AV’23 partner bij voorbereiding EK Atletiek 2016

door Hans Hofstede, voorzitter AV’23

Eind 2011 is door de koepelorganisatie European Athletics in Helsinki besloten om in 2016 de Europese kampioenschappen atletiek in Amsterdam te houden. Amsterdam kreeg de voorkeur boven Istanboel en Split. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat Nederland de EK Atletiek mag organiseren.
Na de komende EK Atletiek, deze zomer in Helsinki, zal het bestuur van European Athletics de precieze data in 2016 bepalen. Voor het eind van de zomer zullen de organisatoren – Gemeente Amsterdam en Atletiekunie – een plan van aanpak vaststellen en een stichting oprichten.


De beoogd toernooidirecteur Rien van Haperen krijgt de taak om de projectorganisatie in te richten en een Masterplan te ontwikkelen. Het projectbureau wordt gevestigd in Amsterdam. In het najaar van 2012 zal in het Olympisch Stadion de Kick-On Meeting plaatsvinden.

Rien van Haperen heeft AV’23 nadrukkelijk uitgenodigd mee te werken aan de voorbereiding en organisatie van het toernooi. Dit zal niet alleen bestaan uit het inzetten van vrijwilligers tijdens het toernooi, maar vooral uit een belangrijke rol in de voorbereiding. In de vier jaar tussen nu en de zomer van 2016 zal een zwaar beroep worden gedaan op onze vereniging om een bijdrage te leveren aan de drie belangrijkste doelstellingen van de Gemeente Amsterdam:

  1. om op alle onderdelen van het toernooi een Amsterdamse atleet te doen uitkomen
  2. om de atletieksport weer een bredere bekendheid en waardering onder de Amsterdamse bevolking te geven
  3. om de deelname van de Amsterdammers aan de atletieksport te verdubbelen.

Om deze doelen te realiseren zullen in het Masterplan voorstellen worden gedaan. In de bijbehorende financiële paragraaf worden hiervoor passende begrotingen gepresenteerd en de financiering geregeld.

Al ruim een half jaar is onze vereniging in gesprek met de andere Amsterdams atletiekverenigingen, de Atletiekunie en de Gemeente Amsterdam om te bezien op welke manier we de krachten kunnen bundelen. Binnenkort kunnen we oogsten. Het ziet ernaar uit dat we dan afspraken kunnen maken over meer samenwerking bij het aantrekken van gezamenlijke toptrainers, het opzetten van een Evenementen Servicebureau, een nieuwe start maken met het communicatieproject Urban Athletics en de versterking van het Amsterdamse jurycorps. Daarnaast zijn er nog tientallen voorstellen gedaan voor intensivering van de samenwerking op het gebied van training, opleiding, materialeninkoop, elektronische tijdwaarneming, Rondje Mokum, sponsorwerving, opzet scholierencompetitie, enz. Voor meer informatie over deze voorstellen kun je terecht bij de vertegenwoordigers van AV’23 in de verschillende projectgroepen: Els van Noorduyn voor Technisch Beleid, Hans Hofstede voor Accommodaties en Evenementen, Walter Ritmeijer voor Vrijwilligersbeleid, Hans Hofstede voor Ledenwerving en Schoolatletiek en Jaap Sulkers voor Financien en Sponsoring.

Medio juni aanstaande zullen de vertegenwoordigers van de Amsterdamse atletiekverenigingen, de Gemeente Amsterdam, de Atletiekunie en de stichting Topsport Amsterdam besluiten hoe we gezamenlijk verder gaan, op welke onderdelen we intensiever gaan samenwerken en hoe de kosten worden verdeeld. AV’23 heeft al aangegeven in ieder geval in het lopende begrotingsjaar geen middelen te hebben voor medefinanciering. Wel hebben we toegezegd graag te willen meewerken aan de organisatie van het EK en bereid te zijn verder te praten over meer samenwerking tussen de verenigingen. Ook de drie bovenstaande gemeentelijke doelstellingen worden door ons van harte ondersteund.