Boekje met interviews 19 + 23 nu verkrijgbaar

door Dirk Visser

Tijdens een drukbezochte en geanimeerde nieuwjaarsreceptie werd 19 + 23. Interviews met AV ’23-ers aangeboden aan onze voorzitter Hans Hofstede, tevens het oudste mannelijke nog actieve lid.

Het boekje bevat de interviews die eind 2013 op de site zijn verschenen in het kader van het 90-jarig bestaan van AV ’23. De omvang is 126 bladzijden met ruim veertig foto’s, bijna allemaal in kleur.

De omslag, met de namen van alle geïnterviewden, is ontworpen door Theo
Danes, Hij laat “de letterlijke verwevenheid van alle personen binnen de club” zien.

De prijs is voor (oud-)leden en vrienden van de vereniging slechts 5 euro, mits afgehaald in de kantine. Toegezonden kost het 10 euro, incl. verzendkosten.