17 maart: Algemene Ledenvergadering

Aanvang 19.30u, plaats: kantine.
Belangrijkste agendapunten zijn: goedkeuring Jaarverslag 2015, benoeming nieuw bestuur en commissies, introductie vereniging-coördinator.
De stukken vindt u hier en hier.