Beleidsplan AV23 2009-2012

door Jaap Sulkers

Tijdens de najaars-ALV is uitvoerig gesproken over het concept beleidsplan dat door het bestuur voor de komende jaren is opgesteld. Na discussie en het plaatsen van op- en aanmerkingen is het plan aangepast. Voor de geinteresseerde leden en ouders van jeugdleden is het definitieve beleidsplan nu op te vragen bij de secretaris (secretaris@av23.nl).

Frits Wegenwijs,
secretaris AV23