30 oktober: Algemene Leden Vergadering

De uitnodiging inclusief agenda voor deze ALV, de notulen van de ALV van maart 2017 en de begroting voor 2018 vindt u hier.