. Aarzel daarom niet contact met ons te zoeken. Hoe eerder, hoe beter om erger te voorkomen. Omdat we niet elk moment op de club aanwezig zijn, is het sturen van een mailtje vaak de kortste weg om ons te bereiken. Onze mailadressen zijn beveiligd en alleen voor ons zelf toegankelijk.

Verder lezen:

Website Atletiekunie: www.atletiekunie.nl/veiligsporten

Website NOC*NSF: www.nocnsf.nl/vertrouwenspuntsport


              

Wil je een vertrouwelijk gesprek over wat veilig sporten aangaat:

loes.meijer@av23.nl

of

ivo.pothaar@av23.nl